Exkurze a přednášky 2024

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


Změny jsou vyhrazeny, proto prosím sledujte webové stránky pobočky.


17. února 2024 (So)

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti již proběhlo

Setkání proběhne od 10:00 v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (49.4785556N, 17.9682500E). Podrobný program setkání bude rozeslán.


20. dubna (So)

Cestou necestou do Podbeskydí za pampeliškami nejen sekce Taraxacumjiž proběhlo

Automobilovou exkurzi zahájíme v 9.00 hod. před nádražím ve Frýdku (49.6775278N, 18.3545833E), odkud se vydáme severovýchodním obvodem Moravskoslezských Beskyd
na Třinecko. Na exkurzi je žádoucí se přihlásit veskrze kontakt david.hlisnikovsky@email.cz
a termín může být změněn dle fenologie a počasí.

Vedoucí exkurze: B. Trávníček a D. Hlisnikovský


18. května (So)

Exkurze do údolí Javorné u Zlatých Horjiž proběhlo

V sobotu 18. května se podíváme na nejsevernější konec CHKO Jeseníky. Cílem je projít údolí Javorné, ze kterého pochází několik zajímavých floristických nálezů (Cardamine chelidonia, Carex agastachys) a další doufáme učinit. Začátek exkurze je pár minut po 10 hodině
na parkovišti u fotbalového hřiště v Ondřejovicích (50.2633261N, 17.3520069E), kousek od vlakové zastávky. Odtud půjdeme po modré turistické značce do samotného údolí Javorné, prozkoumáme rybníčky podél trasy a vystoupáme do sedla Prameny Javorné. Kdo bude chtít, může pokračovat do Jeseníku. Jinak je v plánu vrátit se do Ondřejovic trasou kolem Sporného vrchu, Bílého kamene a Strážiska: https://mapy.cz/s/pobobemem Prozkoumáme přitom dolní třetinu údolí Javorné a exkurzní trasu tak uzavřeme.

Vedoucí exkurze: R. Hédl a V. Taraška

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně.


1. června (So)

Copak roste v Hnojicích?

Exkurze směřuje do severní části Hané, intenzivně zemědělsky využívané krajiny kolem obce Hnojice, kde máme sraz v 10.20 hod. na náměstí (49.7161569N, 17.2233292E; příjezd autobusu ze směru Olomouc-Uničov-Strukov). Na necelé 8 km dlouhé trase ve směru obce Střeň prozkoumáme degradované slatiny, vysušené louky přeměněné na pole, meliorované potoky, ale také fragmenty lužních lesů a aluviálních luk. K atraktivním druhům patří Thalictrum lucidum (historické lokality), Stellaria palustris a Viola stagnina (recentně).

Vedoucí exkurze: M. Dančák a V. Dvořák

Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou ekologie a Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


8. června (So)

Jižním okrajem CHKO Jeseníky na Přemyslovské sedlo

Sraz v 9.15 hod. před železniční stanicí Loučná nad Desnou – Rejholtice (50.0885000N, 17.0909722E). Trasa povede na Přemyslovské sedlo, kde se nachází podhorské květnaté louky a pastviny. Postupně navštívíme PR Přemyslovské sedlo, PP Slunečná stráň a PP Letní stráň.
Z Přemyslovského sedla lze sestoupit buď do Nových Losin nebo zpět do Rejholtic. V průběhu exkurze bychom měli nalézt jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), vstavač mužský (Orchis mascula) a řadu dalších druhů. Délka trasy přibližně 15 km.

Vedoucí exkurze: M. Hroneš a F. Lamla

Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


13.–16. června (Čt–Ne)

Floristický minikurz ve Frenštátě pod Radhoštěm, k poctě dr. Marie Sedláčkové

Minikurz se uskuteční v místě bydliště vynikající regionální botaničky a dlouholeté pracovnice Muzea Novojičínska. Terénní exkurze jsou plánovány do fytochorionů Moravská brána vlastní, Beskydské podhůří a Radhošťské Beskydy. Více informací bude k dispozici v jarních informacích členům a na webových stránkách pobočky.

Organizují: R. Sobotíková, P. Mičková a kolektiv MSP

Minikurz proběhne ve spolupráci s Muzeem Novojičínska.


29. června (So)

Za teplomilnými plevely a jiným kvítím okolo Staříča

Sraz v 9.00 hod. na parkovišti u hřiště u asfaltové silnice Staříč–Chlebovice (49.6805000N, 18.2749722E, ca 300 m po silnici jižně od autobusové zastávky „Staříč, kostel“). Vydáme se na Okrouhlou (373 m), kde mimo panoramat můžeme pozorovat kvetoucí lilii zlatohlavou (Lilium martagon) a několik dalších druhů lesních společenstev. Poté se vydáme kolem několika rybníčků a intravilánem obce severně kóty Kamenná (384), kde budeme sledovat polní společenstva. Snad se nám podaří najít úporky Kickxia spuria, K. elatine, zdravínek Odontites vernus subsp. vernus a kozlíčky Valerianella rimosa a V. dentata s. str. i V. dentata subsp. eriosperma, snad i pryskyřník Ranunculus arvensis. Poté vyrazíme hřebenovkou směrem na Ptáčník, kde projdeme i přes PR Kamenná s Linum flavum, Melampyrum arvense, Muscari comosum či Gentiana lutea (historicky si zde pamatuji i Lilium bulbiferum) a mnoho dalších zajímavých druhů. Cestou směrem na Ptáčník opět sejdeme do Staříče a kolem Strážnice (393 m; jedna z posledních historických lokalit Anacamptis morio na Severní Moravě) přes zarůstající výsypky Dolu Staříč III. (Reseda luteola, Verbena officinalis) zpátky na parkoviště pod Okrouhlou. Délka trasy je přibližně 10 km, z trasy se lze kdykoliv odpojit, předpokládaný návrat je kolem 15 h.

Vedoucí exkurze: Z. Lukeš a Z. Lukešová


20. července (So)

Znova na Kukačku!

V roce 2020 proběhla exkurze MS pobočky do lomu Kukačka u Bílé Vody. Navštívena přitom byla jeho nejznámější a nejatraktivnější střední část. Jenže Kukačka jsou vlastně tři vedle sebe ležící staré lomy. Dva z nich jsou v současnosti zarostlé lesem a díky svému „maskování“ unikají pozornosti většiny těch, kdo území navštíví. Neprávem. Jak se ukázalo, vyskytuje se v nich hned několik druhů, které z této části ČR nebyly zatím vůbec udávány. A díky své neprobádanosti nejspíš skrývají i další… Těšit se můžete např. na velevzácný sleziník netíkovitý a další druhy kapradin, kruštíky, okrotice nebo lilie, které v nezarostlé části lomu nerostou.

Čas a místo srazu budou ještě upřesněny.

Vedoucí exkurze: R. Štencl


21. září (So)                            

Za mechorosty na hrad Hukvaldy a jeho okolí

Sraz v 9.30 hod. u vstupu do obory (49.6230278N, 18.2230556E). Je to zvláštní, ale je to tak. I hrady mají své mechorosty. Takový u nás silně ohrožený mech jako zobanitka okrouhlolistá (Rhynchostegium rotundifolium) je známý spíše ze hřbitovů a hradních zřícenin než z přirozených stanovišť. Také v evropské literatuře bývá označován přívlastkem „hradní“. Kdyby Leoš Janáček o něm věděl, nepochybně by do svého zápisníku zapsal melodii větru prohánějícího se mezi jeho širokými lístky a lodyžkami. Na Hukvaldech ověříme jeho výskyt a najdeme jistě i řadu dalších druhů.

Vedoucí exkurze: Z. Hradílek a J. Tkáčiková

Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.


12. října (So)

Bryologická exkurze za historií mechorostů v Beskydech

Sraz v 9.00 hod. na parkovišti u kaple sv. Cyrila a Metoděje na Bílé (49.4170556N, 18.3707500E). Trasa povede po červené turistické značce směr Kladnatá, poté sejdeme údolím přítoků potoka Lučovec a vrátíme se zpět ke kapli na Bílé. Budeme hledat vzácné mechorosty, které zde historicky rostly, zejména listnatou játrovku Lophozia ascendens.

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková a S. Kubešová

Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku a Moravským zemským muzeem v Brně.


září–říjen (termín bude upřesněn)

Mykologická exkurze údolím Smradlavy

Sraz bude v 10.00 hod. na parkovišti u Obůrky Bílá nedaleko autobusové zastávky Bílá, zámeček (49.4380556N, 18.4455000E). Trasa povede smrčinami kolem toku Smradlava, kde se vyskytuje celá řada zajímavých druhů hub. Příkladem může být stročkovec kyjovitý, ryzec Lactarius zonarioides, mnoho druhů pavučinců, například Cortinarius balteatus, C. saginus, C. caesiostramineus a C. rubicundulus. Zastoupeno je také mnoho čirůvek, muchomůrek, lošákovitých hub. Z hřibovitých se zde vyskytuje i vzácnější hřib horský či hřib přívěskatý.

Vedoucí exkurze: M. Graca a V. Balner


19. října (So)

Determinační setkání – rod Dactylorhiza

Determinační setkání zaměřené na rod prstnatec (Dactylorhiza) bude probíhat na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750556N, 17.2820278E).

Čas začátku setkání bude upřesněn v průběhu září.

Lektoři: V. Taraška a B. Trávníček

Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Moravským zemským muzeem v Brně.