DĚJE SE JINDE: Péče o PP Kudlačena a sbírka

V letošním roce se podařilo Hnutí Brontosaurus (základní článek Kolovrátek) odkoupit téměř 3,2 hektary lučních porostů v přírodní památce Kudlačena a jejím nejbližším okolí. PP Kudlačena je chráněna pro hojný výskyt orchidejí, např. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica) a jejich křížence, kruštík bahenní (Epipactis palustris) či albinotický jedinec kruštíku širolistého (Epipactis helleborine). Můžeme zde nalézt i řadu dalších druhů vázaných na sihly, tedy podmáčené rašelinné louky. Bohatá je populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), nalézt zde můžeme i rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia) nebo suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Z živočichů je významná bohatá populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), vyskytuje se zde vážka čárkovaná (Leucorrhinia dubia), pravidelně zde bývá nacházena i zmije obecná (Vipera berus).

O celou lokalitu dlouhodobě pečuje ZČ HB Kolovrátek formou fázové a mozaikové seče. Významná část plochy je každoročně kosena ručně, kosami.

Podpořit výkup biologicky hodnotných ploch a jejich následnou údržbu lze přes sbírku https://www.darujme.cz/projekt/1206883.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Děje se jinde .... Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.