Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

DĚJE SE JINDE: Přednášky odpoledního přednáškového cyklu katedry botaniky PřF UPOL

POZVÁNKA: Bryologická exkurze na Starojický kopec

5. říjen 2019 (So)
Bryologická exkurze na Starojický kopec

Sraz v 10 hod. na parkovišti Starý Jičín (GPS 49.5781092N, 17.9686800E). Trasa povede po žluté turistické značce na zříceninu hradu. Prozkoumáme zalesněné svahy a areál zříceniny. Jedná se převážně o bazický podklad (vápnité slepence a pískovce).
Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

Mykologická exkurze v Oderských vrších – krátký report

V sobotu 21. září 2019 se uskutečnila mykologická exkurze pobočky do údolí říčky Čermné na rozhraní okresů Nový Jičín a Opava v okolí železniční zastávky Klokočov. Asi 25 zájemců se vydalo pod vedením J. Lederera od zastávky k přírodní rezervaci Na Čermence. Zprvu trasa vedla mladšími listnatými porosty s břízou a osikou, kulturou borovice lesní, smrčinou i čerstvými mýtinami s ojedinělými výstavky. Mykoflóra těchto míst byla zcela běžná a zahrnovala i jedlé druhy. PR Na Čermence je ostrůvek květnaté bučiny s ojediněle vtroušenou jedlí, kde je ponecháno větší množství ležícího mrtvého dřeva. Prosvětlené porosty hostí celou řadu ohrožených denních motýlů a staré stromy umožňují existenci ptáků – dutinových hnízdičů. Velký význam mají i ponechané ležící kmeny a tlusté větve. Kromě toho, že jsou útočištěm i jiných organizmů, umožňují růst některých vzácných druhů hub. Mezi nejzajímavější při exkurzi zde nalezené druhy hub byly bránovitec dvoutvarý Trichaptum biforme, rezavec pokožkový Inonotus cuticularis, slizečka porcelánová Mucidula mucida a bondarcevka horská Bondarzewia mesenterica. Zajímavým mykorhizním druhem byl šiškovec černý Strobilomyces strobilaceus.

Druhá část exkurze mířila na opačnou stranu údolí. Po prudkém stoupání okolo bývalého břidlicového dolu se na vrcholu okolo kóty U kříže (518 m n. m.) vyskytovaly víceetážové smíšené porosty s pestrým druhovým složením dřevin a druhově bohatá byla i mykoflóra. Mezi nejzajímavější zde nalezené druhy patřila lupenopórka červenožlutá Phylloporus pelletieri, vzácná hřibovitá houba, která má místo rourek lupeny a pak barevně velmi nápadná, ale ne úplně vzácná, outkovka rumělková Pycnoporus cinnabarinus.

Během exkurze bylo nalezeno celkem 137 druhů makromycetů.

Text a foto: Jiří Lederer

Foto 1. Pohled do lesního porostu PR Na Čermence.

Foto 2. Nejzajímavějším druhem PR Na Čermence je bránovitec dvoutvarý Trichaptum biforme.

Foto 3. Téměř bizardní vzhled má hřibovitý šiškovec černý Strobilomyces strobilaceus, v PR Na Čermence dost hojný.

Foto 4. Lupenopórka červenožlutá Phylloporus pelletieri patří mezi hřibovité houby, ale pod kloboukem má lupenitý hymenofor. Lupeny, které jsou spojeny pouze nízkými anastomózami.

Foto 5. Nápadná outkovka rumělková Pycnoporus cinnabarinus.

DĚJE SE JINDE: Mykologická vycházka – Lesy na Panských Nových Dvorech

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek zve:

Sobota 5. října 2019, sraz v 9:00-9:15 na zastávce autobusu Frýdek, res. U lesa. Trasa: rest. U Mámy – zámeček – Jílový potok – bývalý vojenský les – Novodvorský močál – rest. U Mámy. Ing. Jiří Lederer

Pojďte se s námi projít nejen za houbami. Vycházka určena dětem i dospělým je vedena převážně jehličnatými lesy s výskytem hub většiny známých skupin – hřibovitých, pečárkovitých, holubinkovitých, chorošovitých aj. i druhy břehů vodotečí nebo rostoucí na starých dřevinách. Vycházka se koná za každého počasí. Ukončení na místě srazu v 13-14 hodin.

Více zde http://www.muzeumbeskyd.com/akce/

Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí – krátký report

Poslední exkurze pobočky zaměřená na cévnaté rostliny se uskutečnila v sobotu 17. srpna 2019. Do oblasti severovýchodně od Domašova nad Bystřicí se pod vedením Martina Dančáka a Michala Hroneše vydalo šest účastníků dychtících vidět dva velmi vzácné druhy statných starčků, s. bažinný (Senecio paludosus) a s. poříční (S. sarracenicus).

Na papíře se zdála trasa dlouhá asi 10 kilometrů, kromě slibované lokality starčků v okolí potoka Bělidlo, celkem nudná. Zpočátku to tak vypadalo i přímo v terénu, kdy jsme procházeli především paseky zarůstající starčkovcem jestřábníkolistým (Erechtites hieraciifolius). Postupně jsme ale začali objevovat i zajímavější vlhkomilné druhy. V průběhu exkurze jsme tak viděli např. rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata), ostřici rusou (Carex flava), sítinu kostrbatou (Juncus squarrosus) a violku bahenní (Viola palustris), na loukách a pastvinách v okolí Bělidla pak srpici barvířskou (Serratula tinctoria), řebříček bertrám (Achillea ptarmica) a svízel severní (Galium boreale). Zajímavé byly také bohaté porosty poloparazitického zdravínku jarního pozdního (Odontites vernus subsp. serotinus), které nás doprovázely po většinu cesty.

Na zpáteční cestě jsme prozkoumali také obnažené dno rybníka, kde rostly například regionálně velmi vzácné druhy ostřice česká (Carex bohemica), blatěnka vodní (Limosella aquatica) a bahnička bradavkatá pravá (Eleocharis mamillata subsp. mamillata).

Vzhledem k tomu, že jsme oba druhy starčků zastihli kvetoucí, případně rozkvétající, byl naplněn i hlavní cíl exkurze. Nad závěrečným pivem a limonádou v Domašově jsme se shodli, že exkurze byla důstojným zakončením pobočkové botanické sezóny 2019.

text: M. Hroneš & M. Dančák, foto: M. Hroneš & D. Hlisnikovský

Foto 1. Pravděpodobně jediné místo v ČR, kde je možné naráz spatřit starček bažinný (Senecio paludosus; na fotografii žlutý porost vpravo) a s. poříční (S. sarracenicus; žlutozelený porost vlevo).

Foto 2. Současný stav krajiny podhůří Nízkého Jeseníku.

Foto 3. Srpice barvířská (Serratula tinctoria).

Foto 4. Kulturní vložka v podobě debaty u pomníku prusko-rakouské bitvy u Guntramovic a Domašova.

Klíč ke květeně České republiky v srpnu 2019?

Česká květena je díky své poloze uprostřed Evropy velmi bohatá a různorodá. V době ledové ji obohatily rostliny chladného severu, později teplomilné rostliny z jižní Evropy a stále ji ovlivňuje blízkost dvou velkých evropských pohoří, Alp a Karpat. Mnohé další rostliny se k nám dostaly vlivem člověka jak záměrně, tak jako nežádoucí zavlečenci. Veškerá tato květena, celkem více než 3700 druhů a poddruhů, je popsána s využitím nejnovějších poznatků ze systematiky i terénní botaniky v novém, zcela přepracovaném klíči ke květeně České republiky. Určování usnadní perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům.

V nakladatelství Academia Klíč vyšel 21. srpna 2019.

Exkurze na Ondřejník – krátký report

V sobotu 20. 7. 2019 se uskutečnila exkurze na kopec Ondřejník – 11 účastníků, včetně vedoucího Zbyňka Lukeše se mohlo nejen pokochat slibovanými panoramatickými výhledy, nýbrž tu a tam i nějakým zajímavým druhem rostlin. Hojným průvodcem kolem lesních cest nám … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti Plasy 2019

Tohoroční 58. floristický kurz České botanické společnosti se koná na západě Čech severně od Plzně v okolí města Plasy, které je střediskem severního Plzeňska. Exkurze probíhají v území mezofytika ve fytochorionech Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), Žlutická pahorkatina (28e), Jesenická plošina (30a), jihovýchodní část Svojšínské … Celý příspěvek

Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch – krátký report

Ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Botanickým ústavem AV ČR v Průhonicích proběhl ve dnech 14. až 16. června 2019 floristický minikurz s názvem „Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch“. Zúčastnilo se ho 24 dospělých účastníků, kteří prošli celkem 15 tras. … Celý příspěvek

Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb z bláta do louže kolem Smradlavé – krátký report

V sobotu 8. června se konala další z exkurzí Moravskoslezské pobočky ČBS, která mířila do Beskyd, do okolí Smradlavé. Hned na úvod exkurze nás na Bumbálce čekalo malé překvapení v podobě tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), kruštíku bahenního (Epipactis palustris), přesličky … Celý příspěvek

Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny – krátký report

Další exkurze z cyklu „Tršickou pahorkatinou“, který je u olomouckých botaniků velmi oblíbený, vedla 25. května 2019 do okolí Veselíčka a Dolního Újezdu na Přerovsku. Exkurze se zúčastnilo 13 zájemců včetně vedoucích Martina Dančáka a Michala Hroneše, a také asi nejmladšího … Celý příspěvek

Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku – krátký report

V sobotu 18. května 2019 se za slunečného počasí uskutečnila bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč (Klepý, Trójmorski Wierch, 1144 m n. m.) v pohoří Králického Sněžníku. Exkurze byla spolupořádaná Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Na parkovišti pod Klepáčem se sešlo … Celý příspěvek

Exkurze za orchidejemi do Kateřinic – krátký report

Až v po všech stránkách příznivějším termínu 11. května 2019, se sešli zájemci odhodlaní potěšit se květy orchidejí v okolí Kateřinic v Hostýnských vrších. Cílem cesty byla PR Dubcová a louky v okolí osady Požařiska. Exkurzi absolvovalo 8 účastníků. Prvním cílem byla PR Dubcová … Celý příspěvek

Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

„Podmínky nejsou ideální, ale také mohlo být hůř“ – s těmito slovy vykročili účastníci první letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS na území teprve v roce 2015 vyhlášené Přírodní památky Bludný v Hostýnských vrších, aby prozkoumali bryoflóru tohoto území. Na údolí … Celý příspěvek

Odešla RNDr. Šárka Neuschlová

Dne 26. 3. 2019 zemřela ve věku 73 let RNDr. Šárka Neuschlová, dlouholetá členka Severomoravské pobočky ČBS. Její jméno je spjato s ochranou přírody Severomoravského kraje, kde pracovala na tehdejším Krajském ústavu památkové péče a ochrany přírody, později na Správě Chráněné krajinné oblasti Poodří, na jejímž vzniku se významně podílela.

Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla – krátký report

Přesně měsíc po výroční schůzi, v sobotu 16. března, měli členové pobočky i zájemci z řad veřejnosti opět příležitost sejít se na již tradiční akci – determinačním setkání, které se tentokrát konalo v olomouckém Vlastivědném muzeu. Michal Hroneš z katedry botaniky PřF UP … Celý příspěvek

Zpráva z výročního setkání Moravskoslezské pobočky ČBS

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnilo již tradiční výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhlo letošní setkání na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za hojného počtu přítomných i přednášejících. První … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s … Celý příspěvek

Preslia: Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001)

Na webových stránkách časopisu České botanické společnosti Preslia přibyl nový odkaz na archiv všech čísel s pdf články. Dosud si mohli zájemci vyhledat pouze pdf s články od roku 2002 do současnosti. Nyní mají možnost pročíst si celý archiv Preslie od roku 1914 do současnosti.

Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001) je dostupný zde.

Předností archivu čísel je jednoduchost, kdy všechny články jsou na jedné straně a lze snadno vyhledat žádaný příspěvek.