Členové

Podmínkou členství v Moravskoslezské pobočce ČBS je pouze zaplacení ročního členského příspěvku, který činí 50,- Kč. Je tedy možné, aby se členem pobočky stal i nečlen ČBS, zájemce o botaniku.

Členství v pobočce zanikne
a) vystoupením člena na základě písemného oznámení (např. e-mailem) výboru,
b) nezaplacením členského příspěvku po dobu delší než dva roky, a to ani v přiměřené lhůtě k zaplacení stanovené výborem ve výzvě.

Členský příspěvek slouží na pokrytí základních nákladů pobočky (výroba informačních materiálů, poštovné, běžná režie, provoz a aktualizace webových stránek). Členské příspěvky lze zaplatit na exkurzích či přednáškách. Informace o platbě Vašeho příspěvku Vám podá hospodář pobočky.

Přihláška do pobočky ke stažení zde

V současnosti má pobočka celkem 73 členů.