Sapetza Josef (Sapeca Joseph)

15.3.1829, Všechovice u Kelče – † 12.6.1868, Vídeň

Josef Sapetza se narodil jako syn sládka ve Všechovicích u Kelče. Studoval obecnou a střední školu v Novém Jičíně. Po univerzitních studiích se stal učitelem botaniky na gymnáziu v Karlovaci (Karlstadt) v Chorvatsku. Zemřel ve Vídni v roce 1868.

Již v průběhu studií na univerzitě se začíná věnovat květeně Moravy a Slezska. Posléze vydává v roce 1865 v Pojednáních přírodozkumné společnosti ve Zhořelci zásadní dílo pro Novojičínsko i vzdálenější části moravských Karpat nazvané Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen, v němž jsou poprvé shrnuty poznatky o rozšíření rostlin nejen na území Nového Jičína, ale také z blízkého Štramberka, Hranic a Hukvald.

Jeho práce byla ceněna pro svoji přesnost a správnost i v pozdějších letech, kdy např. Ed. Formánek ve své Květeně Moravy a rakouského Slézska uvádí na adresu Sapetzy:

„Prozkoumáním okolí novojičínského a moravských Karpat dobyl sobě Sapetza zásluh nevšedních; udání jeho jsou veskrze pečlivá a mimo několik málo nesprávných určení zcela spolehlivá; o správnosti velké většiny Sapetzových výčtů dojista se přesvědčil spisovatel tohoto pojednání na samém nalezišti.“

Sapetzovo dílo je dosud stále citováno a je důležitým historickým zdrojem především květeny Novojičínska.

Mezi jeho zásadní práce patří:

  • Sapetza J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 6: 471–474.
  • Sapetza J. (1860): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 10: 687–690.
  • Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 12: 1–56.
  • Sapetza J. (1868): Nachtrag zu der Flora von Neutitschein. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 13: 93–94.

Zpracoval Petr Kocián.