Načítám Akce

Nadcházející Akce

Navigace pro hledání a zobrazení Akce

Navigace pro zobrazení Akce

Červenec 2021

Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech

24 července

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady. Vedoucí exkurze: S. Kubešová…

Zobrazit více »

Srpen 2021

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších

28 srpna

Sraz v 9.30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p.H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede od Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), z mechorostů pak Buxbaumia viridis,…

Zobrazit více »

Září 2021

Mykologická exkurze ze Skalice-Záhoří do Frýdku-Místku podél PP Profil Morávky

4 září

Exkurze začne ve Skalici-Záhoří v lokalitě vápnitých hornin a pak podél řeky Morávky s lužními lesy až do Frýdku-Místku. Záhoří je známo výskytem teplomilných a vápnomilných druhů z nichž nejvýznačnějšími jsou hřib satan (Rubroboletus satanas) a závojenka olovová (Entoloma sinuatum). Sraz v 9.00 hod. na zastávce autobusu Skalice-Záhoří (GPS 49.6445556N, 18.4273333E), ukončení ve Frý-dku-Místku u žel. stanice asi v 15.00 hod. Termín exkurze bude potvrzen cca 10-14 dní předem nebo může být posunut podle aktuálního růstu hub. Řidičům se doporučuje…

Zobrazit více »

Determinační setkání – rod kostřava (Festuca)

11 září

Sejdeme se v 9.30 hod. na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750803N, 17.2820508E). Položky k determinaci/revizi s sebou. Lektor: P. Šmarda (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno) Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce. Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! Změna programu v důsledku vládních protiepidemických nařízení vyhrazena.

Zobrazit více »

Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech

18 září

Trasa povede ze Samčanky údolím Červíku a dále přes Lojkaščanku a Medvědí zpět údolím Velkého potoka na Samčanku. Oblast je známa výskytem horských druhů hub vázaných na smrčiny a bučiny. Byly zde nale-zeny zajímavé druhy jako např. sluka svrasklá (Cortinarius caperatus), krásnopórka hřebenitá (Albatrellus cristatus), lošákovec palčivý (Hydnellum peckii), rudoušek uťatý (Rhodocybe gemmina) nebo některé hvězdovky (Geastrum). Sraz v 9.00 hod. na parkovišti ve Starých Hamrech – Samčance (GPS 49.4674722N, 18.4326667E) a zde bude také exkurze ukončena asi v 15.00…

Zobrazit více »
+ Export akcí