Archiv rubriky: Děje se jinde …

DEJE SE JINDE: Otevření nové budovy v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Ve středu 24. dubna 2024 se zájemcům představí nová víceúčelová budova Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Najdete v ní přednáškový sál pojmenovaný po botanikovi Josefu Otrubovi s kapacitou 50 osob. Místnost je vybavena audiovizuální technikou umožňující pořádání konferencí, přednášek či promítání. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě 50 let ide

DĚJE SE JINDE: Fotografický atlas rostlin České republiky

Schyluje se k vydání dlouho připravovaného Fotografického atlasu rostlin ČR. Autoři však potřebují podpořit a otevřeli veřejnou sbírku. Pokud byste rádi přispěli, pak navštivte tyto stránky. Aktuální informace k projektu najdete na jejich facebookových stránkách projektu. 

DĚJE SE JINDE: Péče o PP Kudlačena a sbírka

V letošním roce se podařilo Hnutí Brontosaurus (základní článek Kolovrátek) odkoupit téměř 3,2 hektary lučních porostů v přírodní památce Kudlačena a jejím nejbližším okolí. PP Kudlačena je chráněna pro hojný výskyt orchidejí, např. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Příběh Mattioliho herbáře

DĚJE SE JINDE: Komentovaná prohlídka výstavy Smrk

DĚJE SE JINDE: Masožravé rostliny

Pozvánka na přednášku a výstavu, která se uskuteční v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (podrobnosti níže).

DĚJE SE JINDE: Rostlinstvo Krkonoš – přednáška

Pozvánka na přednášku Rostlinstvo Krkonoš, která proběhne 13.3.2018 (podrobnosti níže).

DĚJE SE JINDE: KAČENKA A INVAZKY

Bohužel i v dnešní době se stále setkáváme s lidmi, kteří na svých zahrádkách opečovávají invazní druhy rostlin, které se sem dostaly. Co hůř, někteří jsou původci jejich šíření. A tak si čas od času stále dokola klademe otázku, co … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: LESNICKY VÝZNAMNÉ MECHOROSTY – WORKSHOP

Ve středu 22. listopadu 2017 ve dvou termínech – dopoledne (10 až 12 hod.) a odpoledne (16 až 18 hod.) proběhne v přednáškovém sále Zeleného domu Muzea Beskyd Frýdek-Místek (GPS: 49°41’12.656″N, 18°20’46.319″E) třetí mechový workshop Lesnicky významné mechorosty. Zájemci se … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Houby – 18. mykologická výstava v Šumperku

Botanická sezóna se chýlí ke konci, ale mykologická sezóna se blíží vrcholu. Proto přinášíme informace o chystaných mykologických výstavách. Pozvánka na 18. mykologickou výstavu Vlastivědného muzea v Šumperku, která probíhá v Muzeu Šumperk, předsálí rytířského sálu od 14. září do … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Mechorosty latimérie mezi rostlinami

Pozvánka na výstavu Mechorosty latimérie mezi rostlinami, která probíhá od 4. 5. do 18. 6. 2017 v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku.

DĚJE SE JINDE: Mechorosty – čeleď Orthotrichaceae v novém taxonomickém pojetí

Pozvánka na Druhý mechový workshop, který se uskuteční v úterý 8. listopadu 2016 od 16 do 19 hodin v učebně biologie Gymnázia Petra Bezruče, Čs. armády, Místek. Zájemci se seznámí se všemi rody mechů čeledi Orthotrichaceae. Práce s mikroskopem, ukázky … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Jak semena putují krajinou

Pozvánka na výstavu Jak semena putují krajinou, která probíhá od 8. září do 6. listopadu 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku.

DĚJE SE JINDE: Živé houby v muzeu

Pozvánka na výstavu Živé houby v muzeu, která probíhá od 11. do 16. září 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku. Doprovodná akce k výstavě: Mykologická vycházka po hukvaldské oboře se koná 17. září.

DĚJE SE JINDE: Křest publikace

Pozvánka na křest 20. sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí věnovanému nepublikovanému dílu Jana Bubely. Křest proběhne 9. června 2016 v 17.00 v K Klubu ve Vsetíně. Srdečně jste zváni. Publikace byla finančně podpořena dotací města Vsetín pro rok 2016 a … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Bubelovy rukopisy vydány

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889). Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací

Pozvánka na výstavu Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací, která probíhá od 24. března do 30. června 2016 v Ostravském muzeu. Z anotace výstavy: Odpradávna se člověk učil využívat rostliny ze svého okolí k obživě, k oblékání, … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2015

V roce 2013 byl spuštěn projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy (www.mapovanivs.cz), který pokračoval v roce 2015 již třetí „sezónou“. V roce 2015 bylo v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2077 údajů o výskytu cévnatých … Celý příspěvek

6. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s AOPK ČR Vás zve na 6. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny který se uskuteční ve dnech … Celý příspěvek