Nálezová databáze MSP ČBS

Počátkem roku 2015 byla spuštěna Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS, která bude sloužit k zápisu nálezů cévnatých rostlin.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS (ND MSP ČBS) je přístupná na adrese www.nalezovka.cz.

nalezovka

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS obsahuje údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky.

Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pracuje na webové aplikaci Vratička vytvořeném V. Hansem, která navazuje na Nálezovou databázi JČP ČBS. Webová aplikace Vratička má za cíl vytvořit platformu pro zápis botanických dat pro potřeby jednotlivých poboček ČBS. V současné době je v provozu nejnovější verze Vratičky, která je používaná právě Nálezovovou databází Moravskoslezské pobočky ČBS. Vývoj Vratičky bude dále pokračovat.

Podrobnější soupis vybraných nálezů s upřesněnými daty
bude možno po dohodě s autorem publikovat v následujícím čísle Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS nebo bude u významnějšího nálezu autor osloven editory k publikaci v seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.


>>>> HLÁŠENKA <<<<

Zájemci, kteří nejsou Zapisovateli do ND MSP ČBS (např. z toho důvodu, že nechtějí zapisovat pravidelně) mohou své nálezy průběžně posílat i pomocí HLÁŠENKY, ve které je minimálně třeba zadat data označená (*) – jinak nebude nález přijat do databáze!!!

POZOR!!
Ihned po odeslání si můžete zkontrolovat zápis kliknutím ve formuláři na odkaz “Upravit odpověď“.

Poté již není možné vrátit se k zadanému nálezu a upravit jej.

Přijatá data jsou následně podrobena formální kontrole a budou zaznamenána do Nálezové databáze MSP ČBS a budou viditelná na stránkách databáze i po delším čase od doby zaslání.

Zasláním nálezu pomocí Hlášenky souhlasí autor nálezu se zapsáním nálezu do ND MSP ČBS a jeho dalším vytěžováním v rámci ND MSP ČBS. Zasláním nálezu pomocí Hlášenky nenabývá autor nálezu právo přístupu do ND MSP ČBS.

Příklad minimálních dat, které mějte připraveny pro zadání do hlášenky:
Sedum hispanicum [Latinské jméno taxonu]
Odry [místo]
okraj nepoužívané cesty před křižovatkou Dolní a Horní ulice, 1,2 km SV od centra obce [Lokalita-popis]
49°39’18.864″N, 17°50’11.990″E [GPS souřadnice]
10 [počet exemplářů]
06.07.2013 [Datum nálezu]
J. Novák [Nálezce]

GPS souřadnice získáte na stránce mapy.cz
Nástroj pro výpočet mapovacích čtverců najdete na stránce biolib.cz
Mapu fytochorionů a čtverců najdete na stránce geoportal.gov.cz
Nadmořskou výšku odečtete na stránce CRR mapový server

V případě dotazů, připomínek, námětů na zlepšení kontaktujte správce sekce:
Petr Kocián na mspobockagmail.com

Komentáře nejsou povoleny.