Exkurze a přednášky 2013

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2013

23. 2. 2013 (so) – Výroční schůze pobočky
14. 4. 2013 (ne) – Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou
4. 5. 2013 (so) – Bryokurz pro začátečníky
25. 5. 2013 (so) – Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí
1. 6. 2013 (so) – Exkurze na rozkvetlé javornické louky
7. – 9. 6. 2013 (pá–ne)Floristický minikurz na Osoblažsku
15. 6. 2013 (so) – Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“
20. 7. 2013 (so) – Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa
27. 7. 2013 (so) – Exkurze do Jeseníků
1. 9. 2013 (ne) – Exkurze „Za flórou přehradních litorálů“
30. 11. 2013 (so) – Determinační setkání (rod Salix)

PROGRAM „DO KAPSY“ KE STAŽENÍ ZDE. [Vytiskni na A4 oboustranně a přelož]

PODROBNÝ PROGRAM KE STAŽENÍ ZDE.


23. 2. 2013 (so)Výroční schůze pobočky
– již proběhlo –

Začátek v 9:00 hod. v sídle pobočky v Muzeu regionu Valašsko (Zámek Kinských) ve Valašském Meziříčí (GPS 49°28’42.282″N, 17°58’6.312″E).
– podrobnosti jsou uvedeny v Informacích pro členy 01/2013 (dostupné na www.ms-cbs.cz)

Přednášky:

  • P. Batoušek – Roste Dactylorhiza lapponica v ČR?
  • P. Mičková – Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku
  • I. Jindra – Výsledky floristických průzkumů v okrese Vsetín
  • J. Mládek – Využití poloparazitických rostlin rodu kokrhel (Rhinanthus spp.) k potlačení kompetičně silných trav (třtiny křovištní, kostřavy červené)
  • V. Taraška – Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica v České republice
  • J. Tkáčiková – Mapování flóry v okrese Vsetín (mimo CHKO Beskydy)
  • J. Podhorný – Miniflorisťák 2012 Plumlov
  • M. Sedláčková, D. Hlisnikovský – Červený seznam Moravskoslezského kraje

Výzvy, krátká sdělení:

  • V. Dvořák – Lněnka pyrenejská – nezvěstný taxon Moravskoslezských Beskyd?
  • Z. Hradílek – Vzpomínka na RNDr. Josefa Dudu, CSc.

Prezentace vybraných přednášek a výzev


14. 4. 2013 (ne)Bryologická exkurze na vápence do okolí Teplic nad Bečvou
– již proběhlo –

Sraz v neděli v 9:00 hod. v přízemí muzea ve Valašském Meziříčí (GPS 49°28’42.282″N, 17°58’6.312″E – odtud odvoz autem) nebo v 9:30 hod. na parkovišti v Teplicích nad Bečvou
(GPS 49°31’45.980″N, 17°44’54.108″E) – v blízkosti železniční zastávky Teplice nad Bečvou. Půjdeme po červené turistické značce a navštívíme Hranickou propast, NPR Hůrka u Hranic a okolí rezervace.
Vedoucí Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková.


4. 5. 2013 (so)Bryokurz pro začátečníky
– již proběhlo –

Sraz v 8:30 hod. v sídle pobočky v muzeu ve Valašském Meziříčí (GPS 49°28’42.406″N, 17°58’5.910″E) nebo v 9:00 hod. na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí (GPS
49°28’12.604″N, 17°58’8.008″E). Mikroskopické potřeby budou k dispozici. S sebou možno notebook (v učebně je k dispozici WiFi) a vlastní nálezy mechorostů. Podrobnosti a informace podá: Jana Tkáčiková: janatkacikova@seznam.cz.
Vedoucí Víťa Plášek a Jana Tkáčiková.


25. 5. 2013 (so)Exkurze do botanické zahrady ve Štramberku a okolí
– již proběhlo –

Sraz v 9:00 hod. v sídle pobočky ve Valašském Meziříčí (odtud odvoz autem) nebo v 9:30 hod. přímo ve Štramberku při vstupu do Botanické zahrady a arboreta Štramberk (GPS 49°35’19.606″N, 18°7’40.024″E). Navštívíme Botanickou zahradu a arboretum pana P. Pavlíka a maloplošné chráněné území PP Kamenárka. Uvidíme vápnomilná a teplomilná společenstva rostlin a vápencový mokřad v zatopených jezírkách na dně bývalého lomu.
Vedoucí Marie Sedláčková a Petra Mičková.


1. 6. 2013 (so) Exkurze na rozkvetlé javornické louky
– již proběhlo –

Odjezd objednaným autobusem – kvůli počtu míst se proto prosím hlaste do 27. 5. 2013 na mail: marie.popelarovanature.cz, mobil: 724 827 167.

Sraz v 7:15 hod. před vlakovým nádražím ve Valašském Meziříčí. Autobus bude dále nabírat v 7:35 hod. v Rožnově pod Radhoštěm (u hlavní silnice u autobusového nádraží) a v 8.15 hod. ve Velkých Karlovicích, u zastávky „rozcestí Soláň“. V 8:25 hod. vyrážíme z Velkých Karlovic, údolí Tisňavy, od hospody U Vojvodíků (GPS 49°21’8.184″N, 18°19’47.021″E). Z údolí vystoupáme na jeden z bočních hřebenů Javorníků a ukážeme si tak v průřezu různé typy lučních biotopů – od suché louky s hořcem křížatým (Gentiana cruciata) a omanem mečolistým (Inula ensifolia), přes mezofilní louky až po podhorské pastviny a horské louky na hřebeni. Potvrdíme si, že ne každý smrkový les je druhově nezajímavý (čeká nás jednokvítek velekvětý – Moneses uniflora a při troše štěstí snad najdeme i korálici trojklannou – Corallorhiza trifida). Kromě četných kvetoucích orchidejí určitě oceníte kus zachované tradiční krajiny Valašska a jedny z nejhezčích výhledů na Beskydy. Projdeme z údolí Tisňavy na hřebenové louky Velkých Karlovic, zhruba po trase Koncová – Javorníček – Strčková, se závěrem v Karolince nebo Velkých Karlovicích (dle počasí a nálady), s ukončením v odpoledních hodninách (odhad v 15–16 hod.). Na konci trasy bude čekat autobus s rozvozem do Rožnova p. R. a Valašského Meziříčí. Trasa je dlouhá asi 10 km.

Organizuje ČSOP Valašské Meziříčí, Správa CHKO Beskydy a Moravskoslezská pobočka ČBS.
Vedoucí Marie Popelářová.


7. – 9. 6. 2013 (pá–ne)Floristický minikurz na Osoblažsku
– již proběhlo –

Pobrobnější informace najdete na stránce minikurzu, přesné pak včas rozeslány přihlášeným účastníkům.
Závazně se hlaste organizujícím na email: mruzikovaseznam.cz či david.hlisnikovskyemail.cz do 1. května 2013.
Organizují Zuzana Mruzíková a David Hlisnikovský.


15. 6. 2013 (so)Exkurze „Za skrytými poklady hornického Karvinska“
– již proběhlo –

Sraz v 9:00 hod. u Darkovského moře (C – střed vodní plochy GPS 49°50’5.515″N, 18°33’2.947″E), které je poblíž vlakové stanice Karviná-Darkov. Parkovat lze na místě A – parkoviště u pomocného závodu Dolu Darkov nebo B – proti závodu u nezpevněné odbočky k Darkovskému moři (GPS A 49°50’14.789″N, 18°32’43.595″E nebo B 49°50’8.958″N, 18°32’39.362″E). Kdo můžete, vezměte auta. Objedeme odkaliště, poklesy a odvaly. Uvidíme vodní a mokřadní společenstva včetně stovek Epipactis palustris.
Vedoucí Věra Koutecká.


20. 7. 2013 (so)Exkurze za kruštíky do Ždánického lesa
– již proběhlo –

Sraz v 8:30 hod. na vlakové stanici Bohuslavice u Kyjova (GPS 49°3’21.589″N, 17°7’7.452″E). Kdo můžete, vezměte auta. Uvidíme kruštíky Epipactis voethii, dále E. neglecta, E. helleborine, E. muelleri a E. leutei a snad i E. pontica v poupatech a E. microphylla v semenících. Trasa: Bohuslavice, Snovídky, Nesovice, Rašovice, Heršpice a Kobeřice.
Vedoucí Petr Batoušek a Zdeněk Kežlínek.


27. 7. 2013 (so)Exkurze do Jeseníků
– již proběhlo –

Sraz na parkovišti u hotelů na Červenohorském sedle v 10:00 hod. (GPS 50°7’28.697″N, 17°9’8.771″E) Půjdeme po trase z Červenohorského sedla přes Sněžnou kotlinu na Červenou
horu a Keprník. Zpět přes Vozku zpátky na Červenohorské sedlo. Uvidíme strže lavinových drah ve Sněžné kotlině (Diphasiastrum alpinum, Gentiana punctata, aj.), skalky na Červené hoře (Carex rupesris, Anemone narcissiflora, Cotoneaster integerrimus, Valeriana tripteris, aj.), Keprníku (Campanula rotundifolia sudetica, Cardamine resedifolia, Hieracium alpinum, aj.) a Vozkovi, bezlesí nad hranicí lesa na Červené hoře a Keprníku (strukturní půdy, mrazové sruby, sítinové thufury, plochy po odstranění kleče), horské smrčiny a vrchoviště (Carex limosa, C. pauciflora, Listera cordata, Andromeda polifolia, aj.).
Vedoucí Radek Štencl.


1. 9. 2013 (ne)Exkurze „Za flórou přehradních litorálů“ – Slezská Harta
– již proběhlo –

Sraz v 8:05 v Bruntále před železniční stanicí (49°59’37.462″N, 17°28’26.332″E).
Trasu započneme v ústí Černého potoka pod PP Lávový proud u Meziny, kde navštívíme mokřady, zarostlé luhy, bahnité náplavy a kamenité břehy Slezské Harty.
Trasa je v plánu krátká, avšak poněkud obtížnějším terénem.
Obdivovat budeme moct rozličné dvojzubce (Bidens spp.), svízele (Galium spp.), rdesna (Persicaria spp.), šťovíky (Rumex spp.) a jiné milé kvítí; podivovat se budeme nad tím, co vše za 16 let trvání přehrady její okolí neosídlilo.
Doporučeným obutím nechť jsou holínky, ukončení exkurze je očekáváno kolem 15. hodiny odpolední.
Vedoucí David Hlisnikovský.


30. 11. 2013 (so) – Determinační setkání (rod Salix)

Determinační setkání bude věnováno jednomu z kritičtějších rodů rostlin – vrbám. Nejprve se seznámíme s klíčovými znaky běžnějších druhů vrb a poté přejdeme k identifikaci kříženců. K dispozici bude prezentace o našich zástupcích rodu Salix a ukázkové herbářové položky z Herbária Katedry botaniky PřF UP v Olomouci. Vaše herbářové položky jsou vítané.
Vedoucí Radim J. Vašut a Blanka Brandová.