Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahuje zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Je vydáván jednou ročně. Od vydání prvního čísla v roce 2012 dosud vyšlo osm čísel. V letech 2014 až 2016 vyšlo také pět samostatných příloh.

Zájemci z řad nečlenů si mohou zakoupit Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, které jsou skladem. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky (kontakt: mspobocka.cbsgmail.com).

Pokyny pro autoryv pdf souboru ZDE
Pravidla pro psaní rukopisův pdf souboru ZDE

Rukopis zasílejte v textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc na adresu: jikocianseznam.cz

UZÁVĚRKA Č. 10 JE 30.09.2020.

č. 1/2012 č. 2/2013 č. 3/2014
Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2015m
č. 3/2014 Příloha 1 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013) č. 3/2014 Příloha 2 Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu č. 4/2015
Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2016m
č. 4/2015 Příloha 1 Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky č. 4/2015 Příloha 2 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014) č. 5/2016
č. 6/2017 č. 7/2018 č. 8/2019
č. 9/2020

Redakční rada:

Jiří Kocián (předseda red. rady) – jikocianseznam.cz
Michal Hroneš
Veronika Kalníková
Petr Kocián (technický redaktor)
Svatava Kubešová
Jakub Salaš (jazykový redaktor)
Jana Tkáčiková

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 9

Jiří Kocián
Deváté číslo
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 4

Jana Tkáčiková
Výroční zpráva Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2019
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 5–10

Zbyněk Hradílek, Jana Tkáčiková
Bryologická exkurze do přírodní památky Bludný u Chvalčova v Hostýnských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 11–13

Jana Tkáčiková
Exkurze za orchidejemi do Kateřinic
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 14–19

Magda Zmrhalová, Josef P. Halda
Vycházka za lišejníky a mechorosty do pohoří Králického Sněžníku
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 20–23

Michal Hroneš, Martin Dančák
Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 24–28

Veronika Kalníková, Marie Popelářová
Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb Z bláta do louže kolem Smradlavé
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 29–33

Zbyněk Lukeš, Zuzana Mruzíková
Exkurze na Ondřejník
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 34–39

Martin Dančák, Michal Hroneš
Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 40–44

Jiří Lederer
Mykologická exkurze v Oderských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 45–49

Svatava Kubešová, Jana Tkáčiková
Bryologická exkurze na Starojický kopec
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 50–53

Zbyněk Hradílek, Petr Blahut
Zajímavá upolínová louka u Slavkova v Oderských vrších
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 54–61

Zuzana Mruzíková
Příspěvek k poznání zajímavých polních plevelů Osoblažska – II
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 62–72

Zuzana Mruzíková
Poznámky k rozšíření některých vzácnějších druhů na Osoblažsku
aneb běžné druhy ne tak běžnými
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 73–76

David Hlisnikovský
Nová kniha. Klíč ke květeně České republiky
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 77–81

Petr Kocián
Publikace členů Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2019
Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 9 (2020): 83–84