Exkurze a přednášky 2011

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2011


12. 2. 2011 (So): Výroční schůze pobočky

Začátek: 10:00 hod

Kde: Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí

Kontakt: Jana Tkáčiková (janatkacikovaseznam.cz), Marie Popelářová (marie.popelarovanature.cz)


12. 3. 2011 (So): Přednáškové odpoledne – Floristika, taxonomie, vegetace a ochrana přírody v Beskydech a aktualizace Červeného seznamu Moravskoslezského kraje

Začátek: 13:00 hod

Kde: Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí

Přednáší: R. J. Vašut (PřF UP Olomouc), V. Bajer, M. Krupa, L. Šigutová (ČSOP Salamandr), J. Janeček (Rožnov p. Radh.), P. Koutecký (PřF JiU České Budějovice), M. Sedláčková (Muzeum Novojičínska) a další

Zde prezentace ke stažení:

Petr Koutecký: Knautia arvensis agg. a Centaurea sect. Jacea v květeně severovýchodní Moravy

Marie Sedláčková & David Hlisnikovský: Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje

Jan Mládek: Výsledky managementových experimentů v CHKO Beskydy

Lucie Šigutová: Vegetace štěrkových náplavů – fenomén Skalická Morávka

Marie Popelářová: Floristika, taxonomie, vegetace a ochrana přírody v Beskydech a aktualizace Červeného seznamu Moravskoslezského kraje – úvod


2. 4. 2011 (So): Za ladoňkami do PR Doubek u Zámrsk

(dubohabřiny, jarní geofyty, ladoňka karpatská (Scilla kladnii), květnaté bučiny, lužní lesy, štěrkové náplavy)

Vedoucí exkurze: Jana Tkáčiková (janatkacikovaseznam.cz)

Odjezd: Odjezd vlakem v 8:43 z Valašského Meziříčí do Hustopečí nad Bečvou (8:53). Odsud pěšky do PR Doubek a lesa Doubrava. Předpokládaný odjezd vlakem ze stanice Hustopeče nad Bečvou ve 14:09 nebo 16:09 zpět do Valašského Meziříčí (14:19 nebo 16:19).

Zápis z exkurze zde


*9. 4. 2011 (So):Údolí Bystřice mezi Domašovem n. B. a Jívovou u Olomouce

(květnaté i acidofilní bučiny, suťové lesy, skály, včetně PP Kamenné proudy u Domašova)

Vedoucí exkurze: Zbyněk Hradílek (zbynek.hradilekupol.cz)

Odjezd: Odjezd vlakem v 7:36 z Olomouce hl. n. do Domašova nad Bystřicí (8:19). Odsud pěšky údolím Bystřice do železniční stanice Jívová. Předpokládaný odjezd vlakem z Jívové v 15:49 zpět do Olomouce (16:26).

Zápis z exkurze zde
Reportáž z exkurze zde


*7. 5. 2011 (So): PR Škrabalka a hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou

(lužní lesy s výskytem bledule letní (Leucojum aestivum), tůně, mrtvá ramena, rákosiny, aluviální louky, dubohabřiny, suťové lesy)

Vedoucí exkurze: Martin Dančák, Zbyněk Hradílek (martin.dancakupol.cz)

Odjezd: Odjezd vlakem R629 Portáš v 7:56 z Olomouce hl. n. do Lipníka nad Bečvou (8:17). Odsud pěšky přes PR Škrabalka na hrad Helfštýn. Předpokládaný návrat – odjezd osobním vlakem z Lipníka v 16:06 zpět do Olomouce (16:49).


14. 5. 2011 (So): PR Svinec u Nového Jičína

(teplomilné květnaté louky a pastviny, lemy, křoviny, suťový les)

Vedoucí exkurze: Marie Sedláčková, Petra Mičková (mnj.mickovapseznam.cz)

Sraz: v 9:00 v obci Kojetín(cca 4,5 km JJZ od Nového Jičína) na autobusové zastávce „Nový Jičín, Kojetín, rozc. Nový Jičín“; autobus z Nového Jičína odjíždí z nádraží MHD v 8:45, příjezd 8:58 na zastávku „Nový Jičín, Kojetín, rozc. Nový Jičín“. Zpět jede autobus z Kojetína do Nového Jičína ve 13:13 a 15:30 hod.

Zápis z exkurze zde


*21. 5. 2011 (So): PR Pod Trlinou a vitošovské vápence u Zábřehu na Moravě

(vápenec, lom, acidofilní, vápnomilné a květnaté bučiny, dubohabřiny, luhy, pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), mezofilní a subxerotermní trávníky, orchideje, nejsevernější lokalita řady teplomilných taxonů na Moravě)

Vedoucí exkurze: Martin Duchoslav, Martin Dančák (martin.duchoslavupol.cz)

Odjezd: Odjezd vlakem R1403 v 7:58 z Olomouce hl. n. do Zábřehu n. M., zde přesun cca 5 min. na zastávku autobusu Zábřeh,,žel.st., odjezd autobusem č. 930371 301 Zábřeh-Úsov v 8:45 hod., výstup Leština- obecní úřad v 9:00 hod. Zpět autobusem z Leštiny v 16:47 hod., výstup Zábřeh, přesun na vlakové nádraží, odtud odjezd vlakem R 703 Šohaj v 17:16 do Olomouce (příjezd 17:47 hod.), popř. ze Zábřehu na Prahu či Šumperk.

Zápis z exkurze zde


*27. 5. 2011 (Pá): PR Plané loučky u Olomouce

(rákosiny, mokré louky, olšiny, ostřicové porosty)

Vedoucí exkurze: Lubomír Kincl, Martin Duchoslav (lubomir.kinclupol.cz)

Odjezd: autobusem MHD č. 20 ze zastávky Olomouc-Tržnice v 8:41 h. (nebo přistoupení na Nám. Hrdinů v 8:44 hod.) směr Chomoutov, škola, výstup zastávka Poděbrady 8:54 hod., sraz na parkovišti koupaliště kolem 9:00-9:10. Zpět dle situace ve 14-16 hod.

Zápis z exkurze zde


11. 6. 2011 (So): Za květnatými loukami Javorníků – PR Galovské louky

(mezofilní květnaté louky – orchideje, Gentianella lutescens; křoviny, meze, květnaté bučiny, krajina Valašska)

Vedoucí exkurze: Marie Popelářová (marie.popelarovanature.cz)

Sraz: v 8:00 hod v Huslenkách na žel. stanici (vlak odjíždí ze Vsetína 7:35 /trať Vsetín-Velké Karlovice/, příjezd na žel. stanici Huslenky v 7:51; zpět jede autobus ze zastávky „Huslenky, Bařiny, škola“ ve 14:13 a 17:14 (příjez do Vsetína 14:35 a 17:35).

Trasa začíná v obci u žel. stanice a pokračuje po hřebínku na Žárec a dál směr PR Galovské louky, vzdálenost cca 3,5 km, převýšení cca 300 m; cesta zpět vede po hřebínku Hluboček do údolí Kýchová a na zastávku, vzdálenost cca 3,5 km.

Zápis z exkurze zde


8.10.2011 (So): Mechorosty údolí Hluchové

Vedoucí exkurze: Vítězslav Plášek(Vitezslav.Plasekosu.cz)

Sraz: v 10.00 v Nýdku na náměstí (autobus z Třince, aut. st. 9:40), exkurze cca na 4 hodiny (zpět jede autobus z Nýdku do Třince ve 13:55 nebo 15:20)


29. 10. 2011 (So): Determinační setkání

(Carex subg. Vignea a vybrané rody trav: Molinia, Brachypodium, Glyceria, Bromopsis)

Začátek: 14:00 hod

Kde: Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí

Lektor: Martin Dančák (martin.dancakupol.cz)

Na setkání se prosím přihlaste alespoň 2 týdny předem. Herbářové položky s sebou!

Podrobnosti ze setkání zde


* Exkurze je součástí cyklu exkurzí – Botanické vycházky do okolí Olomouce – pořádaných katedrou botaniky PřF UP ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS pro zájemce z řad studentů i veřejnosti. Na vycházkách budou demonstrovány mechorosty, cévnaté rostliny a rostlinná společenstva vybraných biotopů. Vezměte s sebou určovací klíče, lupy a svačinu. Účast je zcela dobrovolná. Exkurze poběží za každého počasí! Délka exkurze do odpoledne/večera. Dopravu si hradí každý účastník sám! Sraz na nádraží/zastávce vždy 10 minut před odjezdem nebo přímo na místě (zde bez záruky vzájemného nalezení).