Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Na tomto webu naleznete pouze akce naší Moravskoslezské pobočky ČBS, další akce České botanické společnosti a jejích složek jsou k dohledání na stránkách České botanické společnosti

POZVÁNKA: Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí

17. srpen 2019 (So)
Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí

Sraz v 9:45 u žst. Domašov nad Bystřicí. Exkurze bude směřovat na lokality dvou vzácných druhů starčků Senecio sarracenicus a S. paludosus. Návrat zpět v odpoledních hodinách z Domašova. Délka exkurze cca 10 km.
Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš

Klíč ke květeně České republiky v srpnu 2019?

Česká květena je díky své poloze uprostřed Evropy velmi bohatá a různorodá. V době ledové ji obohatily rostliny chladného severu, později teplomilné rostliny z jižní Evropy a stále ji ovlivňuje blízkost dvou velkých evropských pohoří, Alp a Karpat. Mnohé další rostliny se k nám dostaly vlivem člověka jak záměrně, tak jako nežádoucí zavlečenci. Veškerá tato květena, celkem více než 3700 druhů a poddruhů, je popsána s využitím nejnovějších poznatků ze systematiky i terénní botaniky v novém, zcela přepracovaném klíči ke květeně České republiky. Určování usnadní perokresby a stručný text s popisy rostlin a údaji o jejich rozšíření, nejčastějších stanovištích a době květu. Klíč je určen všem zájemcům o určování rostlin, zejména botanikům, studentům, učitelům a ochranářům.

Podle posledních zpráv z nakladatelství Academia by měl Klíč vyjít 21. srpna 2019.

Exkurze na Ondřejník – krátký report

V sobotu 20. 7. 2019 se uskutečnila exkurze na kopec Ondřejník – 11 účastníků, včetně vedoucího Zbyňka Lukeše se mohlo nejen pokochat slibovanými panoramatickými výhledy, nýbrž tu a tam i nějakým zajímavým druhem rostlin. Hojným průvodcem kolem lesních cest nám byla ječmenka evropská Hordelymus europaeus a hořce tolitovité Gentiana asclepiadea. Nezřídka nás provázel i sadec konopáč Eupatorium cannabinum a zavlečený starčkovec jestřábníkolistý Erechtites hieraciifolius. Milým překvapením byla i řada polních plevelů – mezi jinými i stále ještě kvetoucí chrpa modrá Centaurea cyanus nebo kolenec rolní Spergula arvensis. Ale zpátky na začátek.

Po krátkém úvodu jsme vyrazili z parkoviště u chaty Solárka po modré turistické značce na jih. První zastavení jsme podnikli u drobného lomu, kde vedoucí zahájil výkladem geologie. Následovaly první panoramatické výhledy na údolí řeky Ostravice a masívu Beskyd.

U jedné z míjených pasek jsme mohli pozorovat dva podobné druhy starčků – lesní Senecio sylvaticus a lepkavý Senecio viscosus. Mimo to zde David Hlisnikovský nalezl i sterilní rostlinu ambrozie peřenolisté Ambrosia artemisiifolia.

Ve svahu nad cestou jsme navštívili první z lokalit oměje tuhého moravského Aconitum firmum subsp. moravicum (než jsme se vrátili do výchozího bodu, mohli jsme jich pozorovat ještě několik dalších), přičemž o kousek níže rostl i krtičník žláznatý Scrophularia scopolii, který nás doprovázel i dále kolem cest.

V prudkém svahu lesa pod námi jsme pozorovali trsy kapradě Borrerovy Dryopteris borreri a kapradiny laločnaté Polystichum aculeantum, o kus dál kvetoucí šalvěje lepkavé Salvia glutinosa nebo čistec alpský Stachys alpina. Tu a tam vykukoval z podrostu také pryšec mandloňový Euphorbia amygdaloides. Poblíž bohužel rostlo i větší množství invazního kolotočníku ozdobného Telekia speciosa, hojně obletovaného motýly, kterému v tomto mohly konkurovat snad jen pcháče (ať už bahenní Cirsium palustre nebo oset Cirsium arvense). Mezi zajímavější “pangejtovky” z okolí můžeme přiřadit i bohaté porosty svízele potočního Galium rivale.

Sice se říká to nejlepší nakonec, pro nás to ale bylo více méně uprostřed. Ve svahové bučině na skále, místy se suťovými rozpady, se tu a tam v bohatém porostu měsíčnice vytrvalé Lunaria rediviva dal spatřit v karpatiku vzácný zvonek širokolistý Campanula latifolia a o kousek vedle, ve svahové bučině nad cestou, jsme se mohli pokochat bohatým porostem hniláku smrkového Monotropa hypopitys.

Prošli jsme skrze PR Skalka, kde nám nad hlavami létali paraglaidisté, cestou od stejnojmenného vrcholu se nám pod nohama zelenalo opadané jehličí ze smrků napadených kůrovcem (lapače tentokrát byly poměrně čerstvě vysypány). Než jsme došli přes Stanovec a Suché úbočí, kde nás opět čekala panoramata, zpátky k Solárce, mimo druhy, které jsme už toho dne potkali vícekrát, chybí ve výčtu těch zajímavějších snad už jen sterilní lilie zlatohlavá Lilium martagon nebo bohatý porost kamzičníku rakouského Doronicum austriacum.

Mimo to jsme cestou zahlédli též několik hub – pár holubinek mandlových Russula vesca, hadovku smrdutou Phallus impudicus nebo slizečku ocasatou Xerula radicata.

Po oficiálním zakončení exkurze jsme se někteří vypravili ještě na lokalitu kruštíku Greuterova Epipactis greuteri a pár vytrvalců se jelo podívat i po dalších “céčkách” Metylovic a okolí.

Text: Zuzana Mruzíková & Zbyněk Lukeš

Foto: Zuzana Mruzíková, Zbyněk Lukeš, David Hlisnikovský

Další fotografie na:

http://zbynous.net/gallery/thumbnails.php?album=1042

https://photos.app.goo.gl/aq94cNe7vUoZcRJE9

Foto 1. Diskuze mezi účastníky exkurze nad květenou listnatého lesa

Foto 2. Oměj tuhý moravský Aconitum firmum subsp. moravicum – květenství

Foto 3. Prvá lokalita oměje tuhého moravského, celkem jsme jich navštívili pět

Foto 4. Hnilák smrkový Monotropa hypopitys v podrostu bukového lesa

Foto 5. Skupinky hniláku smrkového byly roztroušeny po celém lese

Foto 6. Samička žluťáska řešetlákového na kolotočníku

Foto 7. Zvonek širolistý Campanula latifolia je v karpatiku velmi vzácný druh

Foto 8. Účastníci exkurze při přesunu ze Stanovce do Ondřejnického sedla

Foto 9. Panoramatické výhledy ze Stanovce byly díky kůrovci bezchybné

Foto 10. Hořec tolitovitý Gentiana asclepiadea nás doprovázel po celou cestu, kvetoucích rostlin jsme našli pouze několik, většina hořců byla v poupatech

Floristický kurz České botanické společnosti Plasy 2019

Tohoroční 58. floristický kurz České botanické společnosti se koná na západě Čech severně od Plzně v okolí města Plasy, které je střediskem severního Plzeňska. Exkurze probíhají v území mezofytika ve fytochorionech Plzeňská pahorkatina vlastní (31a), Žlutická pahorkatina (28e), Jesenická plošina (30a), jihovýchodní část Svojšínské pahorkatiny (28f) a jihozápadní část Křivoklátska (32). Účastníci kurzu, mezi kterými jsou i členové Moravskoslezské pobočky ČBS, mají na výběr z celkem 53 připravených exkurzních tras a budou mít možnost probádat poněkud opomíjenou část území západních Čech. Již první exkurzní dny naznačují, že budou zaznamenávány zajímavé nálezy a kurz tak přispěje k doplnění znalostí o daném území.

Floristický minikurz Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch – krátký report

Ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Botanickým ústavem AV ČR v Průhonicích proběhl ve dnech 14. až 16. června 2019 floristický minikurz s názvem „Po úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch“. Zúčastnilo se ho 24 dospělých účastníků, kteří prošli celkem 15 tras. … Celý příspěvek

Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb z bláta do louže kolem Smradlavé – krátký report

V sobotu 8. června se konala další z exkurzí Moravskoslezské pobočky ČBS, která mířila do Beskyd, do okolí Smradlavé. Hned na úvod exkurze nás na Bumbálce čekalo malé překvapení v podobě tučnice obecné (Pinguicula vulgaris), kruštíku bahenního (Epipactis palustris), přesličky … Celý příspěvek

Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny – krátký report

Další exkurze z cyklu „Tršickou pahorkatinou“, který je u olomouckých botaniků velmi oblíbený, vedla 25. května 2019 do okolí Veselíčka a Dolního Újezdu na Přerovsku. Exkurze se zúčastnilo 13 zájemců včetně vedoucích Martina Dančáka a Michala Hroneše, a také asi nejmladšího … Celý příspěvek

Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku – krátký report

V sobotu 18. května 2019 se za slunečného počasí uskutečnila bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč (Klepý, Trójmorski Wierch, 1144 m n. m.) v pohoří Králického Sněžníku. Exkurze byla spolupořádaná Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Vlastivědným muzeem v Šumperku. Na parkovišti pod Klepáčem se sešlo … Celý příspěvek

Exkurze za orchidejemi do Kateřinic – krátký report

Až v po všech stránkách příznivějším termínu 11. května 2019, se sešli zájemci odhodlaní potěšit se květy orchidejí v okolí Kateřinic v Hostýnských vrších. Cílem cesty byla PR Dubcová a louky v okolí osady Požařiska. Exkurzi absolvovalo 8 účastníků. Prvním cílem byla PR Dubcová … Celý příspěvek

Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

„Podmínky nejsou ideální, ale také mohlo být hůř“ – s těmito slovy vykročili účastníci první letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS na území teprve v roce 2015 vyhlášené Přírodní památky Bludný v Hostýnských vrších, aby prozkoumali bryoflóru tohoto území. Na údolí … Celý příspěvek

Odešla RNDr. Šárka Neuschlová

Dne 26. 3. 2019 zemřela ve věku 73 let RNDr. Šárka Neuschlová, dlouholetá členka Severomoravské pobočky ČBS. Její jméno je spjato s ochranou přírody Severomoravského kraje, kde pracovala na tehdejším Krajském ústavu památkové péče a ochrany přírody, později na Správě Chráněné krajinné oblasti Poodří, na jejímž vzniku se významně podílela.

Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla – krátký report

Přesně měsíc po výroční schůzi, v sobotu 16. března, měli členové pobočky i zájemci z řad veřejnosti opět příležitost sejít se na již tradiční akci – determinačním setkání, které se tentokrát konalo v olomouckém Vlastivědném muzeu. Michal Hroneš z katedry botaniky PřF UP … Celý příspěvek

Zpráva z výročního setkání Moravskoslezské pobočky ČBS

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnilo již tradiční výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhlo letošní setkání na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za hojného počtu přítomných i přednášejících. První … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Myosotis discolor – pomněnka různobarvá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s … Celý příspěvek

Preslia: Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001)

Na webových stránkách časopisu České botanické společnosti Preslia přibyl nový odkaz na archiv všech čísel s pdf články. Dosud si mohli zájemci vyhledat pouze pdf s články od roku 2002 do současnosti. Nyní mají možnost pročíst si celý archiv Preslie od roku 1914 do současnosti.

Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001) je dostupný zde.

Předností archivu čísel je jednoduchost, kdy všechny články jsou na jedné straně a lze snadno vyhledat žádaný příspěvek.

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8

Na výročním setkání obdrží členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 8, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2018. Členové obdrží zdarma. VYŠLO 11. 2. 2019. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 8 za 50 Kč + poštovné. … Celý příspěvek

Odešel prof. Jiří Vicherek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (12.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Dvanácté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit dvou druhů … Celý příspěvek

Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 7

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia sedmá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Na přípravě … Celý příspěvek