Květena České republiky – díl devátý v roce 2024?

Jak jsme vás již informovali v minulých letech (zde a zde), nakladatelství Academia mělo ve svých edičních plánech vydání 9. dílu kompendia Květena České republiky. Také v edičním plánu pro rok 2024 byl devátý díl opět avizován. Po zkušenosti z minulých let jsme vás však o připravované knize raději neinformovali (abychom nevzbuzovali plané naděje) a vyčkávali na danou skutečnost. Nyní to však vypadá, že se botanická obec v roce 2024 opravdu devátého dílu Květeny České republiky dočká.

Na stránkách nakladatelství Academia se totiž dnes objevila zmínka o přesném datu (24. 6. 2024) vydání 9. dílu kompendia Květena České republiky s touto anotací:

Devátý svazek, navazující na svazky vydané v letech 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000, 2004 a 2010, obsahuje zpracování 7 čeledí, z nichž nejobsáhlejší jsou Cyperaceae a Poaceae. Především čeleď Poaceae představuje ekonomicky a hospodářsky jednu z nejdůležitějších čeledí světa a obilniny, zejména zástupci rodů Avena, Hordeum, Panicum, Secale, Triticum nebo Zea, se řadí mezi nejdůležitější potravinové zdroje lidstva. Poslední svazek Květeny zahrnuje taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou 397 číslovaných druhů (a řady nečíslovaných druhů uvedených v Poznámkách) patřících do 91 rodů 7 čeledí jednoděložných. Text je doplněn 120 celostránkovými obrazovými tabulemi. Na vypracování svazku se podílelo 33 autorů téměř ze všech významných botanických pracovišť ČR. Hlavním koordinátorem devítisvazkové Květeny ČR byl Botanický ústav AV ČR ve spolupráci s řadou dalších významných botanických institucí..“

Nezbývá než se začít těšit na poslední (a tolik očekávaný) díl Květeny České republiky.

Cena publikace je stanovena na sice poněkud baťovských 995 Kč, ale při zakoupení na e-shopu nakladatelství je cena již přijatelná ve výši 796 Kč. I přes vyšší cenovku nebude mít publikace o zájemce jistě nouzi, protože obsahuje čeledi, které dosud nebyly v české botanice podrobně a komplexně zpracovány. Publikace tak bude povinnou součástí knihovny každého botanika.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.