Exkurze a přednášky 2018

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2018. Pobočka srdečně zve všechny zájemce na letošní akce.

Podrobnější informace (doprava na exkurze, upřesnění termínů nebo případné změny termínů!) budou uvedeny na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz

———————————————————————————————————————-

24. únor 2018 (So)
Výroční schůze pobočky
Začátek v 10:00 hod. v Zámku Kinských (Valašské Meziříčí) – GPS 49.4782933N, 17.9684967E.

Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!

———————————————————————————————————————-

21. duben 2018 (So)
Exkurze do okolí Cakova a Nových Dvorů u Náměšti na Hané
Sraz v 9.05 na železniční stanici v Senici na Hané (GPS 49.6213897N, 17.0999036E), návrat odpoledne tamtéž nebo na žel. stanici Náměšť na Hané. Navštívíme historické lokality Pulmonaria angustifolia a Myosotis stenophylla.

Vedoucí exkurze: M. Hroneš, M. Dančák

Společná exkurze Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a Moravskoslezské pobočky ČBS.

———————————————————————————————————————-

28. duben 2018 (So)
Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí
Sraz v 9.30 na železniční stanici v Ostružné (GPS 50.1837444N, 17.0511597E), návrat tamtéž nebo na žel. stanici Branná mezi 15.30 a 16.30.

Vedoucí: J. Halda (halda@jjh.cz), M. Zmrhalová (magda.zmrhalova@seznam.cz)

Společná exkurze Muzea a galerie Orlických hor, Muzea Šumperk a Moravskoslezské pobočky ČBS.

———————————————————————————————————————-

5. květen 2018 (So)
Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku
Sraz v 10.00 na autobusové zastávce Dobrá, VÚHŽ parkoviště (GPS 49.6734078N, 18.3923992E). Projdeme mokřad v přírodní památce a lokalitu masožravé rostliny rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Ukážeme si vzácné i běžné rostliny a mechorosty mokřadů.

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková

Společná exkurze Muzea Beskyd FM a Moravskoslezské pobočky ČBS.

———————————————————————————————————————-

12. květen 2018 (So)
Po východním okraji masívu Velkého Kosíře
Sraz na železniční stanici Čelechovice na Hané v 9.30 (GPS 49.5136228N, 17.0970011E). Trasa povede po zelené značce KČT směr NPP Kosířské lomy, dále bude pokračovat přes Slatinky do PR Malý Kosíř a obce Slatinice. Uvidíme jarní xerotermní vegetaci na bazickém i kyselém podloží (řada vz. druhů Thesium dollineri, Potentilla sterilis, Orchis morio, Gagea villosa, Lappula squarrosa atd.), prozkoumáme květenu žel. stanice Čelechovice a jarní ruderály v obcích. Nebude chybět občerstvení v podobě piva nebo sirných pramenů v lázních Slatinice. Návrat z obce Slatinice je možné použít autobus do Olomouce (14.05, 16.05) či bus (Slatinice-Větřák – 13.18, 17.03) i vlak (15.18) směr Prostějov.

Vedoucí exkurze: V. Dvořák

———————————————————————————————————————-

19. květen 2018 (So)
Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny
Sraz v 9.00 u turistického rozcestníku Svatý Kopeček – ZOO (GPS 49.6350342N, 17.3441775E) v Olomouci na Svatém Kopečku, návrat odpoledne zpět na Svatý Kopeček. Navštívíme lokalitu Gentiana pneumonanthe a historické lokality Drosera rotundifolia.

Vedoucí exkurze: M. Hroneš, M. Dančák
Společná exkurze Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a Moravskoslezské pobočky ČBS.

———————————————————————————————————————-

26. květen 2018 (So)
Exkurze na lokalitu modrokvěté Phyteuma spicatum
Sraz v 10.00 u autobusové zastávky Vsetín-Semetín-Na Mařičce (GPS 49.3382767N, 17.9466103E), kde je odstavná plocha pro auta. Navštívíme pěnovcové prameniště v PP Semetín – luční prameniště a projdeme louky kolem osady U Sládků až po hřeben Nad Potůčky. Území je krajinářsky zachovalé, drobná mozaika luk, políček, keřů a výsadeb na mezích, dubohabřin. Přes osadu Poschlá se vrátíme zpět do údolí Semetín. Pro zájemce je možnost navštívit také Arboretum Semetín.

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková, P. Lustyk

———————————————————————————————————————-

16. červen 2018 (So)
Exkurze na Slunečnou, nejvyšší vrchol Nízkého Jeseníku
Sraz v 8.10 na železniční stanici Lomnice u Rýmařova (GPS 49.8730569N, 17.4191344E), návrat odpoledne tamtéž nebo z Moravského Berouna. Navštívíme lokalitu Stellaria longifolia, uvidíme také řadu oreofytů.

Vedoucí exkurze: M. Dančák, M. Hroneš

———————————————————————————————————————-

22. až 24. červen 2018 (pá-ne)
Floristický minikurz ve Slezských Beskydech a Jablunkovském mezihoří
Floristický a bryologický průzkum nejvýchodnější části ČR – navštívíme Hrčavu, Bukovec, Velkou Čantoryji a další zajímavá místa. Ubytování v ZŠ Písek, cena 150,- Kč/noc. Podrobnosti včetně závazné přihlášky v příští rozesílce.

Organizuje J. Tkáčiková

———————————————————————————————————————-

21. červenec 2018
Údolím řeky Mohelnice – floristicko-bryologická exkurze
Sraz v 9.00 na parkovišti u Zlatníku (autobusová zastávka Krásná, Vyšní Mohelnice, Zlatník, GPS 49.5358333N, 18.4991667E). Projdeme sjezdovky a dále se vydáme dolů údolím Mohelnice a navštívíme štěrkové říční náplavy a pozůstatky vlhkých luk. Exkurzi zakončíme v okolí Mohelnického vodopádu, případně ještě po proudu o kousek níže u jeho peřejí a skalních prahů.

Vedoucí exkurze: V. Kalníková, J. Tkáčiková

Společná exkurze CHKO Beskydy, Muzea Beskyd FM a Moravskoslezské pobočky ČBS.

———————————————————————————————————————-

12. srpen 2018 (Ne)
Exkurze do botanické zahrady Olomouc
Sraz v 10.00 přímo na místě (U Botanické zahrady 920, Olomouc; GPS: 49.5861667N, 17.2491111E), kde lze i zaparkovat. Na programu je komentovaná prohlídka botanické zahrady a skleníkového areálu Flory Olomouc. Prozkoumáme rovněž mechorosty vyskytující se v zahradě. S ohledem na takřka promenádní charakter je exkurze vhodná i pro fyzicky méně zdatné zájemce a rodiny s dětmi.

Vedoucí exkurze: V. Dvořák (BZ UP Olomouc) a Z. Hradílek (UP Olomouc)

———————————————————————————————————————-

15. září 2018 (So)
Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů
Sraz v 9:30 na autobusové zastávce Bílá, chata Třeštík (GPS 49.4023942N, 18.3858167E). Projdeme po červené a modré turistické značce jižní svahy vrchu Vysoká (1024 m n. m.) a pramennou oblast potoka Velká Hanzlůvka. Při cestě zpět na Třeštík navštívíme pramen Rožnovské Bečvy. Zajímavé historické údaje z území: Lophozia ascendens, Obtusifolium obtusum, Orthotrichum scanicum.

Vedoucí exkurze: V. Plášek (OU Ostrava)

———————————————————————————————————————-

13. říjen 2018 (So)
Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech: Bílá – Staré Hamry
Sraz v 9.00 v centru obce Bílá, na velkém parkovišti naproti hotelu Bauer u autobusové zastávky Bílá-střed (GPS 49.4431053N, 18.4575453E). Odchod bude uskutečněn po příjezdu autobusu od Rožnova p. R. (9:03). Exkurze se uskuteční v trase: Bílá – Žarovjanka – pod Javořinou – Myslíkovjanka – klauz Červík – Samčanka. Na trase uvidíme houby rostoucí v mladých i starých smrkových lesích, druhy vázané na buk popřípadě břízu, luční druhy a houby rostoucí často v intravilánech měst a obcí (parkově upravené plochy obce Bílá). Řidičům bude zajištěn ze Samčanky do Bílé pro auto doprava vozidlem. Exkurze se uskuteční za každého počasí. Délka trasy je cca 5,5 km a není vedena náročným terénem.

Vedoucí exkurze: J. Lederer

———————————————————————————————————————-

27. říjen 2018
Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Allium, Gagea, Ornithogalum, Scilla
Sraz v 9.00 v Muzeu regionu Valašsko – v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, Zámecká 3 (GPS 49.4784319N, 17.9683350E), v přízemí v přednáškovém sále.

Lektor: M. Duchoslav a M. Hroneš (UP Olomouc)

———————————————————————————————————————-

Pobočka srdečně zve všechny zájemce na letošní akce.

Podrobnější informace (doprava na exkurze, upřesnění termínů nebo případné změny termínů!) jsou uvedeny na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz