Načítám Akce

Nadcházející Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Květen 2021

Exkurze na Hradisko

22 května

Exkurze se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm, kde se v 9.30 hod. sejdeme na parkovišti u Rožnovské Bečvy u výchozího bodu naučné stezky (GPS 49.4578011N, 18.1276994E). Okružní trasa povede ke zřícenině hradu Hradisko, navštívíme přilehlé dubohabřiny, květnaté bučiny a mezofilní louky, staré ovocné sady a aleje, jejichž obnovou se již několik let zabývají místní spolky. Součástí exkurze bude i výklad o zdejších geologických zajímavostech. Konec je plánován zhruba na 15.00 hod. Vedoucí exkurze: V. Kalníková, F. Šulgan a A.…

Zobrazit více »

Červen 2021

Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí

12 června

Exkurze povede ze žst. Moravský Beroun podél toku Bystřice do Domašova nad Bystřicí. V průběhu exkurze budeme procházet vlhké až mokřadní louky a porosty vysokých ostřic s výskytem Comarum palustre, Lysimachia thyrsiflora a Senecio paludosus a dalších zajímavých druhů. Je třeba se připravit na náročnější, mokrý a místy až zatopený terén. Délka exkurze cca 8 km. Sraz v 8.30 hod. před železniční stanicí Moravský Beroun (GPS 49.7846350N, 17.4324264E). Zpět z Domašova nad Bystřicí jezdí odpolední vlak ve směrech Olomouc a…

Zobrazit více »

Floristický minikurz Jakartovice 2021

18 června - 20 června

Podrobné informace a přihláška budou zveřejněny v březnových informacích. Organizují: Š. Cimalová a D. Hlisnikovský

Zobrazit více »

Červenec 2021

Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech

24 července

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady. Vedoucí exkurze: S. Kubešová…

Zobrazit více »

Srpen 2021

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších

28 srpna

Sraz v 9.30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p.H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede od Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), z mechorostů pak Buxbaumia viridis,…

Zobrazit více »

Září 2021

Mykologická exkurze ze Skalice-Záhoří do Frýdku-Místku podél PP Profil Morávky

4 září

Exkurze začne ve Skalici-Záhoří v lokalitě vápnitých hornin a pak podél řeky Morávky s lužními lesy až do Frýdku-Místku. Záhoří je známo výskytem teplomilných a vápnomilných druhů z nichž nejvýznačnějšími jsou hřib satan (Rubroboletus satanas) a závojenka olovová (Entoloma sinuatum). Sraz v 9.00 hod. na zastávce autobusu Skalice-Záhoří (GPS 49.6445556N, 18.4273333E), ukončení ve Frý-dku-Místku u žel. stanice asi v 15.00 hod. Termín exkurze bude potvrzen cca 10-14 dní předem nebo může být posunut podle aktuálního růstu hub. Řidičům se doporučuje…

Zobrazit více »

Determinační setkání – rod kostřava (Festuca)

11 září

Sejdeme se v 9.30 hod. na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750803N, 17.2820508E). Položky k determinaci/revizi s sebou. Lektor: P. Šmarda (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno) Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce. Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! Změna programu v důsledku vládních protiepidemických nařízení vyhrazena.

Zobrazit více »

Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech

18 září

Trasa povede ze Samčanky údolím Červíku a dále přes Lojkaščanku a Medvědí zpět údolím Velkého potoka na Samčanku. Oblast je známa výskytem horských druhů hub vázaných na smrčiny a bučiny. Byly zde nale-zeny zajímavé druhy jako např. sluka svrasklá (Cortinarius caperatus), krásnopórka hřebenitá (Albatrellus cristatus), lošákovec palčivý (Hydnellum peckii), rudoušek uťatý (Rhodocybe gemmina) nebo některé hvězdovky (Geastrum). Sraz v 9.00 hod. na parkovišti ve Starých Hamrech – Samčance (GPS 49.4674722N, 18.4326667E) a zde bude také exkurze ukončena asi v 15.00…

Zobrazit více »
+ Export akcí