Nový taxon v Kartách druhů: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Živé houby v muzeu

Pozvánka na výstavu Živé houby v muzeu, která probíhá od 11. do 16. září 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku. Doprovodná akce k výstavě: Mykologická vycházka po hukvaldské oboře se koná 17. září.

Floristický kurz ČBS 2016 Mladá Boleslav – souhrn

Letošní floristický kurz se uskutečnil 3. – 9. 7. 2016 v Mladé Boleslavi a okolí. Část účastníků bydlela ve městě na internátě střední zdravotnické školy, část na protilehlé straně města v autokempu v Kosmonosech, kde byly zajištěny večeře a kde se následně referovalo … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Geranium molle – kakost měkký

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Geranium molle – kakost měkký. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013) online

Na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS je nyní k přečtení kompletní Příloha 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS 3. Můžete si tak online přečíst o výsledcích floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013).

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5 online

Na stránkách Moravskoslezské pobočky ČBS je nyní k přečtení kompletní nejnovější číslo 5 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS. Můžete si tak online přečíst o minuloročních exkurzích, dále pak následují články věnující se floristice v regionu a soupis publikací členů pobočky.

Nový taxon v Kartách druhů: Alopecurus myosuroides – psárka polní

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Alopecurus myosuroides – psárka polní. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristický kurz Moravská Třebová – “krátký“ report

Ve dnech 2. – 5. června 2016 se uskutečnil floristický minikurz pořádaný Východočeskou pobočkou ČBS (za účasti a podpory členů Jihomoravské a Moravskoslezské pobočky ČBS). Ubytováni jsme byli na ubytovně internátu v ulici Svitavská naproti muzeu, odkud jsme po ránu vyráželi do … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Křest publikace

Pozvánka na křest 20. sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí věnovanému nepublikovanému dílu Jana Bubely. Křest proběhne 9. června 2016 v 17.00 v K Klubu ve Vsetíně. Srdečně jste zváni. Publikace byla finančně podpořena dotací města Vsetín pro rok 2016 a … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Draba muralis – chudina zední

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Draba muralis – chudina zední. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova – krátký report

V pátek 20. 5. 2016 se uskutečnila druhá společná exkurze MSP ČBS a PřF UP v roce 2016. Šest účastníků se hrdinně vydalo do floristicky nehostinné zemědělské krajiny severního Holešovska. Oblast mezi Holešovem, Prusinovicemi a Hlinskem v Čechách leží na … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny – krátký report

V pátek 13. 5. 2016 se uskutečnila společná exkurze MSP ČBS a PřF UP do floristicky velmi pestré oblasti Grygovských kopců a západního okraje Tršické pahorkatiny. Exkurze se zúčastnilo 21 zájemců z řad členů pobočky a studentů. Těžké dešťové mraky hrozily již … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Bubelovy rukopisy vydány

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889). Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý … Celý příspěvek

Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou – krátký report

Za poměrně teplého, slunečného počasí se první květnovou sobotu uskutečnila floristická exkurze po jižní části vápencového pásma na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Devět účastníků a jeden pes si takto osvěžili své znalosti jarní, kapradinové a mechové květeny v oblasti … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 65/1/2016

Vyšlo číslo 65/1/2016 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Beczała, Tomasz / Chmura, Damian / Jonderko, Tomasz (2016): A new locality of orchid Orchis purpurea Huds. in Cieszyn Foothills … Celý příspěvek

Exkurze do lužního lesa u Olomouce – krátký report

V sobotu 16. dubna 2016 se za slunečného počasí a hojné účasti milovníků přírody uskutečnila botanická exkurze do lužních lesů v Litovelském Pomoraví u Olomouce. Účastníci si mohli vychutnat obdivuhodný jarní aspekt litovelských luhů a blíže se seznámit s NPR Ramena řeky Moravy … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací

Pozvánka na výstavu Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací, která probíhá od 24. března do 30. června 2016 v Ostravském muzeu. Z anotace výstavy: Odpradávna se člověk učil využívat rostliny ze svého okolí k obživě, k oblékání, … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2015

V roce 2013 byl spuštěn projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy (www.mapovanivs.cz), který pokračoval v roce 2015 již třetí „sezónou“. V roce 2015 bylo v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2077 údajů o výskytu cévnatých … Celý příspěvek