Exkurze a přednášky 2023

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


Změny jsou vyhrazeny, proto prosím sledujte webové stránky pobočky.


18. únor 2023 (So)

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti — již proběhlo

Setkání proběhne na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (GPS 49.4785789 N, 17.9682617 E). Začátek je plánován na 10:00 hod. Podrobný program setkání bude rozeslán.


15. duben 2023 (So)

Exkurze do žulovských luhů a hájů — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:40 hod. na železniční zastávce Kobylá nad Vidnavkou (GPS 50.3383333 N, 17.1252778 E). První etapa exkurze povede z Kobylé nad Vidnavkou do Žulové údolím řeky Vidnavky, jejíž nivu porůstá lužní les s bohatým jarním aspektem (Allium ursinum, Adoxa moschatellina, Anemone spp., Corydalis spp.). V druhé etapě vystoupáme na Boží horu, poutní místo s nádherným výhledem do krajiny, polonskými dubohabřinami, ovocným sadem i zaniklými kamenolomy. Odsud sestoupíme zpět do Žulové, kde exkurzi ukončíme. Trasa je dlouhá celkem 8,5 km (1. etapa: 5 km, 2. etapa: 3,5 km; z trasy se lze před druhou, fyzicky náročnější etapou odpojit). Dopravit se lze vlakem – v 9.09 z Lipové Lázní (přípoj od Jeseníku a Olomouce) s příjezdem v 9:36 do Kobylé n. V., nebo autem – zaparkovat je možné v Žulové u nádraží (GPS 50.3075000 N, 17.1025000 E) a přestoupit na vlak v 9.29 směr Javorník. Čas srazu se může změnit v případě úpravy jízdních řádů!

Vedoucí exkurze: V. Taraška

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Vlastivědným muzeem Jesenicka.


30. duben 2023 (Ne)

Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd — již proběhlo

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Gruň – Charbulák“ (GPS 49.4856983 N, 18.4773089 E). Trasa povede po žluté turistické značce do osad Janikula a Buřanka. Při zpáteční cestě navštívíme také Přírodní památku Podgruň. Z území je historicky uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek.

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková a S. Kubešová

Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a Moravským zemským muzeem v Brně.


13. květen 2023 (So)

Za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:00 hod. v obci Lipová u obecní knihovny (GPS 49.4095983 N, 17.6133369 E). Exkurze povede do severní části lesa s převahou karpatských dubohabřin a květnatých bučin. Trasa povede po lesních cestách, předpokládaná délka dle zájmu účastníku 6–10 km. Hlavním lákadlem bude vstavač bledý, pravděpodobně potkáme i raná stádia snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) a lilií zlatohlavých (Lilium martagon).

Vedoucí exkurze: D. Horák


27. květen 2023 (So)

Exkurze z Hané až na Makču Pikču — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:00 hod. na odstavné ploše u autobusové zastávky Paseka, sanatorium (GPS 49.8111442 N, 17.2215442 E). Exkurze bude vedena do oblasti mezi Pasekou a Sovincem, kde místy až k povrchu vystupují z podloží vápnité horniny (délka trasy cca 9 km s převýšením 200 m). V průběhu exkurze bychom měli nalézt mimo jiné Cephalanthera damasonium a C. longifolia, Veronica teucrium a řadu druhů kapradin. Exkurzi si lze zpříjemnit návštěvou hradu Sovinec nebo arboreta Makču Pikču.

Vedoucí exkurze: F. Lamla a M. Hroneš

Exkurze proběhne ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


2. až 4. červen 2023 (Pá–Ne)

Floristický minikurz Hostýnské vrchy — již proběhlokrátký report

Floristický minikurz proběhne v západní části Hostýnských vrchů, v Rusavě a okolí. Více informací bude v jarních informacích členům a na webových stránkách pobočky.

Vedoucí kurzu: D. Horák a M. Popelářová  


12. srpen 2023 (So)

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely — již proběhlokrátký report

Sraz v 6:30 hod. na vlakové stanici v Ostravici (GPS 49.5377778 N, 18.3933333 E). Sotva 40kilometrová trasa povede po oblíbených místech připomínaného, skrze horu Smrk (kóta 1276), Martiňák, Čertův Mlýn (kóta 1206), Pustevny a Radhošť (kóta 1129) do Frenštátu pod Radhoštěm [https://mapy.cz/s/cebogegala]. Připojit/odpojit se bude možno po celý úsek trasy. Poutníci, kteří by se chtěli přidat k exkurzi na její trase, se budou moci spojit s vedoucími na tel. čísle 728 078 008. Ukončení exkurze je plánováno do setmění téhož dne.

Vedoucí exkurze: P. Kocián a D. Hlisnikovský


9. září 2023 (So)

Mykologická exkurze údolím Černé Ostravice — již proběhlo

Sraz je v 9:45 hod. a navazuje na příjezd autobusu z Frýdlantu n. Ostravicí. Exkurze začne na parkovišti (GPS 49.4567500 N, 18.4708056 E) při počátku Slezské cesty nedaleko autobusové zastávky Staré Hamry, rozcestí Černá. Na trase budou sušší smíšené porosty s borůvkou, kulturní smrčiny s bohatým mechovým patrem, podmáčené porosty s rašeliníky, mokřadní olšiny a menší rašeliniště. V minulosti se zde našlo několik vzácnějších druhů jako např. hřib horský (Butyriboletus subappendiculatus), holubinka lepkavá (Russula viscida) nebo křemenáč smrkový (Leccinum piceinum) aj. Exkurze bude zakončena ve výchozím místě v 15:30.

Vedoucí exkurze: J. Lederer.


16. září 2023 (So)

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:30 hod. na křižovatce polních cest (GPS 49.6931028 N, 17.7701389 E). PR Suchá Dora je květnatá bučina na strmém severním kamenitém svahu s tlejícími kmeny stromů. Vážný bryologický průzkum tam dosud nebyl proveden. Okolní okraje polí a louky by mohly v pozdním létě nabídnout i něco ze sortimentu krátkověkých až efemerních druhů mechorostů.

Vedoucí: Zbyněk Hradílek.

Exkurze proběhne ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


23. září 2023 (So)

Mykologická exkurze lesem Rovňa u Zelinkovic

Sraz v 9:30 hodin u autobusové zastávky Frýdek-Místek, Zelinkovice (GPS 49.6640000 N, 18.2933611 E). Trasa povede lesem Rovňa nad přehradou Olešná. Jedná se o příměstský les s různými typy stejnověkých i různověkých, smíšených i (téměř) jednodruhových porostů na sušších i podmáčených místech okolo četných potoků. Byly zde nalezeny některé pozoruhodné druhy, z nichž nejvzácnější byl hřib přívěskatý (Butyriboletus appendiculatus). Exkurze bude ukončena v místě srazu v 15:30 hodin.

Vedoucí exkurze: J. Lederer.


28. říjen 2023 (So)

Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella)krátký report

Determinační setkání bude probíhat na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, GPS 49.5750803 N, 17.2820508 E). Začátek v 10:00 hod. Položky k determinaci/revizi s sebou.

Lektor: J. Chrtek (Botanický ústav AVČR, Průhonice)

Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


Změny jsou vyhrazeny, proto prosím sledujte webové stránky pobočky.