Exkurze a přednášky 2014

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2014

1. 3. 2014 – Výroční schůze pobočky
19. 4. 2014 – Bryologická exkurze do PR Kutaný a PP Halvovský potok ve Vsetínských vrších
10. 5. 2014 – Bryokurz pro začátečníky – pokračování
17. 5. 2014 – Exkurze do NPR Špraněk
6. 6. 2014 – Vycházky do okolí měst – Rožnov pod Radhoštěm
7. 6. 2014 – Exkurze zaměřená na trávy
13. – 15. 6. 2014Floristický minikurz na jižním okraji Vsetínska a na severu Valašskokloboucka
21. 6. 2014 – Botanika na sjezdovkách
28. 6. 2014 – Exkurze do NPR Rejvíz
3. 8. 2014 – Botanická zahrada PřF UP v Olomouci
24. 8. 2014 – Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů
30. 8. 2014 – Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“
22. 11. 2014 – Determinační setkání – Rod Centaurea s důrazem na Centaurea sect. Jacea.

V roce 2014 zahajujeme také cyklus nazvaný „Vycházky do okolí měst“. Tyto krátké exkurze proběhnou v květnu až červnu v okolí měst: Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín. Termíny budou upřesněny a zveřejněny dole na stránce.

Choryňská stráž: 26. 7. 2014 (sobota), 9 hod.
Rožnov pod Radhoštěm: 6. 6. 2014 (pátek), od 15 hod.


1. 3. 2014Výroční schůze pobočky

Začátek v 9:00 hod. v sídle pobočky v Muzeu regionu Valašsko (Zámek Kinských) ve Valašském Meziříčí (GPS 49°28’42.282″N, 17°58’6.312″E).


19. 4. 2014
Bryologická exkurze do PR Kutaný a PP Halvovský potok ve Vsetínských vrších

Sraz v 9:30 hod. u horského hotelu Cáb (GPS 49°22’28.993″N, 18°5’46.341″E) – vjezd povolen pro návštěvníky hotelu. Navštívíme jedlobukový les v PR Kutaný, případně se po červené turistické značce přesuneme do PP Halvovský potok.
Vedoucí: Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková.


10. 5. 2014
Bryokurz pro začátečníky – pokračování

Navážeme na setkání z 14. 12. 2013 a budeme pokračovat v pracovním listu. Sraz v 10:00 hod. na Gymnáziu Fr. Palackého ve Valašském Meziříčí (GPS 49°28’12.604″N, 17°58’8.008″E). Potřeby k mikroskopování budou k dispozici. S sebou možno vzít notebook (v učebně je k dispozici internet) a vlastní nálezy mechorostů.
Vedoucí: Svatava Kubešová.


17. 5. 2014 Exkurze do NPR Špraněk

Sraz v 9:00 hod. v Javoříčku (GPS 49°40’21.263″N, 16°55’16.498″E). Uvidíme vápnomilné bučiny, suťové lesy, dubohabřiny a vegetaci skalních štěrbin a zastíněných vápencových skal.
Vedoucí Martin Dančák a Martin Duchoslav.


7. 6. 2014
Exkurze zaměřená na trávy

Sraz v 9:00 hod. na parkovišti naproti muzeu ve Vsetíně (GPS: 49°20’27.696″N, 18°0’2.435″E). Trasa povede přes PP Vršky-Díly do PP Ježůvka, Velký a Malý Skalník a na Valovu skálu. Uvidíme dubohabřiny, luční prameniště, subtermofilní pastviny a louky.
Vedoucí: Martin Dančák


13. – 15. 6. 2014
Floristický minikurz na jižním okraji Vsetínska a na severu Valašskokloboucka (okr. Vsetín, Valašské Klobouky)

Vydáme se po stopách „velkého“ floristického kurzu Valašské Klobouky z roku 1973. Organizují J. Tkáčiková. K. Fajmon a M. Dančák. Podrobné informace a přihlášku najdete v březnových informacích.
Organizují: Jana Tkáčiková, Karel Fajmon a Martin Dančák


21. 6. 2014
Botanika na sjezdovkách

Exkurze na Soláň ve Vsetínských vrších ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy. Sraz v 9:00 hod. na zastávce Hutisko-Solanec, sedlo, Čarták (GPS: 49°23’17.977″N, 18°14’36.408″E). Navštívíme sjezdovky na hřebenu Soláně s druhy: vratička měsíční (Botrychium lunaria), vemeníček zelený (Coeloglossum viride), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), hadí jazyk obecný (Ophioglossum vulgatum), hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia), hlavinka horská (Traunsteinera globosa) aj.
Vedoucí: Marie Popelářová


28. 6. 2014
Exkurze do NPR Rejvíz

Exkurze ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky. Sraz v 10:00 hod na rozcestí turistických tras „Rejvíz“ (GPS: 50°13’44.54″N, 17°17’30.61″E). Navštívíme podmáčené a rašelinné louky, otevřená vrchoviště a přechodová rašeliniště, podmáčené a rašelinné smrčiny, blatkový bor a Malé mechové jezírko. Omezený počet účastníků! Hlaste se, prosím, do 21. 6. vedoucímu (kontakt: radek.stencl@nature.cz).
Vedoucí: Radek Štencl


3. 8. 2014
Botanická zahrada PřF UP v Olomouci

Sraz v 9:00 hod. přímo na místě (U Botanické zahrady 920, Olomouc; GPS: 49°35’10.262″N, 17°14’56.843″E), kde lze i zaparkovat. Na programu je komentovaná prohlídka nejstarší botanické zahrady na Moravě a skleníkového areálu Flory Olomouc, zájemci mohou případně navštívit také rozárium v Bezručových sadech. S ohledem na takřka promenádní charakter je exkurze vhodná i pro starší zájemce a rodiny s dětmi.
Vedoucí: David Cigánek


24. 8. 2014
Za zbožnou kostelní flórou a hřbitovním kvítím Oderských vrchů

Sraz v 9.00 hod. v Klokočově u Vítkova, u kostela sv. Ondřeje (GPS: 49°44’51,5″N, 17°44’28,0″E). Automobilová exkurze bude zaměřena na rostliny zdiv a z po za hrobní zběžence.
Vedoucí: David Hlisnikovský


30. 8. 2014
Exkurze „Za vrbami ve středním Pobečví a v Moravskoslezských Beskydech“

Sraz v 9.30 hod. před zámkem Kinských ve Valašském Meziříčí (tj. Muzeum regionu Valašsko; GPS 49°28’42.738″N, 17°58’6.874″E). Uvidíme základní druhy našich vrb, ale ukážeme si také běžnějších (i obtížnější) křížence. Exkurze bude vyžadovat přesuny autem. Pro zajištění místa u někoho v autě nebo svezení dalších botaniků Vaším autem, prosím navštivte sekci Pro členy (pro zjištění hesla kontaktujte správce webu), kde je možné se domluvit.
Vedoucí: Radim J. Vašut a Blanka Brandová


22. 11. 2014
Determinační setkání
Rod Centaurea s důrazem na Centaurea sect. Jacea

od 10:00 do cca 16:00 hod.
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí.
Rod Centaurea s důrazem na Centaurea sect. Jacea. Je možné přinést vlastní sběry.
Vedoucí: Petr Koutecký, Jihočeská univerzita České Budějovice.


Cyklus „Vycházky do okolí měst“.
Tyto krátké exkurze proběhnou v okolí měst: Ostrava, Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín.

Choryňská stráž: 26. 7. 2014 (sobota), 9 hod.
Vede: Jana Tkáčiková

Rožnov pod Radhoštěm: 6. 6. 2014 (pátek), od 15 hod.
Botanicko-zoologická vycházka na štěrkový náplav Rožnovské Bečvy u Rožnova p. R. Těšit se můžete na ukázku zachovalého koryta řeky Bečvy, včetně břehového porostu a štěrkových lavic. Uvidíme třeba vzácnou kapradinu pérovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris), naučíme se poznávat různé druhy vrb. Budeme si povídat o morfologii koryta řeky, která je velmi bohatá na ryby. S pomocí elektrického agregátu si ukážeme typické zástupce vod lipanového pásma, jako je ouklejka pruhovaná, mřenka mramorovaná, pstruh obecný f.
potoční a další.

Vede: Marie Popelářová a Miroslav Kubín (Správa CHKO Beskydy; kontakt: marie.popelarova@nature.cz); exkurze proběhne ve spolupráci se Střední zemědělskou a přírodovědnou školou v Rožnově p. R.