Archiv rubriky: Výzvy ke sledování

Výzva ke sledování – Stellaria ruderalis

Možná jste zaznamenali, že nedávno byl u nás nalezen a popsán nový druh ptačince, Stellaria ruderalis (http://www.preslia.cz/doi/preslia.2019.391.html). Podle dosavadní revize herbářů se ukazuje, že ve veřejných herbářích je tento druh zastoupen jen minimálně. Některé podezřelé starší sběry jsou vesměs neurčitelné, … Celý příspěvek

Výzva ke sledování mechu pérovec hřebenitý (Ptilium crista-castrensis)

Obracíme se na vás s výzvou ke sledování nápadného statného mechu pérovec hřebenitý. Ekologie: Jedná se o lesní druh. Roste zejména v podhorských a horských smíšených a jehličnatých lesích. Roste na lesní půdě mezi jinými mechy nebo na tlejícím dřevě, v … Celý příspěvek

Kačenka a invazky

Kačenka a invazky Bohužel i v dnešní době se stále setkáváme s lidmi, kteří na svých zahrádkách opečovávají invazní druhy rostlin, které se sem dostaly. Co hůř, někteří jsou původci jejich šíření. A tak si čas od času stále dokola … Celý příspěvek

Sběr vybraných taxonů z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) – Výzva ke spolupráci

Sběr vybraných taxonů z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) – Výzva ke spolupráci Sběr vybraných taxonů z čeledi hvozdíkovitých (Caryophyllaceae) – Výzva ke spolupráciSampling of the selected taxa from the pink family (Caryophyllaceae) – Appeal for cooperation Pavel Kúr vloženo únor 2016

Výzva ke sledování – chrpa modrá (Centaurea cyanus)

chrpa modrá (Centaurea cyanus) V rámci připravovaného seriálu Adventivy severní Moravy a Slezska budou zpracovány nálezy druhu chrpa modrá (Centaurea cyanus) z daného území. Byl bych rád za každé upozornění na jeho výskyt, publikovaný údaj nebo herbářovou položku. Případní autoři či spoluautoři druhu … Celý příspěvek

Výzva ke sledování – rukevník východní (Bunias orientalis)

V rámci připravovaného seriálu Adventivy severní Moravy a Slezska budou zpracovány nálezy druhu rukevník východní (Bunias orientalis) z daného území. Byl bych rád za každé upozornění na jeho výskyt, publikovaný údaj nebo herbářovou položku. Případní autoři či spoluautoři druhu vítáni. Bližší informace … Celý příspěvek

Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.)

Okruh kamejky rolní (Buglossoides arvensis agg.) O rozšíření a ekologii jednoletých kamejek je toho prozatím známo poměrně málo. Proto tímto žádám čtenáře, aby v případě, že na kamejky v přírodě narazí, jejich výskyty dobře zdokumentovali (herbářovým sběrem, kvalitními fotografiemi), zaznamenali typ stanoviště … Celý příspěvek

Výzva ke sledování – ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia)

V rámci připravovaného seriálu Adventivy severní Moravy a Slezska zpracovávám nálezy druhu ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia) z daného území. Byl bych rád za každé upozornění na jeho výskyt, publikovaný údaj nebo herbářovou položku. Zejména prosím o informace, zda nebyl druh nalezen na neželezničních … Celý příspěvek

Výzva ke sledování – mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti)

V rámci připravovaného seriálu Adventivy severní Moravy a Slezska zpracovávám nálezy druhu mračňák Theophrastův (Abutilon theophrasti) z daného území. Byl bych rád za každé upozornění na jeho výskyt, publikovaný údaj nebo herbářovou položku. Bližší informace najdete na kartě druhu. Petr Kocián (petr.kociankvetenacr.cz) vloženo … Celý příspěvek

Výzva ke sledování – hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale)

Hledíček pobřežní (Microrrhinum litorale /Willd./ Speta) z čeledi jitrocelovitých (Plantaginaceae) je v našich středoevropských podmínkách domněle (viz níže) přechodně zavlékaným neofytem, který k nám byl ze své domoviny – jižní až jihovýchodní přímořské Evropy zavlečen v souvislosti se zpracováváním železné rudy. Rod Microrrhinum zahrnuje … Celý příspěvek