Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

POZVÁNKA: Floristický minikurz ve Slezských Beskydech a Jablunkovském mezihoří

Kurz proběhne od pátku 22. do neděle 24. 6. 2018 a je zaměřen na floristický a bryologický průzkum nejvýchodnější části ČR.

Místem setkání a ubytování je ZŠ v Písku (GPS 49°33’39.223″N, 18°47’49.441″E). U školy je možné také parkování.
Sraz v pátek u školy od ca 9:30 do 10:00 hod. Bude možnost nechat si věci (batohy, atd.) přímo na místě.
Na exkurzi budeme vyrážet v pátek v 10:00 hod. V sobotu a v neděli v 8:30 hod. Sraz vždy u budovy ZŠ, kde budeme mít nocleh.

Výběr exkurzních tras na určitý den bude záviset na vedoucích a jejich výběru. Exkurze budou celodenní, vracet se budeme kolem 17:00 hod.

V případě, že nejste na kurz přihlášeni a máte zájem se některý den zúčastnit, ozvěte se na mob. 737 589 199.
za organizační tým
Jana Tkáčiková

Exkurze na lokalitu modrokvěté Phyteuma spicatum – krátký report

Letošní šestá exkurze pobočky, v sobotu 26. května, měla za cíl prověřit výskyt modře kvetoucích rostlin druhu Phyteuma spicatum, které byly v území nalezeny v roce 2017 a nebylo jasné, zda se jedná o vzácnou subsp. coeruleum nebo o křížence Phyteuma ×adulterinum (jeden z rodičů P. spicatum je v území běžný, druhý P. nigrum byl v minulosti zavlečen do okolí Vsetína).

Krátká okružní trasa vedla po svazích a hřebeni nad pravým břehem Semetínského potoka, které sice fytogeograficky spadají do Vsetínské kotliny, ale geomorfologicky se jedná o jihovýchodní okraj Hostýnských vrchů. Velké překvapení čekalo na naši šestičlennou skupinku již po několika desítkách metrů – na malé lesní enklávě s rekreační chatou nalezl Petr Batoušek poměrně bohatou populaci Carex depressa subsp. transsilvanica (!), která byla pro území ČR objevena teprve v roce 2014 u obce Polichno na Luhačovicku. Jedná se bezesporu o jeden z nejvýznamnějších floristických nálezů v rámci celé ČR a bude mu věnován samostatný příspěvek. Ovlivněni tímto nálezem, jsme po zbytek exkurze prohlíželi všechny lesní lemy a nízké trávníky, další mikrolokalitu jsme ale neobjevili.

Krajinářsky působivým územím jsme pokračovali přes osadu Poschlá, kde nás podél lučních okrajů doprovázely menší populace modrokvěté Phyteuma spicatum. Jednotný vzhled rostlin a zejména tvar spodních listů všechny přesvědčily o původním předpokladu, že se jedná o subsp. coeruleum (což bude předmětem dalšího studia). Z dalších zajímavějších a ohrožených rostlin jsme zaznamenali např. Aquilegia vulgaris, odkvétající Dactylorhiza majalis a Orchis mascula subsp. signifera, dále Salvia pratensis a Veronica teucrium. Prošli jsme hřebenem Nad Potůčky a sestoupili zpět do údolí potoka, kde byla poslední zastávka v PP Semetín – luční prameniště. V původně druhově pestrém svahovém prameništi – které ale v posledních letech vysychá a navíc je eutrofizováno odpadní vodou z chatek nad ním – jsme kromě typických druhů pro tento biotop (Eriophorum angustifolium, E. latifolium, Valeriana simplicifolia) mj. pozorovali pravděpodobně zavlečenou Carex davalliana – druh, který ze Vsetínské kotliny nebyl nikdy uváděn.

Na závěr někteří z nás navštívili ještě arboretum Semetín na severním okraji údolí, kde kromě dendrologicky zajímavých výsadeb (např. Tilia euchlora a mnohé další) zůstaly zachovány zbytky květnatých ovsíkových luk a nízkostébelných pastvin. Ze zajímavějších rostlin jsme viděli Lilium martagon, Orchis mascula subsp. signifera a Rosa gallica.

text: P. Lustyk, J. Tkáčiková
foto: J. Tkáčiková, P. Batoušek

Foto 1. Phyteuma spicatum subsp. coeruleum

Foto 2. Detail květenství Phyteuma spicatum subsp. coeruleum.

Foto 3. Nález Carex depressa subsp. transsilvanica.


Foto 4. Detail Carex depressa subsp. transsilvanica.

Foto 5. Účastníci exkurze.

Foto 6. Účastníci exkurze na pěnovcovém prameništi.

Foto 7. Růže galská (Rosa gallica) v arboretu Semetín.

Exkurze do nejsevernějšího výběžku Tršické pahorkatiny – krátký report

Pátá pobočková exkurze roku 2018 směřovala v sobotu 19. května do Tršické pahorkatiny. Po úspěšných návštěvách tohoto fytochorionu v minulých letech jsme si tentokrát za cíl vybrali jeho nejsevernější výběžek. Trasu dlouhou zhruba 11 km absolvovalo pod vedením Martina Dančáka … Celý příspěvek

Exkurze po východních svazích Kosíře – krátký report

Třetí exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS se uskutečnila 12. května a tentokráte výprava s mezinárodní účastí vyrazila na zhruba 10 km dlouhou trasu z Čelechovic na Hané do Slatinic. Trasa vedla od vlakové stanice Čelechovice, kde jsme zaznamenali bohatě kvetoucí populaci … Celý příspěvek

Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku – krátký report

Další pobočková exkurze zamířila na podmáčené rašelinné louky a lesní porosty v PP Kamenec v Dobré u Frýdku-Místku. Zájemci se sešli v nebývale hojném počtu v sobotu 5. května 2018 na parkovišti u výzkumného ústavu VÚHŽ. Odtud trasa vedla po … Celý příspěvek

Bryo-lichenologická vycházka do Ostružné a okolí – krátký report

Během sobotní exkurze 28. 4. 2018 do přírodní rezervace Stráž–Skalka u Ostružné (mapa) hledalo přes 20 účastníků lišejníky, mechorosty a cévnaté rostliny na vápencových výchozech. Lokalita není odborné veřejnosti neznámá. Již v 60. letech 20. století se zde výzkumu bazifilní … Celý příspěvek

Exkurze do okolí Cakova a Nových Dvorů u Náměšti na Hané – krátký report

První pobočková exkurze roku 2018 byla vedena do severovýchodní části Drahanské vrchoviny v okolí Cakova. Exkurze se zúčastnilo 16 zájemců. Exkurze vedla z nádraží v Senici na Hané širokým obloukem přes osady Nové Dvory a Svatá Voda do Náměště na … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 66/3/2017

Vyšlo číslo 66/3/2017 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Kocián J. & Chrtek J.: Distribution of mountain hawkweeds (Hieracium s. str.) in the Hrubý Jeseník Mountains; rozsáhlý příspěvek sumarizuje … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Masožravé rostliny

Pozvánka na přednášku a výstavu, která se uskuteční v Muzeu Beskyd Frýdek-Místek (podrobnosti níže).

Online Databáze české flóry a vegetace PLADIAS

Byla spuštěna online Databáze české flóry a vegetace PLADIAS (www.pladias.cz), kde naleznete:

  • interaktivní mapy rozšíření taxonů cévnatých rostlin české flóry
  • asi 13 milionů zdrojových údajů o lokalitách v těchto mapách
  • několik desítek biologických a ekologických vlastností taxonů, včetně nově
  • vytvořených a zčásti dosud nepublikovaných datových souborů
  • úplný systém klasifikace vegetace ČR s charakteristikami vegetačních typů
  • fotografie a obrázky rostlinných taxonů a vegetačních typů
  • online verze Květeny ČR a Vegetace ČR
  • elektronické databáze, mapy a botanické bibliografie ke stažení,

vše kriticky revidováno desítkami profesionálních botaniků a spolupracovníků.

Na projektu se podílí Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity, Botanický ústav AV ČR a Katedra botaniky PřF Jihočeské univerzity.

Moravskoslezská pobočka ČBS se aktivně podílí na projektu Pladias propojením nálezových dat z Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS pro mapy rozšíření taxonů cévnatých rostlin české flóry.

Časopis Preslia v digitální podobě

Po několikaletém úsilí je nyní na webu Digitální knihovny Akademie věd ČR v digitální podobě k dispozici časopis Preslia, ročníky 1 (1914) až 84 (2012).

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 7

Na výročním setkání obdrží členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 7, které na 80 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2017. Členové obdrží zdarma. VYCHÁZÍ 16. 2. 2018. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 7 za 50 … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Rostlinstvo Krkonoš – přednáška

Pozvánka na přednášku Rostlinstvo Krkonoš, která proběhne 13.3.2018 (podrobnosti níže).

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (11.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.

Desáté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit čtyř druhů mechorostů a osmnácti taxonů cévnatých rostlin, jejichž autory je dvanáct regionálně působících botaniků.

Všechny díly seriálu najdete na stránce seriálu.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. (2017)

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 313/2017

Vyšlo číslo 313/2017 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Duchoslav M. & Hradílek Z.: Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. Dvořák V. & Hlinická V.: … Celý příspěvek

Uskutečněné exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (2011–2017)

Od roku 2011 pořádá Moravskoslezská pobočka ČBS každoročně několik exkurzí na různá zajímavá místa střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Jaké exkurze probíhají v roce 2018 se dozvíte zde.

Po najetí kurzorem na bod se dozvíte o uskutečněné exkurzi více a také si u většiny exkurzí můžete přečíst článek, který o exkurzi vyšel ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS.

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18 #19 #20 #21 #22 #23 #24 #25 #26 #27 #28 #29 #30 #31 #32 #33 #34 #35 #36 #37 #38 #39 #40 #41 #42 #43 #44 #45 #46 #47 #48 #49 #50 #51 #52 #53 #54 #55 #56 #57 #58 #59 #60

Výroční setkání 2018 – pozvánka

Vážení botaničtí přátelé,

přijměte prosím pozvánku na 24. 2. 2018 (sobota), kdy se uskuteční každoroční výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS.

– tradičně se sejdeme v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (49.4784319N, 17.9683350E).

Od 9.30 hod. bude možnost zaplatit členské příspěvky a zakoupit / vyzvednout si pobočkový časopis – využijte prosím tohoto dřívějšího času, abychom se vyhnuli protahování přestávek mezi přednáškami. Setkání začne v 10.00 hod.

PROGRAM SETKÁNÍ

Zprávy České botanické společnosti 52/2 (2017)

Vyšlo číslo 52/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo však obsahuje několik zajímavých příspěvků, které se regionu přeci jen dotýkají: D. Horák a spol. prezentují výsledky mapování křivatce Gagea … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 9/2017

Vyšlo 9. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst příspěvek J. Kociána o nové lokalitě pavučince anýzového na Novojičínsku. Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) … Celý příspěvek