Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahuje zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Je vydáván jednou ročně.

Dosud vyšlo šest čísel. První číslo vyšlo v roce 2012, druhé (značně rozšířené) v roce 2013, třetí v roce 2014, čtvrté v roce 2015, páté v roce 2016, šesté v roce 2017, sedmé v roce 2018, osmé v roce 2019. V roce 2014 a 2015 vyšly také dvě samostatné přílohy.

Zájemci z řad nečlenů si mohou zakoupit Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, které jsou skladem. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky (kontakt: mspobocka.cbsgmail.com).

Pokyny pro autoryv pdf souboru ZDE
Pravidla pro psaní rukopisův pdf souboru ZDE

Vzorový text exkurzeZDE
Vzorový text krátkého floristického článkuZDE

Rukopis zasílejte v textovém editoru Microsoft Word ve formátu .doc na adresu: mspobocka.cbsgmail.com

UZÁVĚRKA Č. 8 JE 30.09.2018.

č. 1/2012 č. 2/2013 č. 3/2014
Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 3, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2015m
č. 3/2014 Příloha 1 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013) č. 3/2014 Příloha 2 Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu č. 4/2015
Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 1 Zprávy MSP ČBS 4, Příloha 2 literat_zpravy_msp_cbs_2016m
č. 4/2015 Příloha 1 Floristický kurz České botanické společnosti, Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015). Informační materiály pro účastníky č. 4/2015 Příloha 2 Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014) č. 5/2016
č. 6/2017 č. 7/2018 č. 8/2019

Redakční rada:

Veronika Kalníková (předsedkyně red. rady) – V.Kalnikovaseznam.cz
Michal Hroneš
Jiří Kocián
Petr Kocián (technický redaktor)
Svatava Kubešová
Jakub Salaš (jazykový redaktor)
Jana Tkáčiková

Komentáře nejsou povoleny.