Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou každoročně vydávaným zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahují zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Jsou vydávány jednou ročně. Od vydání prvního čísla v roce 2012 dosud vyšlo 12 čísel. Dosud vyšlo také šest samostatných příloh (ty se vesměs zaměřují na publikace výsledků minifloristických kurzů pořádaných pobočkou nebo na publikaci ucelenějších témat).

Zájemci z řad nečlenů si mohou zakoupit Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, které jsou skladem. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky (kontakt: mspobocka.cbsgmail.com).

Pokyny pro autory – v pdf souboru ZDE
Pravidla pro psaní rukopisů – v pdf souboru ZDE

Rukopis zasílejte v textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc na adresu: vtaraskamzm.cz

UZÁVĚRKA Č. 14 JE 30.09.2024.

Redakční rada:

Vojtěch Taraška (předseda redakční rady) – vtaraskamzm.cz

Veronika Kalníková

Svatava Kubešová

Zuzana Sochorová

Jana Tkáčiková

PŘEHLED ČÍSEL
č. 1/2012
č. 2/2013
č. 3/2014
č. 3/2014 Příloha 1 
Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013)
č. 3/2014 Příloha 2 
Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu
č. 4/2015
č. 4/2015 Příloha 1 
Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky
č. 4/2015 Příloha 2 
Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014)
č. 5/2016
č. 6/2017
č. 7/2018
č. 8/2019
č. 9/2020
č. 10/2021
č. 11/2022
č. 11/2022, Příloha 1 
Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky
č. 12/2022
č. 13/2022