Exkurze a přednášky 2023

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


Změny jsou vyhrazeny, proto prosím sledujte webové stránky pobočky.


18. únor 2023 (So)

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Setkání proběhne na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (GPS 49.4785789 N, 17.9682617 E). Začátek je plánován na 10:00 hod. Podrobný program setkání bude rozeslán.


15. duben 2023 (So)

Exkurze do žulovských luhů a hájů

Sraz v 9:40 hod. na železniční zastávce Kobylá nad Vidnavkou (GPS 50.3383333 N, 17.1252778 E). První etapa exkurze povede z Kobylé nad Vidnavkou do Žulové údolím řeky Vidnavky, jejíž nivu porůstá lužní les s bohatým jarním aspektem (Allium ursinum, Adoxa moschatellina, Anemone spp., Corydalis spp.). V druhé etapě vystoupáme na Boží horu, poutní místo s nádherným výhledem do krajiny, polonskými dubohabřinami, ovocným sadem i zaniklými kamenolomy. Odsud sestoupíme zpět do Žulové, kde exkurzi ukončíme. Trasa je dlouhá celkem 8,5 km (1. etapa: 5 km, 2. etapa: 3,5 km; z trasy se lze před druhou, fyzicky náročnější etapou odpojit). Dopravit se lze vlakem – v 9.09 z Lipové Lázní (přípoj od Jeseníku a Olomouce) s příjezdem v 9:36 do Kobylé n. V., nebo autem – zaparkovat je možné v Žulové u nádraží (GPS 50.3075000 N, 17.1025000 E) a přestoupit na vlak v 9.29 směr Javorník. Čas srazu se může změnit v případě úpravy jízdních řádů!

Vedoucí exkurze: V. Taraška

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Vlastivědným muzeem Jesenicka.


30. duben 2023 (Ne)

Bryologická exkurze na rašelinné louky Beskyd

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Gruň – Charbulák“ (GPS 49.4856983 N, 18.4773089 E). Trasa povede po žluté turistické značce do osad Janikula a Buřanka. Při zpáteční cestě navštívíme také Přírodní památku Podgruň. Z území je historicky uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek.

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková a S. Kubešová

Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a Moravským zemským muzeem v Brně.


13. květen 2023 (So)

Za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem

Sraz v 9:00 hod. v obci Lipová u obecní knihovny (GPS 49.4095983 N, 17.6133369 E). Exkurze povede do severní části lesa s převahou karpatských dubohabřin a květnatých bučin. Trasa povede po lesních cestách, předpokládaná délka dle zájmu účastníku 6–10 km. Hlavním lákadlem bude vstavač bledý, pravděpodobně potkáme i raná stádia snědku pyrenejského kulatoplodého (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum) a lilií zlatohlavých (Lilium martagon).

Vedoucí exkurze: D. Horák


27. květen 2023 (So)

Exkurze z Hané až na Makču Pikču

Sraz v 9:00 hod. na odstavné ploše u autobusové zastávky Paseka, sanatorium (GPS 49.8111442 N, 17.2215442 E). Exkurze bude vedena do oblasti mezi Pasekou a Sovincem, kde místy až k povrchu vystupují z podloží vápnité horniny (délka trasy cca 9 km s převýšením 200 m). V průběhu exkurze bychom měli nalézt mimo jiné Cephalanthera damasonium a C. longifolia, Veronica teucrium a řadu druhů kapradin. Exkurzi si lze zpříjemnit návštěvou hradu Sovinec nebo arboreta Makču Pikču.

Vedoucí exkurze: F. Lamla a M. Hroneš

Exkurze proběhne ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


2. až 4. červen 2023 (Pá–Ne)

Floristický minikurz Hostýnské vrchy

Floristický minikurz proběhne v západní části Hostýnských vrchů, v Rusavě a okolí. Více informací bude v jarních informacích členům a na webových stránkách pobočky.

Vedoucí kurzu: D. Horák a M. Popelářová  


12. srpen 2023 (So)

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely

Sraz v 6:30 hod. na vlakové stanici v Ostravici (GPS 49.5377778 N, 18.3933333 E). Sotva 40kilometrová trasa povede po oblíbených místech připomínaného, skrze horu Smrk (kóta 1276), Martiňák, Čertův Mlýn (kóta 1206), Pustevny a Radhošť (kóta 1129) do Frenštátu pod Radhoštěm [https://mapy.cz/s/cebogegala]. Připojit/odpojit se bude možno po celý úsek trasy a ukončení je plánováno do setmění téhož dne.

Vedoucí exkurze: P. Kocián a D. Hlisnikovský


9. září 2023 (So)

Mykologická exkurze údolím Černé Ostravice

Sraz je v 9:45 hod. a navazuje na příjezd autobusu z Frýdlantu n. Ostravicí. Exkurze začne na parkovišti (GPS 49.4567500 N, 18.4708056 E) při počátku Slezské cesty nedaleko autobusové zastávky Staré Hamry, rozcestí Černá. Na trase budou sušší smíšené porosty s borůvkou, kulturní smrčiny s bohatým mechovým patrem, podmáčené porosty s rašeliníky, mokřadní olšiny a menší rašeliniště. V minulosti se zde našlo několik vzácnějších druhů jako např. hřib horský (Butyriboletus subappendiculatus), holubinka lepkavá (Russula viscida)nebo křemenáč smrkový (Leccinum piceinum) aj. Exkurze bude zakončena ve výchozím místě v 15:30.

Vedoucí exkurze: J. Lederer.


16. září 2023 (So)

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou

Sraz v 9:30 hod. na křižovatce polních cest (GPS 49.6931028 N, 17.7701389 E). PR Suchá Dora je květnatá bučina na strmém severním kamenitém svahu s tlejícími kmeny stromů. Vážný bryologický průzkum tam dosud nebyl proveden. Okolní okraje polí a louky by mohly v pozdním létě nabídnout i něco ze sortimentu krátkověkých až efemerních druhů mechorostů.

Vedoucí: Zbyněk Hradílek.

Exkurze proběhne ve spolupráci s Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


23. září 2023 (So)

Mykologická exkurze lesem Rovňa u Zelinkovic

Sraz v 9:30 hodin u autobusové zastávky Frýdek-Místek, Zelinkovice (GPS 49.6640000 N, 18.2933611 E). Trasa povede lesem Rovňa nad přehradou Olešná. Jedná se o příměstský les s různými typy stejnověkých i různověkých, smíšených i (téměř) jednodruhových porostů na sušších i podmáčených místech okolo četných potoků. Byly zde nalezeny některé pozoruhodné druhy, z nichž nejvzácnější byl hřib přívěskatý (Butyriboletus appendiculatus). Exkurze bude ukončena v místě srazu v 15:30 hodin.

Vedoucí exkurze: J. Lederer.


28. říjen 2023 (So)

Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella)

Determinační setkání bude probíhat na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, GPS 49.5750803 N, 17.2820508 E). Začátek v 10:00 hod. Položky k determinaci/revizi s sebou.

Lektor: J. Chrtek (Botanický ústav AVČR, Průhonice)

Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.


Změny jsou vyhrazeny, proto prosím sledujte webové stránky pobočky.