Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko – krátký report

Při plánování exkurze na Osoblažsko, při které jsme chtěli vyrazit za prstnatci bezovými zprvu panovaly mírné obavy, zda tou dobou už nebude vegetačně pozdě, abychom ještě nějaké viděli. S postupem letošního chladného jara se situace obrátila a otázkou bylo, zda nebude spíše příliš brzy. Ukázalo se však, že 7. květen 2022 byl dobrá volba.

Kolem 9. hodiny ráno jsme se s účastníky setkali v Liptani u železniční zastávky. Chvíli jsme zkoumali feroviatickou flóru (během tohoto času dorazilo pár opozdilců, kteří se zdrželi botanizováním cestou k nám) a následně všech 12 přítomných vyrazilo kolem kostela k přírodní památce Liptáňský bludný balvan. Mezi polními plevely (včetně plevele okoličnatého Holosteum umbellatum) jsme pokukovali po vzácnějších druzích – rozrazilu polním (Veronica agrestis) a máku polním (Papaver argemone), které zde také rostou. Ty jsme sice neviděli, ale na několika místech už zřejmě kvetl zemědým zobánkatý (Fumaria rostellata) a našlo se i pár rostlin rozrazilu trojklaného (Veronica triphyllos).

Přes mezofilní louku s xerotermnějšími skalnatými výchozy jsme došli k první z acidofilních doubrav. Při jejích okrajích rostly kručinky barvířské i německé (Genista tinctoria a G. germanica) a rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis). V jejím interiéru byly prstnatce bezové (Dactylorhiza sambucina) a začínaly zde vykukovat i první vemeníky dvoulisté (Platanthera bifolia). Pořídili jsme několik hromadných fotografií, obešli „trnkovou hradbu“ a nakoukli do mokřadu, při jehož okrajích rostou prstnatce májové (Dactylorhiza majalis), jejichž flekaté listy jsme tentokrát prozatím hledali marně. Rozkvétaly zde kozlíky dvoudomé (Valeriana dioica), našli jsme trsy suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium) a dvou vzácnějších druhů ostřic – ostřice trsnaté (Carex cespitosa) a ostřice Hartmanovy (C. hartmanii). Za blízkými keři v mezofilní louce už rozkvétaly první vstavače mužské znamenané (Orchis mascula subsp. speciosa).

Přes okraje dalších doubrav s prstnatci bezovými jsme pomalu mířili ke zlatému hřebu dnešní exkurze. V lese jsme na jednom drobném břidlicovém výchozu pozorovali kromě široce rozšířených osladičů obecných (Polypodium vulgare) a sleziníků červených (Asplenium trichomanes, byť v tomto případě patrně vzácnější subsp. trichomanes) také několik trsů sleziníku severního (A. septentrionale).

Při okraji jedné z doubrav jsme pátrali po ovsíčku obecném (Aira caryophyllea). Téměř detektivní práce byla nakonec korunována úspěchem jenom díky znalosti lokality, protože do optima mu ještě nějaký ten týden chybí. Na nedalekém remízu se pak podařilo najít i několik rozrazilů jarních (Veronica verna) a mezi jinými dřevinami tu kvetla i hrušeň polnička (Pyrus pyraster).

Exkurzi jsme zakončili v cílové doubravě, s velmi bohatou populací prstnatců bezových v obou barevných formách. Našlo se tu i několik rostlin jaterníku podléšky (Hepatica nobilis), který na Osoblažsku patří k mnohem méně zastoupeným druhům než leckteré orchideje, dále několik lilií zlatohlavých (Lilium martagon) nebo okrotic dlouholistých (Cephalanthera longifolia).

Po oficiálním ukončení se ještě asi polovina zúčastněných vydala na další dvě zajímavé lokality na Osoblažsku v doprovodu druhého z vedoucích dnešní vycházky. Zamířili pátrat po dalších vzácných a ohrožených druzích do mokřadů u rybníka Pitárno a do lesních porostů kolem zříceniny hradu Fulštejna u Bohušova.

Text: Zuzana Mruzíková

Foto: Zuzana Mruzíková, Zbyněk Lukeš, David Hlisnikovský

Foto 1. Zemědým zobánkatý (Fumaria rostellata).

Foto 2. Rozrazil trojklaný (Veronica triphyllos).

Foto 3. Účastníci exkurze.

Foto 4. Sleziník severní (Asplenium septentrionale).

Foto 5. Ovsíček obecný (Aira caryophyllea).

Foto 6. Rozrazil jarní (Veronica verna).

Foto 7. Hrušeň polnička (Pyrus pyraster).

Foto 8. Porost prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2022. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.