Jižním okrajem CHKO Jeseníky na Přemyslovské sedlo – krátký report

V sobotu 8. června proběhla čtvrtá exkurze Moravskoslezské pobočky roku 2024. Cílem bylo několik rezervací na Přemyslovském sedle na jižním okraji CHKO Jeseníky. Skupina 10 zájemců o horskou květenu se sešla na vlakové zastávce v Rejhoticích a pod vedením Franty Lamly a Michala Hroneše začala rychle ukrajovat vrstevnice. Po cestě vzhůru na sedlo jsme viděli křížence pcháče potočního a p. zelinného (Cirsium ×erucagineum), žluťuchu orlíčkolistou (Thalictrum aquilegium) a především pěknou populaci přesličky luční (Equisetum pratense). Na vrcholu sedla se k nám přidali další dva účastníci, celkový počet účastníků exkurze se tak vyšplhal na 12 a 2 vedoucí.

A to už začaly botanické žně. V přírodní rezervaci Přemyslovské sedlo jsme na rašelinných loukách viděli bohaté populace celé řady orchidejí od vemeníků dvoulistých (Platanthera bifolia), přes pětiprstky žežulník (Gymnadenia conopsea) až po vstavače Fuchsovy (Dactylorhiza fuchsii). Potěšila nás také bohatá populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Ve vedlejší přírodní památce Letní stráň se na horských pastvinách k těmto druhům přidal ještě jetel kaštanový (Trifolium spadiceum), ještě nekvetoucí lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum) a naopak již odkvetlý střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus). Na loukách jsme se potkali i s jejich majitelem, který nás poutavým vyprávěním zasvětil do způsobu jejich obhospodařování a udržování jejich rázu a vysoké diverzity.

Na závěr exkurze využila část účastníků sestup do Nových Losin, zbytek se vrátil zpět do Rejhotic. Exkurze se i díky hezkému počasí vydařila. Děkujeme účastníkům a těšíme se na příští exkurzi.

Text: Michal Hroneš

Foto: Alena Uvírová (foto 1, 2, 4, 6, 8), David Hlisnikovský (foto 5), Michal Hroneš (foto 3, 7)

Foto 1. Vedoucí exkurze ztraceni v bujné vegetaci.

Foto 2. V PR Přemyslovské sedlo nás potěšila bohatá populace všivce lesního (Pedicularis sylvatica).

Foto 3. Botanizování s Pradědem v pozadí.

Foto 4. Louky na Přemyslovském sedle mají nesporné krajinářské kvality.

Foto 5. Jetel kaštanový (Trifolium spadiceum).

Foto 6. Účastníci exkurze v PP Letní stráň společně s majitelem luk.

Foto 7. Sterilní rostliny lilie cibulkonosné (Lilium bulbiferum).

Foto 8. Fotoakce v rašelinné louce.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.