Členové

Podmínkou členství v pobočce je pouze zaplacení ročního členského příspěvku, který činí 50,- Kč. Je tedy možné, aby se členem pobočky stal i nečlen ČBS, zájemce o botaniku.

Členský příspěvek slouží na pokrytí základních nákladů pobočky (výroba informačních materiálů, poštovné, běžná režie, provoz a aktualizace webových stránek). Členské příspěvky lze zaplatit na exkurzích či přednáškách. Informace o platbě Vašeho příspěvku Vám podá hospodář pobočky.

Přihláška do pobočky ke stažení zde

V současnosti má pobočka celkem 74 členů.

Komentáře nejsou povoleny.