Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

Floristický kurz České botanické společnosti Přerov, 10. 7. – 16. 7. 2022

Floristický kurz České botanické společnosti Přerov se uskuteční ve dnech 10. 7. – 16. 7. 2022 na území Moravskoslezské pobočky ČBS.

Kurz organizačně zajišťuje Moravskoslezská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím ČBS, organizují Michal Hroneš, Zbyněk Hradílek a Michal Štefánek.

Floristický kurz bude probíhat v srdci Hané, v prostoru zhruba ohraničeném městy Olomouc, Hranice, Hulín a Prostějov a vojenskými výcvikovými prostory Libavá a Březina. Přirozený střed této oblasti tvoří Přerov, který využijeme jako základnu. Plánují se exkurze floristické, bryologické a dendrologické.

Bližší podrobnosti naleznete zde.

Přehled plánovaných tras naleznete zde.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11, Příloha 1

Samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11 obsahuje Informační materiály k Floristickému kurzu České botanické společnosti, Přerov 2022, který se koná 10.–16. 7. 2022.

Obdrží účastníci kurzu.

Doporučená citace:
Hroneš M. & Hradílek Z. (2022): Floristický kurz České botanické společnosti, Přerov 2022 (10.–16. 7. 2022). Informační materiály pro účastníky. – Zprávy Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti 11, Příloha 1: 3–28.

Acta Musei Beskidensis 11/2021

Po několikaleté odmlce, vyšlo koncem roku 2021 11. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete přečíst zajímavé přírodovědné příspěvky z regionu severovýchodu ČR.

Časopis Acta Musei Beskidensis má zcela nový, svěží kabát, a také vnitřní sazba prošla velmi pozitivní změnou. Příjemně překvapí kvalitní barevné fotografie u jednotlivých příspěvků, což nebylo v minulosti zavedenou praxí. Výsledkem nové koncepce časopisu je tedy jeho kvalitativní změna k lepšímu. Přejeme časopisu co nejvíce příspěvků a věrných čtenářů.

V čísle 11 si můžete mimo jiné přečíst příspěvek bryologického dua J. Tkáčiková a S. Kubešová o bryologickém herbáři Muzea v Bruntále nebo v dalším díle adventivů severní Moravy a Slezska představí D. Hlisnikovský a P. Kocián hledíček pobřežní. V krátkých zprávách shrnují J. Lederer a J. Tkáčiková zajímavé druhy hub na výstavě ve Frýdku-Místku. Celý obsah čísla naleznete níže.

Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) a je vydávaný Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku. Uveřejňuje články týkající se regionu severovýchodní Moravy a Slezska a články vycházející z přírodovědného sbírkového fondu a průzkumů Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Titul si můžete objednat u vydavatele.

Exkurze Kytičky osady Hraničky – (středně) krátký report

Čtvrtá exkurze Moravskoslezské pobočky (18. června 2022) směřovala do Rychlebských hor. Sraz účastníků, jichž se dostavilo něco přes dvě desítky, byl na konečné autobusu v Nových Vilémovicích. Ti, kdo skutečně využili veřejné dopravy, však botanizovali již během přestupu v Uhelné, … Celý příspěvek

Exkurze krajinou sopek Nízkého Jeseníku – (ne až tak) krátký report

V sobotu 4. června proběhla třetí exkurze Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti v roce 2022. Cílem byly sopečné vrcholy Velkého a Malého Roudného, které se tyčí nad přehradou Slezská Harta u obce Roudno. Za mlhou hustou, že by se dala … Celý příspěvek

Rostlina roku 2022 – Mapujeme červenokvěté hlaváčky. Přidáte se?

Již druhým rokem vyhlašuje Hlavní výbor České botanické společnosti Rostlinu roku. Ohlédnutí za pilotním ročníkem, kdy byl titul propůjčen vstavači kukačce (Anacamptis morio), naleznete na stránkách časopisu Živa (https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/ohlasy-rostliny-roku-2021.pdf). V roce 2022 byl za Rostlinu roku vybrán zástupce teplomilných plevelů, hlaváček … Celý příspěvek

Vycházka (nejen) za prstnatci bezovými na Osoblažsko – krátký report

Při plánování exkurze na Osoblažsko, při které jsme chtěli vyrazit za prstnatci bezovými zprvu panovaly mírné obavy, zda tou dobou už nebude vegetačně pozdě, abychom ještě nějaké viděli. S postupem letošního chladného jara se situace obrátila a otázkou bylo, zda nebude … Celý příspěvek

NOVÁ KNIHA: Atlas machorastov Slovenska

V závěru roku 2021 připravilo Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied pro zájemce o bryologii novou publikaci pod názvem Atlas machorastov Slovenska. Knihu sepsali autoři R. Šoltés, K. Mišíková, J. Kliment, D. Dítě, Z. Homolová a M. Mútňanová. Atlas machorastov … Celý příspěvek

Bryologická vycházka do Štramberka a okolí – krátký report

Začíná se asi formovat nová tradice – při první letošní exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS do Štramberka opět mrzly ruce – tentokrát při hledání kriticky ohroženého mechu Entosthodon muhlenbergii. Možná i proto mech nebyl nalezen, zato všechny další předpokládané druhy jsme … Celý příspěvek

Konference ČBS Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity se konala 2. a 3. dubna 2022 v Brně

V areálu Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích se koná ve dnech 2.–3. dubna 2022 konference České botanické společnosti pořádaná ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Masarykovou univerzitou na téma Velkoplošná ochrana a … Celý příspěvek

Preslia v novém, lepším či horším?

Jak se již delší dobu připravovalo, došlo nyní k výrazné změně ve vydávání časopisu České botanické společnosti zvaném Preslia. Časopis přechází z tištěné formy pouze na formu elektronickou. Stalo se tak 24. 3. 2022. Dochází tak po 107 letech a … Celý příspěvek

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2022 – krátký report

V sobotu 19. března 2022 se uskutečnilo v nově zrekonstruovaném zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Oproti minulému roku, kdy kvůli pandemii koronaviru probíhalo setkání online, se letošní setkání konalo již tradičně za osobní přítomnosti členů. Do Valašského Meziříčí dorazilo na … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 11 na 80 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2021. VYŠLY 7.3.2022. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 11 za 50 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. OBSAH Zprávy Moravskoslezské pobočky … Celý příspěvek

Opustil nás Vít Grulich

Smuteční obřad se uskuteční v českobudějovickém krematoriu, dne 4. 3. 2022 ve 13.00 hodin. Poté si ještě půjdeme společně zavzpomínat na Vítka a sejdeme se na Jihočeské univerzitě, Přírodovědecké fakultě, Branišovská 1760, České Budějovice, Budova C, posluchárna C2, vchod je zde: 48.9775464N, 14.4453103E … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Tragus racemosus – bodloplev hroznatý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Tragus racemosus – bodloplev hroznatý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Opravil Emanuel

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. Emanuel Opravil se narodil 28. února 1933 v Kvasicích u Kroměříže a byl zakladatelem naší moderní archeobotaniky a jejím významným představitelem nejen v tehdejším Československu. Mnoho … Celý příspěvek

Malá flóra Slovenska – Kľúč na určovanie cievnatých rastlín – vyjde v roce 2022?

Znalci slovenské botaniky jistě vědí, že již několikerým rokem se připravuje pod vedením bratra Dominika Romana Letze publikace Malá flóra Slovenska – Kľúč na určovanie cievnatých rastlín. Jedná se o dlouho očekávanou monografii, která přináší ucelený, kriticky revidovaný a aktuální … Celý příspěvek

Květena České republiky – díl devátý v roce 2022?

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2022 nalezneme v sekci „Mimo edice – přírodní vědy“ zmínku o připravovaném 9. díle kompendia Květena České republiky s touto anotací: „Devátý díl završuje unikátní devítisvazkové kompendium Květena České republiky, které představuje v české literatuře … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 321/2021

Vyšlo číslo 321/2021 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Taraška V., Hradílek Z. & Vojtěchová K.: Flóra a vegetace přírodní rezervace Vidnavské mokřiny Bábková Hrochová M.: Zajímavý nález bračky … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (15.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Patnácté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit jednoho druhu mechorostu a 20 … Celý příspěvek