DĚJE SE JINDE: Mechorosty – čeleď Orthotrichaceae v novém taxonomickém pojetí

Pozvánka na Druhý mechový workshop, který se uskuteční v úterý 8. listopadu 2016 od 16 do 19 hodin v učebně biologie Gymnázia Petra Bezruče, Čs. armády, Místek. Zájemci se seznámí se všemi rody mechů čeledi Orthotrichaceae. Práce s mikroskopem, ukázky … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové, Blíží se termín pro zasílání Vašich nálezů do seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem … Celý příspěvek

Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky ve Vsetínských vrších – krátký report

V sobotu 10. září 2016 proběhla bryologická exkurze ve Vsetínských vrších zaměřená tentokrát na mokřady a prameniště ve dvou maloplošných chráněných územích na katastru obce Růžďka, a to PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník. Devět účastníků včetně vedoucích nelitovalo obětovat volnou … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Jak semena putují krajinou

Pozvánka na výstavu Jak semena putují krajinou, která probíhá od 8. září do 6. listopadu 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku.

Nový taxon v Kartách druhů: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Živé houby v muzeu

Pozvánka na výstavu Živé houby v muzeu, která probíhá od 11. do 16. září 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku. Doprovodná akce k výstavě: Mykologická vycházka po hukvaldské oboře se koná 17. září.

Floristický kurz ČBS 2016 Mladá Boleslav – souhrn

Letošní floristický kurz se uskutečnil 3. – 9. 7. 2016 v Mladé Boleslavi a okolí. Část účastníků bydlela ve městě na internátě střední zdravotnické školy, část na protilehlé straně města v autokempu v Kosmonosech, kde byly zajištěny večeře a kde se následně referovalo … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Geranium molle – kakost měkký

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Geranium molle – kakost měkký. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013) online

Na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS je nyní k přečtení kompletní Příloha 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS 3. Můžete si tak online přečíst o výsledcích floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013).

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5 online

Na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS je nyní k přečtení kompletní nejnovější číslo 5 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Můžete si tak online přečíst o minuloročních exkurzích, dále pak následují články věnující se floristice v regionu a soupis publikací členů pobočky.

Nový taxon v Kartách druhů: Alopecurus myosuroides – psárka polní

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Alopecurus myosuroides – psárka polní. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristický kurz Moravská Třebová – “krátký“ report

Ve dnech 2. – 5. června 2016 se uskutečnil floristický minikurz pořádaný Východočeskou pobočkou ČBS (za účasti a podpory členů Jihomoravské a Moravskoslezské pobočky ČBS). Ubytováni jsme byli na ubytovně internátu v ulici Svitavská naproti muzeu, odkud jsme po ránu vyráželi do … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Křest publikace

Pozvánka na křest 20. sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí věnovanému nepublikovanému dílu Jana Bubely. Křest proběhne 9. června 2016 v 17.00 v K Klubu ve Vsetíně. Srdečně jste zváni. Publikace byla finančně podpořena dotací města Vsetín pro rok 2016 a … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Draba muralis – chudina zední

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Draba muralis – chudina zední. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova – krátký report

V pátek 20. 5. 2016 se uskutečnila druhá společná exkurze MSP ČBS a PřF UP v roce 2016. Šest účastníků se hrdinně vydalo do floristicky nehostinné zemědělské krajiny severního Holešovska. Oblast mezi Holešovem, Prusinovicemi a Hlinskem v Čechách leží na … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny – krátký report

V pátek 13. 5. 2016 se uskutečnila společná exkurze MSP ČBS a PřF UP do floristicky velmi pestré oblasti Grygovských kopců a západního okraje Tršické pahorkatiny. Exkurze se zúčastnilo 21 zájemců z řad členů pobočky a studentů. Těžké dešťové mraky hrozily již … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Bubelovy rukopisy vydány

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889). Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý … Celý příspěvek

Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou – krátký report

Za poměrně teplého, slunečného počasí se první květnovou sobotu uskutečnila floristická exkurze po jižní části vápencového pásma na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Devět účastníků a jeden pes si takto osvěžili své znalosti jarní, kapradinové a mechové květeny v oblasti … Celý příspěvek