Sapetza Josef (Sapeca Joseph)

15.3.1829, Všechovice u Kelče – † 12.6.1868, Vídeň

Josef Sapetza se narodil jako syn sládka ve Všechovicích u Kelče. Studoval obecnou a střední školu v Novém Jičíně. Po univerzitních studiích se stal učitelem botaniky na gymnáziu v Karlovaci (Karlstadt) v Chorvatsku. Zemřel ve Vídni v roce 1868.

Již v průběhu studií na univerzitě se začíná věnovat květeně Moravy a Slezska. Posléze vydává v roce 1865 v Pojednáních přírodozkumné společnosti ve Zhořelci zásadní dílo pro Novojičínsko i vzdálenější části moravských Karpat nazvané Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen, v němž jsou poprvé shrnuty poznatky o rozšíření rostlin nejen na území Nového Jičína, ale také z blízkého Štramberka, Hranic a Hukvald.

Jeho práce byla ceněna pro svoji přesnost a správnost i v pozdějších letech, kdy např. Ed. Formánek ve své Květeně Moravy a rakouského Slézska uvádí na adresu Sapetzy:

„Prozkoumáním okolí novojičínského a moravských Karpat dobyl sobě Sapetza zásluh nevšedních; udání jeho jsou veskrze pečlivá a mimo několik málo nesprávných určení zcela spolehlivá; o správnosti velké většiny Sapetzových výčtů dojista se přesvědčil spisovatel tohoto pojednání na samém nalezišti.“

Sapetzovo dílo je dosud stále citováno a je důležitým historickým zdrojem především květeny Novojičínska.

Titulní list ze Sapetzova díla Die Flora von Neutitschein
Stránka ze Sapetzova díla Die Flora von Neutitschein

Mezi jeho zásadní botanické práce týkající se regionu Moravy a Slezska patří:

  • Sapetza J. (1856): Beitrag zur Flora von Mähren und Schlesien. – Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien 6: 471–474.
  • Sapetza J. (1860): Beitrag zur Flora von Mähren. – Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien 10: 687–690.
  • Sapetza J. (1865): Die Flora von Neutitschein. Ein Beitrag zu der Pflanzen-Geographie der mährischen Karpathen. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 12: 1–56.
  • Sapetza J. (1868): Nachtrag zu der Flora von Neutitschein. – Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz 13: 93–94.

Zpracoval Petr Kocián.