Červený seznam

Aktualizace Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje

V současné době připravují autoři dr. Marie Sedláčková a David Hlisnikovský aktualizaci „Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje“.

Členové pobočky byli na únorovém setkání seznámeni s probíhající aktualizací regionálního Červeného seznamu a byli vyzváni k zasílání připomínek a podnětů k pracovní verzi, která je přístupná ZDE.

Přístupové heslo lze získat žádankou na adrese: david.hlisnikovskyemail.cz.


V roce 2005 vyšel v Časopise slezského muzea Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005), jehož editory byli M. Sedláčková a V. Plášek.

Do Červeného seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje bylo autory zařazeno celkem 820 taxonů. Z toho je jako vyhynulých (A1) pro daný region hodnoceno 88 taxonů a nezvěstných(A2) 120. K nejasným případům vymizelých taxonů (A3) je řazeno 45 taxonů rostlin. Za kritickyohrožené (C1) je považováno 186, silně ohrožené (C2) 142 a ohrožené (C3) 100 rostlinnýchtaxonů. V kategorii C4, tedy taxonů vyžadujících pozornost, je zařazeno celkem 139 taxonů.

Červené seznamy cévnatých rostlin (republikové) jsou ke stažení zde:

Komentáře nejsou povoleny.