Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou každoročně vydávaným zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahují zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Jsou vydávány jednou ročně. Od vydání prvního čísla v roce 2012 dosud vyšlo 12 čísel. Dosud vyšlo také šest samostatných příloh (ty se vesměs zaměřují na publikace výsledků minifloristických kurzů pořádaných pobočkou nebo na publikaci ucelenějších témat).

Zájemci z řad nečlenů si mohou zakoupit Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, které jsou skladem. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky (kontakt: mspobocka.cbsgmail.com).

Pokyny pro autory – v pdf souboru ZDE
Pravidla pro psaní rukopisů – v pdf souboru ZDE

Rukopis zasílejte v textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc na adresu: vtaraskamzm.cz

UZÁVĚRKA Č. 13 JE 30.09.2023.

PŘEHLED ČÍSEL

č. 1/2012
č. 2/2013
č. 3/2014
č. 3/2014 Příloha 1 
Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013)
č. 3/2014 Příloha 2 
Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu
č. 4/2015
č. 4/2015 Příloha 1 
Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky
č. 4/2015 Příloha 2 
Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014)
č. 5/2016
č. 6/2017
č. 7/2018
č. 8/2019
č. 9/2020
č. 10/2021
č. 11/2022
č. 11/2022, Příloha 1 
Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky
č. 12/2022


Redakční rada:

Vojtěch Taraška (předseda redakční rady) – vtaraskamzm.cz

Veronika Kalníková

Svatava Kubešová

Jana Tkáčiková


PŘEHLED ČÍSEL 1–10 (2012–2021)

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 10:

Jiří Kocián
Jubilejní desáté číslo
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 4, 2021

Jana Tkáčiková
Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2020
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 5–9, 2021

Jana Tkáčiková
Moravskoslezská pobočka ČBS ve fotografii za uplynulých 10 let (2011–2020)
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 10–23, 2021

Michal Hroneš, Martin Dančák
Exkurze do Tršické pahorkatiny v okolí Velkého Újezda
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 24–28, 2021

Petr Batoušek
Exkurze na louky Filena u Záhlinických rybníků
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 29–32, 2021

Radim Hédl, Vojtěch Taraška
Kukačka aneb Exkurze do lomu za léčebnou
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 33–38, 2021

Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková
Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 39–42, 2021

Zuzana Mruzíková, Zbyněk Lukeš
Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku II
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 43–52, 2021

Vojtěch Taraška
Zajímavé druhy železniční květeny na Jesenicku
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 53–63, 2021

Jana Tkáčiková
Nová kniha. Klenoty květeny Zlínského kraje
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 64–65, 2021

Petr Kocián
Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2020
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 66–69, 2021

Jiří Kocián
K 80. jubileu RNDr. Marie Sedláčkové
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 70, 2021

Svatava Kubešová
Opustila nás Magda Zmrhalová
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 10: 71–72, 2021

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 9:

Jiří Kocián
Deváté číslo
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 4, 2020

Jana Tkáčiková
Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 5–10, 2020

Zbyněk Hradílek, Jana Tkáčiková
Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 11–13, 2020

Jana Tkáčiková
Exkurze za orchidejemi do Kateřinic
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 14–19, 2020

Magda Zmrhalová, Josef P. Halda
Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří Králického Sněžníku
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 20–23, 2020

Michal Hroneš, Martin Dančák
Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 24–28, 2020

Veronika Kalníková, Marie Popelářová
Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 29–33, 2020

Zbyněk Lukeš, Zuzana Mruzíková
Exkurze na Ondřejník
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 34–39, 2020

Martin Dančák, Michal Hroneš
Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 40–44, 2020

Jiří Lederer
Mykologická exkurze v Oderských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 45–49, 2020

Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková
Bryologická exkurze na Starojický kopec
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 50–53, 2020

Zbyněk Hradílek, Petr Blahut
Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 54–61, 2020

Zuzana Mruzíková
Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 62–72, 2020

Zuzana Mruzíková
Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku
aneb běžné druhy ne tak běžnými

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 73–76, 2020

David Hlisnikovský
Nová kniha. Klíč ke květeně České republiky
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 77–82, 2020

Petr Kocián
Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9: 83–84, 2020