Květena České republiky – díl devátý v roce 2022?

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2022 nalezneme v sekci „Mimo edice – přírodní vědy“ zmínku o připravovaném 9. díle kompendia Květena České republiky s touto anotací:

Devátý díl završuje unikátní devítisvazkové kompendium Květena České republiky, které představuje v české literatuře komplexní a dosud nejpodrobnější monografické zpracování druhů naší květeny. Devátý svazek obsahuje kriticky taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou 397 číslovaných druhů (a řady nečíslovaných druhů uvedených v Poznámkách) patřících do sedmi čeledí jednoděložných. Z nejobsáhlejších čeledí jsou zastoupeny především Cyperaceae a Poaceae. Text je doplněn 120 celostránkovými tabulemi, kde jsou kromě celkových vyobrazení rostlin zobrazeny i důležité určovací znaky.“

Nezbývá než věřit, že se nakladatelství Academia podaří dodržet svůj ediční plán a již tento rok si budou moci zájemci pořídit tak dlouho očekávaný a nezbytně potřebný devátý díl Květeny České republiky. Věřit jsme začali již počátkem roku 2021, ale bohužel se zájemcům přání k zakoupení knihy nevyplnilo. Tak snad letos?

Datum vydání zatím nebylo stanoveno, proto sledujte internetové stránky nakladatelství Academia.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.