Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahuje zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Je vydáván jednou ročně. Od vydání prvního čísla v roce 2012 dosud vyšlo osm čísel. V letech 2014 až 2016 vyšlo také pět samostatných příloh.

Zájemci z řad nečlenů si mohou zakoupit Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, které jsou skladem. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky (kontakt: mspobocka.cbsgmail.com).

Pokyny pro autoryv pdf souboru ZDE
Pravidla pro psaní rukopisův pdf souboru ZDE

Rukopis zasílejte v textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc na adresu: jikocianseznam.cz

UZÁVĚRKA Č. 10 JE 30.09.2020.

č. 1/2012 č. 2/2013 č. 3/2014
Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2015m
č. 3/2014 Příloha 1 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013) č. 3/2014 Příloha 2 Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu č. 4/2015
Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2016m
č. 4/2015 Příloha 1 Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky č. 4/2015 Příloha 2 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014) č. 5/2016
č. 6/2017 č. 7/2018 č. 8/2019
č. 9/2020

Redakční rada:

Jiří Kocián (předseda red. rady) – jikocianseznam.cz
Michal Hroneš
Veronika Kalníková
Petr Kocián (technický redaktor)
Svatava Kubešová
Jakub Salaš (jazykový redaktor)
Jana Tkáčiková