Exkurze a přednášky 2022

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


ZMĚNA PROGRAMU V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ VYHRAZENA.

————————————————————————————————————-

19. březen 2022 (So) — již proběhlokrátký report

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Setkání proběhne na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (GPS 49.4785789N, 17.9682617E). Začátek 10:00 hod..

————————————————————————————————————-

9. duben 2022 (So)

Bryologická exkurze do Štramberka a okolí — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:00 hod. na parkovišti u botanické zahrady pana P. Pavlíka (GPS 49.5889497N, 18.1278247E). Trasa povede do Horní Kamenárky (kontrola populace kriticky ohroženého mechu Entosthodon muhlenbergii), pak okruhem na Bílé hoře a přes město na svahy pod Trúbou. Uvidíme zejména vápnomilné a také xerotermní druhy játrovek a mechů.

Vedoucí exkurze: Z. Hradílek

Exkurze proběhne ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci

————————————————————————————————————-

7. květen 2022 (So)

Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko — již proběhlokrátký report

Sejdeme se v 9:00 hod. v Liptani u vlakové zastávky (GPS 50.2235869N, 17.6084853E; podrobnosti k parkování v okolí na vyžádání u vedoucích, kontaktní email zuzana.ms.cbs@gmail.com). Prvotním cílem budou acidofilní doubravy ve stráních nad obcí (asi 1 km od zastávky) s velice bohatou populací prstnatců bezových, v horních partiích s dalšími druhy orchidejovitých, liliemi aj. V lemech též ovsíček obecný. Další program dle dohody na místě.

Vedoucí exkurze: Z. Mruzíková a Z. Lukeš

————————————————————————————————————–

4. červen 2022 (So)

Exkurze krajinou sopek Nízkého Jeseníku — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:30 hod. v sedle mezi Velkým a Malým Roudným (49.8884108N, 17.5139386E) u obce Roudno. Exkurze bude vedena na vrcholy Malý a Velký Roudný a jejich okolí (maximální délka trasy 10 km). V průběhu exkurze bychom měli najít Orchis mascula, Phyteuma orbiculare, Salix rosmarinifolia, Trifolium spadiceum a další. Zájemci o exkurzi bez možnosti vlastní dopravy se mohou do 1. června ozvat na pobočkový e-mail mspobocka.cbs@gmail.com vedoucím exkurze a ti se vám pokusí zajistit odvoz.

Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš

Exkurze proběhne ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.

————————————————————————————————————-

18. červen 2022 (So)

Kytičky osady Hraničky — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:15 hod. na zastávce „Uhelná, Nové Vilémovice, konečná“ (GPS 50.3329722N, 16.9866389E). Trasa povede z Nových Vilémovic přes osadu Hraničky a údolí Vojtovického potoka zpět do Nových Vilémovic (délka trasy 10 km). Uprostřed horských lesů, kde před válkou stávala až několikasethlavá osada Hraničky, osaměl do dnešních dnů jediný dům s rybníkem, vůkol nichž se doširoka rozprostírají květnaté louky, v severní části Rychlebských hor beztak nejbohatší a nejrozsáhlejší. Noha botanikova sem zatím vstoupila jen ojediněle a

jeho oko zde spatřilo např. Carex hartmanii, Dactylorhiza majalis, Isolepis setacea či Valeriana dioica. Že jsme v Sudetech, nás na pochybách nenechají Mimulus guttatus a Myrrhis odorata. Další zajímavé druhy zde jistojistě teprve čekají na své objevení.

Vedoucí exkurze: V. Taraška a R. Hédl

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Botanickým ústavem AV ČR.

————————————————————————————————————-

2. červenec 2022 (So)

Exkurze za historickými lokalitami vstavače osmahlého — již proběhlokrátký report

Sraz v 8:30 hod. u mostu přes Bečvu v obci Janová (u obecního úřadu; GPS 49.3112708N, 18.0206011E). Konec předpokládáme cca v 15:00 hod. Cílem exkurze budou karpatské teplomilné louky a pastviny (Campanula glomerata, Prunella laciniata, Teucrium chamaedrys, Veronica teucrium aj.), snad i s kriticky ohroženým vstavačem osmahlým (Neotinea ustulata subsp. aestivalis). Obezřetně budeme procházet louky kolem zapadlých samot, proto raději přijďte bez psů (mají zpravidla svoje). Půjdeme mírně náročnějším terénem (nahoru, dolů) s délkou trasy kolem 8 km.

Vedoucí exkurze: M. Popelářová a V. Kalníková

Exkurze proběhne ve spolupráci s AOPK ČR – RP SCHKO Beskydy.

————————————————————————————————————-

10. červenec (Ne) – 16. červenec (So) — již proběhlo

Floristický kurz České botanické společnosti – Přerov 2022

Floristický kurz bude pořádán Moravskoslezskou pobočkou ČBS ve spolupráci s Českou botanickou společností. Bližší informace a přihlášku budou obsahovat březnové informace pro členy ČBS. Sledujte také webové stránky ČBS.

————————————————————————————————————-

23. červenec 2022 (So)

Bryologická exkurze do údolí potoka Mazák v Ostravici — již proběhlo

Sraz v 9:30 hod. u autobusové zastávky „Ostravice – Mazák“ (GPS 49.5248947N, 18.4037133E). Trasa povede podél potoků Mazák a Suchý potok. Z území je historicky uváděno několik ohrožených druhů mechů a játrovek.

Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

————————————————————————————————————-

20. srpen 2022 (So)

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely

POZOR ZRUŠENO!!!!

————————————————————————————————————-

3. září 2022 (So)

Mykologická exkurze v okolí osady Jamník — již proběhlo

Sraz v 9:30 hod. u autobusové zastávky Staré Hamry, Stýskalonka (GPS 49.4760833N, 18.4404167E), kde bude exkurze také v 15 hodin ukončena. Trasa povede k ústí potoka Jamník a pak severně, severovýchodně a východně nad osadou Jamník a zpět údolím potoka Jamník. Území je pestré, projdeme vyspělé smrčiny, smíšené lesy, rokle potoků a zejména okraje kosených luk a pastvin s jejich lemy tvořenými břízou, osikou a různými keřovými vrbami. Některá místa jsou podmáčená a vlhká i v suchém období.

Vedoucí exkurze: J. Lederer

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

————————————————————————————————————-

17. září 2022 (So)

Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami — již proběhlokrátký report

Sraz v 9:30 hod. u kostela v Chlebovicích (GPS 49.6560803N, 18.2794489E) a bude ukončena v 15 hodin v Hukvaldech-Dolním Sklenově u koupaliště (GPS 49.6285833N, 18.2278611E). Trasa povede okolo Kociána a přes Kazničov a Babí horu do Dolního Sklenova. Palkovické hůrky jsou pokryté vzrostlými smrčinami (ty ale postupně mizí), smíšenými lesy a pěknými různě starými bučinami. V Palkovických hůrkách se místy vyskytují vápnité horniny. Řidičům se doporučuje ponechat vozidlo v Chlebovicích a zpět z Hukvald do Chlebovic použít autobus MHD č. 305.

Vedoucí exkurze: J. Lederer

Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

————————————————————————————————————-

19. listopadu 2022 (So)

Determinační setkání – rod třtina (Calamagrostis)

Determinační setkání bude probíhat na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750803N, 17.2820508E). Začátek v 10 hodin. Položky k determinaci/revizi s sebou.

Lektor: M. Štech (Katedra botaniky, PřF JČU, České Budějovice)

Setkání je pořádáno ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.