Za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem – krátký report

V pořadí třetí letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS proběhla 13.5. 2023 v příjemném počasí v prostředí rozlehlého lesa Ochozy. Celkově se sešlo 10 účastníků, kteří víceméně vytrvali až do konce exkurze. Jejím cílem bylo prozkoumání střední a severní části lesa v pozdně jarním období (jižní část lesa byla v letním období cílem jedné z tras floristického kurzu ČBS v Přerově v roce 2022). Výchozím a zároveň závěrečným bodem exkurze byla obec Lipová. Zájmovými druhy byly odtud udávané vzácné rostliny, zejména vstavačovité jako vstavač bledý (Orchis pallens). Exkurze tedy vedla zejména lesem, zaujaly nás ovšem i přilehlé luční porosty. Demonstrace rostlin se ujali David Horák, Michal Hroneš a příležitostně i další účastníci exkurze.

Vstup do lesního komplexu lemovaly alespoň částečně louky s violkou psí (Viola canina) a vítodem obecným (Polygala vulgaris). K vidění byly i další běžnější druhy violek violka lesní (Viola reichenbachiana) a violka Rivinova (Viola riviniana). Na okrajích polí se poměrně hojně vyskytoval rmen rolní (Anthemis arvensis) a vzácněji raná stádia pryšce plocholistého (Euphorbia platyphyllos). V pozdně jarním aspektu lesa dominoval na sušších místech například ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea), ostřice chlupatá (Carex pilosa) nebo svízel vonný (Galium odoratum). Na vlhčích místech jsme nacházeli například árón východní (Arum cylindraceum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium) nebo lilii zlatohlavou (Lilium martagon). Při návratu směrem k obci Lipová jsme v dalším lučním porostu konečně mohli vychutnat větší porosty plicníku měkkého (Pulmonaria mollis), na rozvolněných místech pak pěkně barevně kvetla pomněnka různobarvá (Myosotis discolor). Bohužel i přes poměrně nedávné nálezy vstavačovitých vedoucího exkurze z tohoto lesa se nám nepodařilo na žádnou orchidej narazit. Možným důvodem neúspěchu může být kromě členitosti lesa také změna lesního porostu v posledních letech. Je tedy třeba poděkovat všem účastníkům exkurze, že i přes tuto nepřízeň statečně botanizovali až do konce exkurze.

Foto 1. Demonstrace rostlin na okraji lesa

Foto 2. Účastníci exkurze při botanizování.

Foto 3. Pozdně jarní aspekt lesa se svízelem vonným.

Foto 4. Plicník měkký (Pulmonaria mollis).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.