Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

14. až 16. červen 2019 (Pá–Ne)

Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

společná akce MSP ČBS a Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.

Organizuje Petr Petřík a Martin Mokrejš

Již tradiční třídenní floristický kurz se v letošním roce uskuteční na podhorských loukách v dosud málo systematicky studované oblasti. Zájmová oblast leží mezi NPR Králický Sněžník a Sokolským hřbetem a z polské strany ji ohraničuje rovnou několik typů chráněných území. Moravská oblast byla dosud ve stínu botanicky i zoologicky navštěvovanějších míst. Kromě druhově pestrých podhorských kostřavovo-trojštětových luk (běžně přes 40 druhů na 25 m2) nalezneme na vlhčích místech ještě plošně rozlehlé vlhké louky s pcháčem zelinným, p. potočním, skřípinou lesní nebo horská vlhká tužebníková lada s krabilicí chlupatou přecházející až v mokřadní vegetaci s přesličkou poříční, rákosiny a vegetaci vysokých ostřic, kde ještě místy rostou Dactylorhiza majalis. K nejcennějším patří vegetace podhorských pramenišť se všemi druhy mokřadních zdrojovek (Montia fontana subsp. fontana, M. f. subsp. amporitana a M. f. nothosubsp. variabilis). Na neúživných nebo druhotně ochuzených stanovištích jsou běžné suché podhorské a horské smilkové trávníky. Tam nebo jinde na loukách můžeme potkat bohaté populace Botrychium matricariifolium a B. lunaria spolu spopulacemi stovek Platanthera bifolia či menších počtů Gymnadenia conopsea subsp. conopsea a ojediněle i Orchis mascula subsp. speciosa.

Fytogeograficky zahrnuje území mezofytikum 73. Hanušovisko-Rychlebská vrchovina s přechody do oreofytika 96. Králického Sněžníku. Pole síťového mapování 5767 a 5867.

Místem srazu a ubytování je Kralická chata (Stříbrnice 16; GPS 50.1778531N, 16.9174169E, tel. 724 302 713), kde je možnost ubytování již od 150 Kč za noc (chatky) nebo ve zděné budově. Doporučujeme polopenzi za 405 Kč vzhledem k omezené možnosti stravování v místě. Do Stříbrnic jezdí autobus přímo od vlakového nádraží ze Starého Města pod Sněžníkem. Podrobnosti zde: www.kralickachata.cz. Nákup potravin doporučujeme realizovat cestou v Hanušovicích, příp. ještě ve Starém Městě (okr. Šumperk).

Zájemci nechť se hlásí P. Petříkovi e-mailem nebo telefonicky: petrik [zavináč] ibot.cas.cz; tel. 607 266 210.

Uveďte prosím:

  • vaše jméno a kontakt (nejlépe e-mail nebo telefon)
  • které dny se hodláte kurzu zúčastnit (kurz začíná v pátek 14. 6. ráno)
  • které noci (datum) a který ze dvou typů ubytování chcete rezervovat (lze přijet již ve čtvrtek)
  • zda budete mít k dispozici auto, které jste ochotni sdílet během kurzu

Termín pro posílání přihlášek je do 31. května. Pozdější přihlášky budou zohledněny bez záruky zajištění ubytování, ačkoli je ve Stříbrnicích možností dost. Přihlášeným budou zaslány podrobné informace.

Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny – krátký report

Další exkurze z cyklu „Tršickou pahorkatinou“, který je u olomouckých botaniků velmi oblíbený, vedla 25. května 2019 do okolí Veselíčka a Dolního Újezdu na Přerovsku. Exkurze se zúčastnilo 13 zájemců včetně vedoucích Martina Dančáka a Michala Hroneše, a také asi nejmladšího účastníka exkurzí pobočky, devítiměsíčního Floriho Sochora. Exkurze vedla z železniční zastávky Osek nad Bečvou do Veselíčka, kde jsme navštívili zámecký park a také lom na SZ okraji obce. Poté jsme se proplétali kyselými doubravami, sady a suchými loukami do Dolního Újezdu.

Z v pozvánce inzerovaných druhů (Aira caryophyllea, Allium lusitanicum a Antennaria dioica) se nám nepodařilo ověřit jediný. I přesto jsme ale nalezli několik vzácnějších druhů. Za zmínku stojí především kozlíček kýlnatý (Valerianella carinata), růže galská (Rosa gallica), r. měkká (R. villosa), hlaváček letní (Adonis aestivalis), snědek rozkladitý (Ornithogalum umbellatum) a čilimník nízký (Chamaecytisus supinus). Ověřili jsme také výskyt pelyňku pontického (Artemisia pontica), který před několika lety objevili dva účastníci exkurze Petr Blahut a Zbyněk Hradílek.

Objednané počasí vyšlo na jedničku a většina účastníků snad kromě botanických poznatků nasbírala i dostatek vitamínu D, který je v tomto chladném a deštivém květnu nedostatkovým zbožím.

text a foto: M. Hroneš

Foto 1. Kvetoucí růže měkká (Rosa villosa).

Foto 2. Občerstvení třešněmi.

Foto 3. Chvílemi bylo takové teplo, že se i značky schovávaly do stínu.

Foto 4. Porost pelyňku pontického (Artemisia pontica).

Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku – krátký report

V sobotu 18. května 2019 se za slunečného počasí uskutečnila bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč (Klepý, Trójmorski Wierch, 1144 m n. m.) v pohoří Králického Sněžníku. Exkurze byla spolupořádaná Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Vlastivědným muzeem v Šumperku.

Na parkovišti pod Klepáčem se sešlo 8 zájemců o poznání lišejníků a mechorostů tamních horských lesů a skalních sutí. Po krátké domluvě jsme místo na sutě pod Klepáčem vyrazili dvěma auty do sedla Puchača (1108 m n. m.) a odtud již pěšky po hraničním chodníku přes Hraniční skály (1320 m n. m.) na Malý Sněžník (1326 m n. m.). Dle slov tamního revírníka jsme se vydali do nejhezčích partií hřebenové části pohoří mezi Klepým a Králickým Sněžníkem. Díky jeho průvodcovství jsme zpět k autům mohli dojít po téměř neznatelném loveckém chodníku.

Během zhruba 4,5 km dlouhé trasy bylo zaznamenáno 55 druhů lišejníků a 42 druhů mechorostů. Téměř všechny nalezené druhy byly demonstrovány zapáleným účastníkům, z nichž někteří si kromě nových poznatků odnesli i skromné vzorky nalezených druhů.

text a foto: M. Zmrhalová

Exkurze za orchidejemi do Kateřinic – krátký report

Až v po všech stránkách příznivějším termínu 11. května 2019, se sešli zájemci odhodlaní potěšit se květy orchidejí v okolí Kateřinic v Hostýnských vrších. Cílem cesty byla PR Dubcová a louky v okolí osady Požařiska. Exkurzi absolvovalo 8 účastníků. Prvním cílem byla PR Dubcová … Celý příspěvek

Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

„Podmínky nejsou ideální, ale také mohlo být hůř“ – s těmito slovy vykročili účastníci první letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS na území teprve v roce 2015 vyhlášené Přírodní památky Bludný v Hostýnských vrších, aby prozkoumali bryoflóru tohoto území. Na údolí … Celý příspěvek

Odešla RNDr. Šárka Neuschlová

Dne 26. 3. 2019 zemřela ve věku 73 let RNDr. Šárka Neuschlová, dlouholetá členka Severomoravské pobočky ČBS. Její jméno je spjato s ochranou přírody Severomoravského kraje, kde pracovala na tehdejším Krajském ústavu památkové péče a ochrany přírody, později na Správě Chráněné krajinné oblasti Poodří, na jejímž vzniku se významně podílela.

Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla – krátký report

Přesně měsíc po výroční schůzi, v sobotu 16. března, měli členové pobočky i zájemci z řad veřejnosti opět příležitost sejít se na již tradiční akci – determinačním setkání, které se tentokrát konalo v olomouckém Vlastivědném muzeu. Michal Hroneš z katedry botaniky PřF UP … Celý příspěvek

Zpráva z výročního setkání Moravskoslezské pobočky ČBS

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnilo již tradiční výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhlo letošní setkání na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za hojného počtu přítomných i přednášejících. První … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s … Celý příspěvek

Preslia: Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001)

Na webových stránkách časopisu České botanické společnosti Preslia přibyl nový odkaz na archiv všech čísel s pdf články. Dosud si mohli zájemci vyhledat pouze pdf s články od roku 2002 do současnosti. Nyní mají možnost pročíst si celý archiv Preslie od roku 1914 do současnosti.

Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001) je dostupný zde.

Předností archivu čísel je jednoduchost, kdy všechny články jsou na jedné straně a lze snadno vyhledat žádaný příspěvek.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8

Na výročním setkání obdrží členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2018. Členové obdrží zdarma. VYŠLO 11. 2. 2019. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 8 za 50 Kč + poštovné. … Celý příspěvek

Odešel prof. Jiří Vicherek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (12.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Dvanácté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit dvou druhů … Celý příspěvek

Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 7

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia sedmá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Na přípravě … Celý příspěvek

Determinační setkání – rod ČESNEK (Allium)

V sobotu 27. 10. 2018 proběhla poslední letošní akce pobočky – již tradiční podzimní determinační setkání. Tentokrát jsme se sešli v hojném počtu 15 zájemců a přednášejících nad jarními geofyty Allium, Gagea, Ornithogalum. Začali jsme dopoledne česneky a díky výborně … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Čestmír Deyl

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska.

Čestmír Deyl se narodil 14. října 1927 ve Všetulech, dnes patřících k městu Holešov. V krajině Hané prožil své dětství a s oblibou trávil čas v místním cukrovaru, kde pracoval jeho otec. Možná i toto prostředí jej později přivedlo ke studiím na Českém vysokém učení technickém v Praze. Jako vystudovaný chemik se uplatnil v podniku Sigma v Lutíně. Svůj životní čas rozdělil mezi svou profesi a celoživotní vášeň – botaniku. Fascinovala jej již od mládí …

více najdete v medailonku Č. Deyla v sekci Osobnosti [připravil V. Dvořák]

Mykologická exkurze v Moravskoslezských Beskydech – krátký report

V sobotu 13.10.2018 se uskutečnila poslední letošní exkurze pobočky – tentokrát zaměřená na houby. Ráno bylo dost chladné, to se však rychle změnilo v krásný, téměř letní den. V místě srazu v centru obce Bílá se sešlo v 9 hodin 13 zájemců o houby. První … Celý příspěvek

Bryologická exkurze na nejvyšší vrchol Vsetínských vrchů – krátký report

V sobotu 15. září vyrazila pěti členná skupina pod vedením Víťi Pláška prozkoumat svahy nejvyššího vrcholu Vsetínských vrchů Vysoké (1024 m n. m.). I přes značné sucho se podařilo najít nejen přes 40 druhů mechorostů, ale i poměrně dost jedlých … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 53/1 (2018)

Vyšlo číslo 53/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XVI. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek