Nálezová databáze MSP ČBS

Počátkem roku 2015 byla spuštěna Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS, která bude sloužit k zápisu nálezů cévnatých rostlin.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (ND MSP ČBS) je přístupná na adrese www.nalezovka.cz.

nalezovka

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pracuje na webové aplikaci Vratička vytvořeném V. Hansem, která navazuje na Nálezovou databázi JČP ČBS. Webová aplikace Vratička má za cíl vytvořit platformu pro zápis botanických dat pro potřeby jednotlivých poboček ČBS. V současné době je v provozu nejnovější verze Vratičky, která je používaná právě Nálezovovou databází Moravskoslezské pobočky ČBS. Vývoj Vratičky bude dále pokračovat.

Podrobnější soupis vybraných nálezů s upřesněnými daty
bude možno po dohodě s autorem publikovat v následujícím čísle Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS nebo bude u významnějšího nálezu autor osloven editory k publikaci v seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.

V případě dotazů, připomínek, námětů na zlepšení kontaktujte správce sekce:
Petr Kocián na nalezovkagmail.com