Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších – ZMĚNA

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších se z důvodů epidemiologických opatření PŘESOUVÁ NA NOVÝ TERMÍN 28.8.2021.

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS – ZMĚNA

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

NOVÝ TERMÍN setkání je stanoven na 15. května 2021.

Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhne setkání v zámku Lešná u Valašského Meziříčí (GPS: 49.5195808N, 17.9297153E). Začátek v 10:00 hod. Budova je otevřená od 9:00 hod.

Podrobný program setkání bude rozeslán.

Výzva ke sledování – Stellaria ruderalis

Možná jste zaznamenali, že nedávno byl u nás nalezen a popsán nový druh ptačince, Stellaria ruderalis (http://www.preslia.cz/doi/preslia.2019.391.html). Podle dosavadní revize herbářů se ukazuje, že ve veřejných herbářích je tento druh zastoupen jen minimálně. Některé podezřelé starší sběry jsou vesměs neurčitelné, … Celý příspěvek

Floristický minikurz Jakartovice (Opavsko) 2021 – POZVÁNKA

Floristický minikurz je letos domluven na dny 18.–20. června 2021 (pá–ne) s možností přijet a přenocovat již ve čtvrtek 17. večer.

Místem pobytu bude ubytovna, penzion a restaurace Nad stájí v obci Jakartovice (49°54’52″N, 17°40’55″E), 15 km západně od Opavy. (kapacity a ceník nejsou pro nás aktuální)

Ubytování na ubytovně o 33 místech (5 pokojů na 4 koupelny – 5, 12, 2, 11 a 3 místa) bude při naplnění kapacit činit 320,– Kč na osobu za noc, v penzionu pak lze využít 2-4 místné pokoje za 420,– Kč na osobu za noc. Polopenze vyjde na 250,– Kč.

Hospoda a salónek s dataprojektorem budou k dispozici, konferenční poplatek se neplatí. Akceptován je na ubytovně i pes.

Pohybovat se budeme v prostoru mezi městy Bruntál, Krnov, Opava a řekou Moravicí na jihu, a to převážně vlastními vozy, proto prosíme, abyste nahlásili počet míst, která dáte k dispozici, jestliže vozem přijedete. Parkovat bude možno v areálu.

================================================

Zájem na účasti potvrďte závazně e-mailem na adresu sarka.cimalova@osu.cz

do 30. 4. 2021

s uvedením (nehodící se škrtněte) varianty noclehu (ubytovna/penzion), a volby stravy (je domluveno jakékoliv dietní omezení):

ubytovna (320,–)/penzion (420,–) pozn.: link na rozpis na pokojích bude následovat po přihlášce

večeře, nocleh 17/18, snídaně, večeře, nocleh 18/19, snídaně, večeře, nocleh 19/20, snídaně

Strava: standardní / bezmasá / jiná:

Přijedu vozem s …… místy (včetně řidiče)

================================================

Za organizační tým srdečně zvou

Šárka Cimalová a David Hlisnikovský

KDE SE BUDE KONAT MINIFLORISTICKÝ KURZ?

Zájmové území se nachází ve fytogeografickému obvodu Českomoravské mezofytikum a náleží okresu 74b Opavská pahorkatina a 75 Jesenické podhůří. Leží na rozhraní dvou geologických jednotek, Českého masívu a Západních Karpat a je ovlivněno třetihorní sopečnou činností i čtvrtohorním zaledněním.

Jedná se o krajinu silně zemědělsky pozměněnou s fragmenty původních karpatských dubohabřin, suchých i vlhkých acidofilních doubrav a suťových lesů. Na řadě míst jsou ještě zachovány podhorské acidofilní bučiny, jejichž nejrozsáhlejší porosty regionu (mimo Karpaty) leží jižně od Hradce nad Moravicí. Vzácně se zde nacházejí i květnaté bučiny. V zájmovém území najdeme rovněž fragmenty mokřadů, nivních až mezofilních luk (s výskytem vzácných taxonů rostlin), jež jsou povětšinou podchyceny v síti MZCHÚ.

Ze specifik regionu lze uvést ekotyp tzv. heraltické borovice lesní rostoucí v okolí Velkých Heraltic. Za zmínku stojí populace břízy bělokoré tmavé či kapradiníku bažinného v olšinách Úvalenských luk, šafrán Heuffelův v PR Hořina a mnohé další taxony, jež nás čekají.

Opustil nás Vladimír Řehořek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 319/2020

Vyšlo číslo 319/2020 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Michal Hroneš & Alena Uvírová: Rozšíření rodu snědek (Ornithogalum L., Asparagaceae) v Olomouci Vojtěch Taraška & Ondřej Popelka: … Celý příspěvek

Metodika druhové ochrany hub

Před několika dny byla vydána Metodika druhové ochrany hub, která pojednává o možnostech a principech ochrany makroskopických hub neboli makromycetů (= „velkých hub“, tvořících okem viditelné plodnice nebo podobné útvary) se zvláštním zřetelem k vybraným ohroženým druhům. Metodiku lze používat … Celý příspěvek

Přehled letošních exkurzí zveřejněn

V sekci EXKURZE A PŘEDNÁŠKY přinášíme přehled plánovaných akcí na rok 2021.

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


ZMĚNA PROGRAMU V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ VYHRAZENA.

Exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS již 10 let

V roce 2020 – tak trochu pozapomenuto v době koronavirové – uplynulo 10 let od znovuobnovení aktivní činnosti Moravskoslezské pobočky ČBS. Jedním z pilířů činnosti pobočky je pořádání exkurzí. Každoročně se uskuteční několik exkurzí na různá zajímavá místa střední, severní a východní Moravy a Slezska (a nejen tam). Pobočka také pořádá několikadenní minifloristické kurzy do zajímavých míst regionu.

Uhádnete kolik exkurzí za těch 10 let proběhlo? Jaká byla první a jaká byla poslední? Kam nejseverněji, nejjižněji, nejzápadněji a nejvýchodněji jsme se dosud vypravili? Kolik proběhlo minifloristických kurzů?

Exkurzí bylo velké množství a aby bylo možné na ně zavzpomínat, připravili jsme mapovou vizualizaci všech exkurzí a proběhlých minifloristických kurzů.

Po rozkliku náhledu se zobrazí interaktivní mapa. Dozvíte se o uskutečněné exkurzi více a také si u většiny exkurzí můžete přečíst článek, který o exkurzi vyšel ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS nebo krátký report na webu. Můžete tak zavzpomínat na tu kterou exkurzi či minifloristický kurz.

Sluší se na tomto místě poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že se exkurze uskutečnily, především vedoucím, ale také účastníkům, bez kterých by postrádaly tyto akce smyslu.

Doufejme, že se i v letošním roce setkáme v hojném počtu na akcích Moravskoslezské pobočky ČBS!

Pladias – databáze české flóry a vegetace

Časopis Preslia vydal monotematické číslo zaměřené na Databázi české flóry a vegetace (Pladias). Článek (v angličtině) popisuje obecné zaměření, strukturu a obsah databáze a podrobnosti k údajům o vlastnostech rostlin. Sérií map jsou vyobrazeny hlavní trendy v geografickém rozšíření vybraných … Celý příspěvek

Atlas českých lišejníků – online

Začátkem tohoto měsíce byl spuštěn online Atlas českých lišejníků. Pro účely zpřehlednění a zpřístupnění dat o výskytu a ekologii lišejníků v ČR byl vytvořen odborníky z Botanického ústavu AV ČR atlas, který zahrnuje všech cca 1700 druhů známých z našeho … Celý příspěvek

Květena České republiky – díl devátý v roce 2021?

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2021 nalezneme v sekci „Mimo edice – přírodní vědy“ zmínku o připravovaném 9. díle kompendia Květena České republiky s touto anotací: „Devátý díl završuje unikátní devítisvazkové kompendium Květena České republiky, které … Celý příspěvek

Kniha Fenomén Velká kotlina v edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2021

V nově vydaném edičním plánu nakladatelství Academia pro rok 2021 nalezneme v sekci “Mimo edice – přírodní vědy” zmínku o připravované dvoudílné knize znalce jesenické flóry a vegetace Lea Bureše pod názvem Fenomén Velká kotlina. První díl by se měl věnovat flóře, vegetaci … Celý příspěvek

PF 2021

Determinační setkání online – krátký report

V sobotu 5. 12. 2020 proběhlo determinační setkání Moravskoslezské pobočky ČBS na téma rašeliníky (rod Sphagnum). Sešli jsme se netradičně online, ale zato v hojném počtu téměř 30 účastníků. Online konané setkání mělo tu výhodu, že se mohli zúčastnit i … Celý příspěvek

Mykologická exkurze v Poodří – krátký report

V neděli 4. října 2020 se uskutečnila mykologická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS do okolí Studénky a Bartošovic. Pět zájemců se nejprve vydalo cestou od železniční stanice ve Studénce směrem k rybníku Kotvice. V olšině podél toku Mlýnky rostla vzácnější čechratka olšová Paxillus … Celý příspěvek

Bryologická exkurze do údolí potoka Trubiska – krátký report

V sobotu 3. října 2020 vyrazila poměrně početná bryologická skupina na exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS do údolí Trubiska. Toto údolí je přírodovědně velmi zajímavé, nachází se zde hned dvě přírodní památky a také okolní lesy jsou druhově pestré a zachovalé. … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 55/1 (2020)

Vyšlo číslo 55/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XVIII. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Exkurze do lomu Kukačka u Bílé Vody – krátký report

Další z pobočkových exkurzí se uskutečnila v sobotu 15. srpna 2020 ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Jesenicka a směřovala patrně do nejodlehlejšího koutu území působnosti pobočky, do Bílé Vody na Javornicku. Na parkovišti před zámkem Marianny Oranžské se sešlo celkem 20 účastníků převážně … Celý příspěvek