Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (15.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.

Patnácté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit jednoho druhu mechorostu a 20 taxonů cévnatých rostlin, jejichž autory je deset regionálně působících botaniků.

Všechny díly seriálu najdete na stránce seriálu.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. (2021) 

Exkurze a přednášky 2022 – přehled letošních akcí zveřejněn

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!

Podrobný přehled najdete v sekci Exkurze a přednášky 2022

ZMĚNA PROGRAMU V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ VYHRAZENA.

SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE!

Zprávy České botanické společnosti 56/2 (2021)

Vyšlo číslo 56/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát je číslo přímo „napěchováno“ články tématicky zaměřenými k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo obsahuje několik zajímavých příspěvků: J. Danihelka a D. Hlisnikovský prezentují výsledky výzkumů rudištní flóry v textu Paběrky z moravskoslezských … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Komentovaná prohlídka výstavy Smrk

PF 2022

Nový taxon v Kartách druhů: Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným taxonem … Celý příspěvek

Konference na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity” – ZMĚNA TERMÍNU

Přípravný výbor konference se rozhodl na základě zhoršující se epidemické situace přesunout konání konference ČBS “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity” na jaro 2022, na některý z víkendů na konci března, či začátkem dubna. Přesný termín bude oznámen co nejdříve. Zvažovanou on-line variantu nakonec přípravný výbor zamítl z důvodu absence společenské stránky konference, kterou považuje za neméně důležitou jako stránku odbornou.

Valné shromáždění ČBS se uskuteční v sobotu 27. 11. 2021 on-line, všem členům ČBS bude zaslána pozvánka s jeho programem a odkazem k připojení

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. – VÝZVA

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska je seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2008 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (býv. Časopis Slezského zemského muzea v … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska – výzva

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska je nový seriál o ohrožených či jinak významných nebo zajímavých taxonech makromycetů, tedy hub s nápadnými a okem dobře postřehnutelnými plodnicemi nebo stromaty o velikosti nejméně 0,2 cm nalezených recentně na území severní … Celý příspěvek

Soutěž o logo Moravskoslezské pobočky ČBS

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti postrádá oficiální logo, kterým by se zřetelně identifikovala. Jeho potřeba se ukazuje zvláště při tvorbě poutačů na námi pořádané akce pro veřejnost, a proto vyzýváme své členy k zasílání návrhů do soutěže. Logo musí splňovat kritéria jedinečnosti jednoduchosti, aby i v relativně malých rozměrech bylo charakteristické, musí být vloženo v základní geometrický tvar a musí být kreslené. Ať rukou nebo v počítačovém programu, přičemž vítězný návrh bude podle předlohy proveden digitálně – veskrze profesionální program, pakliže zvítězí návrh rukodělný. Své neanonymní návrhy prosíme opatřete krátkým popiskem a zasílejte do 1. února 2022 na adresu mspobocka.cbs@gmail.com. Samotná soutěž proběhne v bezprostřední návaznosti.

Nový taxon v Kartách druhů: Erigeron macrophyllus – turan velkolistý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Erigeron macrophyllus – turan velkolistý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Verbena bonariensis – sporýš klasnatý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Verbena bonariensis – sporýš klasnatý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech – krátký report

Poslední tohoroční exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS pořádaná ve spolupráci s Muzeem Beskyd se uskutečnila v sobotu 18. září a byla zaměřena na mykologii. Zamířila do blízkého okolí Samčanky v Beskydech, vedení exkurze se ujal odborník na slovo vzatý ing. Jiří Lederer. Na parkoviště … Celý příspěvek

Determinační setkání – úzkolisté kostřavy (Festuca subgen. Festuca) – krátký report

V sobotu 11. září 2021 proběhlo na katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci několikrát odkládané determinační setkání zaměřené na poznávání úzkolistých kostřav. Lektorem byl Petr Šmarda z Ústavu botaniky a zoologie Masarykovy univerzity v Brně. Na setkání nakonec … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Mykologická exkurze ze Skalice-Záhoří do Frýdku-Místku podél PP Profil Morávky – krátký report

V sobotu 4. září 2021 se na okraji Skalice-Záhoří sešlo 30 zájemců na první z tohoročních mykologických exkurzí Moravskoslezské pobočky ČBS pořádaných ve spolupráci s Muzeem Beskyd. Území je známo výskytem vzácných teplomilných a vápnomilných druhů, avšak během exkurze se … Celý příspěvek

Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

V sobotu 28. srpna 2021 se konečně po třech odkladech uskutečnila exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS za mechorosty do přírodní rezervace Smrdutá u Chvalčova v Hostýnských vrších. Za příznivého počasí (ani horko, ani zima, ani déšť, ani sníh), ale za méně příznivé zvukové … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Draba nemorosa – chudina hajní

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Draba nemorosa – chudina hajní. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Lepidium latifolium – řeřicha širolistá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Lepidium latifolium – řeřicha širolistá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek