Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

POZVÁNKA: Floristický minikurz „Hostýnské vrchy – západní část“

Zveme vás na floristický minikurz „Hostýnské vrchy – západní část“, který se bude konat 2.–4. června 2023 na Rusavě. Malá pozvánka zde.

Minikurz pořádá Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti, organizaci zašťiťuje David Horák, Zbyněk Hradílek a Marie Popelářová.

Informace k ubytování, stravování aj. najdete v přihlášce. Nezapomeňte si prosím zvolit typ ubytování, neb to musíme nahlásit (a zablokovat či odblokovat zbylé) co nejdříve. Platí přitom pravidlo: „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a současně „senioři mají přednost“.

Vyplněnou PŘIHLÁŠKU prosím odešlete nejpozději do 12. března na tento mail (mariepopelarova@post.cz).

Jakékoli dotazy technického rázu, týkající se ubytování, stravování aj. prosím směřujte na M. Popelářovou (mailem nebo tel.: 724 827 167).

Podrobnější informace o průběhu floristického kurzu budou později zaslány jen přihlášeným lidem.

Těšíme se na setkání.
Za organizační tým Marie Popelářová

Rostlina roku 2023

Hlavní výbor České botanické společnosti vyhlásil rostlinou roku 2023 kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Více zde.

Program na rok 2023

Program činnosti Moravskoslezské pobočky ČBS pro aktuální rok 2023 byl zveřejněn.

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!

Sledujte webové stránky pobočky pro případné doplňky či změny programu!

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12 na 72 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2022. VYŠLY 17.2.2023. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 12 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. EDITORIALJiří KociánDvanácté číslo VÝROČNÍ … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Conyza sumatrensis – turanka sumatránská

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Conyza sumatrensis – turanka sumatránská. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 12/2022

Koncem roku 2022 vyšlo 12. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete přečíst zajímavé přírodovědné příspěvky z regionu severovýchodu ČR. Časopis Acta Musei Beskidensis má od čísla 11 zcela nový, svěží kabát, a také vnitřní sazba prošla velmi pozitivní změnou. Příjemně … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Weber Ferdinand

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. V roce 2023 si připomínáme 120. výročí narození moravského botanika Ferdinanda Webera. Při této příležitosti jsme připravili botanikův medailonek do rubriky Osobnosti. Jaká byla cesta Ferdinanda Webera … Celý příspěvek

PF 2023

Determinační setkání – rod třtina (Calamagrostis) – krátký report

V sobotu 19. listopadu 2022 proběhlo na katedře botaniky PřF UP v Olomouci determinační setkání zaměřené na poznávání středoevropských třtin. Lektorem byl Milan Štech z katedry botaniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Na setkání dorazilo 14 účastníků, z toho 12 … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Péče o PP Kudlačena a sbírka

V letošním roce se podařilo Hnutí Brontosaurus (základní článek Kolovrátek) odkoupit téměř 3,2 hektary lučních porostů v přírodní památce Kudlačena a jejím nejbližším okolí. PP Kudlačena je chráněna pro hojný výskyt orchidejí, např. prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), prstnatec plamatý sedmihradský (Dactylorhiza … Celý příspěvek

Zemřel Zdeněk Vrubel

Zdeněk Vrubel * 29. leden 1973 – † 31. říjen 2022 V nedožitých 50 letech tragicky odešel botanik a zcela neobyčejný environmentalista – Zdeněk Vrubel z Pazderné u Frýdku. Svůj život zasvětil minimalizaci ekologické stopy dnešní konzumní společnosti, kterou v mnohém … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Duda Josef

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. Josef Duda se narodil 19. března 1925 v Komárově a byl vedoucím botanického oddělení Slezského muzea v Opavě a významným bryologem zaměřujícím se především na játrovky. Mnoho … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (2.) díl seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Druhé pokračování Zajímavých mykologických nálezů ze severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit jedenácti taxonů, jejichž autory je sedm … Celý příspěvek

Mykologická exkurze Palkovickými hůrkami – krátký report

V sobotu 17. září 2022 proběhla mykologická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS, která vedla přes oblast Palkovických hůrek. K vedoucímu, kterým nebyl nikdo jiný než Ing. Jiří Lederer, se připojilo dalších 16 účastníků. Počasí akci přálo, bylo pod mrakem, ale bez srážek. … Celý příspěvek

Fenomén Velká kotlina 1. Flóra, vegetace, fauna

První díl monografie o Velké Kotlině autora Leo Bureše vyšel ve středu 31.8.2022. Kniha obsahuje podrobné floristické, fytocenologické a faunistické údaje vycházející z téměř padesátiletých autorových terénních výzkumů a z rešerší dosavadní odborné literatury, včetně prací z 19. století, dále … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Příběh Mattioliho herbáře

FloraVeg – online databáze flóry a vegetace Evropy

Nedávno byla spuštěna online databáze flóry a vegetace Evropy – FloraVeg. Jedná se o projekt Pracovní skupiny pro výzkum vegetace Masarykovy Univerzity. Protože databáze prezentuje data z celé Evropy, je v angličtině. Tím se ale nenechte odradit. Najdete zde seznam všech v … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – skončil

V sobotu 16. července 2022 dospěl Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově do svého závěru, kdy se z Přerova vypravili do svých domovin i poslední účastníci. V pátek 15. července probíhaly poslední exkurze a my jsme se vypravili na … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – se pomalu chýlí ke konci

Floristický kurz ČBS v Přerově se pomalu ale jistě chýlí ke svému konci, čtvrtek 14. 7. 2022 byl předposledním dnem kurzu. Vydali jsme se na exkurzi, která pro tentokrát vedla do okolí Hlinska pod Hostýnem, do tzv. hostýnského Záhoří. Exkurzi … Celý příspěvek

Floristický kurz České botanické společnosti v Přerově – exkurze v plném proudu

Pondělí 11. 7. 2022 bylo ve znamení prvního plnohodnotného exkurzního dne Floristického kurzu ČBS v Přerově. V neděli večer se účastníci zapsali na vybrané exkurze a v pondělí ráno pak již vyráželi do různých koutů zájmového území, kde objevovali jak … Celý příspěvek