Archiv autora: msp

POZVÁNKA: Cestou necestou do Podbeskydí za pampeliškami nejen sekce Taraxacum

Automobilovou exkurzi zahájíme v 9.00 hod. před nádražím ve Frýdku (49.6775278N, 18.3545833E), odkud se vydáme severovýchodním obvodem Moravskoslezských Beskydna Třinecko. Na exkurzi je žádoucí se přihlásit veskrze kontakt david.hlisnikovsky@email.cza termín může být změněn dle fenologie a počasí. Vedoucí exkurze: B. … Celý příspěvek

Floristický minikurz ve Frenštátě pod Radhoštěm 2024 – POZVÁNKA

Vážení přátelé a milovníci přírody, srdečně Vás zveme na floristický minikurz, který se uskuteční ve dnech 13.–16. 6. 2024. Letošní minikurz chceme věnovat památce naší zesnulé kolegyně, vynikající botaničky Marušky Sedláčkové. Z tohoto důvodu bude centrem zájmové oblasti Frenštát pod … Celý příspěvek

Opustil nás botanik a ochránce přírody Josef Janeček

Na konci března, dne 21. 3., nás opustil v nedožitých 76 letech dlouholetý člen naší pobočky RNDr. Josef Janeček, CSc. Jako botanik „polyhistor“, zabývající se genetikou, molekulární biologií, fyziologií, ekologií i ochranou rostlin a jejich stanovišť, působil například v Ostravském … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 325/2023

Vyšlo číslo 325/2023 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci. Tentokrát sice v čísle chybí botanický příspěvek, ale přečíst si lze články věnované blízkým oborům botaniky: Časopis Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci uveřejňuje původní (dosud jinde nepublikované) studie a nálezové zprávy z oborů přírodních věd (geologie, … Celý příspěvek

Rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Část 13

V elektronické formě vyšla v časopise Preslia třináctá část rozsáhlého počinu Rozšíření cévnatých rostlin v České republice, který byl připraven v rámci projektu Pladias. Jedná se o první krok k vytvoření atlasu rozšíření cévnatých rostlin v České republice. Na přípravě tohoto dílu … Celý příspěvek

Program na rok 2024

Program činnosti Moravskoslezské pobočky ČBS pro aktuální rok 2024 byl zveřejněn. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! Sledujte webové stránky pobočky pro případné doplňky či změny programu!

ZAPLATR – služba nejen členům Moravskoslezské pobočky ČBS

ZAPLATR je on-line stránka umístěná v rozhraní webové aplikace Pladias, která slouží ke kontrole aktuální nomenklatury cévnatých rostlin a lišejníků (vbrzku snad i mechorostů) v této aplikaci uplatněné. Služba vyhledává základní kategorie ohrožení, zákonné ochrany, původnosti a invazního statutu v ČR a akceptuje … Celý příspěvek

Síťová mapa v R, jednoduše copy+paste

Pro ty, kteří potřebují vytvořit síťovou mapu rozšíření nějakého taxonu a nejsou zdatní v GIS, je zde možnost si takovou síťovou mapu vytvořit v prostředí aplikace RStudio, což je vývojové prostředí umožňující komfortní práci v programovacím jazyce R. Programátor Jindra … Celý příspěvek

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2024 – krátký report

V sobotu 17. února 2024 se uskutečnilo v zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Do Valašského Meziříčí dorazilo na 32 členů pobočky a 9 hostí. Program byl dosti bohatý. Celá akce započala v 10 hodin úvodním slovem předsedkyně Moravskoslezské … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 na 56 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2023. VYŠLY 9.2.2024. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 13 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. EDITORIALVojtěch TaraškaTřinácté číslo VÝROČNÍ … Celý příspěvek

Živa 6/2023

V čísle 6/2023 nejstaršího přírodovědeckého českého časopisu Živa je část věnována naší největší chráněné krajinné oblasti CHKO Beskydy, která oslavila v roce 2023 padesát let své existence. Botaniky se přímo týkají dva články, mimo jiné oba z pera členů Moravskoslezské … Celý příspěvek

Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na … Celý příspěvek

Smutná zpráva …

Předposledního dne roku 2023 zemřela ve věku 83 let paní RNDr. Marie Sedláčková, roz. Grofová. Poslední rozloučení proběhlo v pátek dne 5. ledna 2024 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Konference ČBS na téma Dlouhodobé změny flóry České republiky

Konference České botanické společnosti na téma „Dlouhodobé změny flóry České republiky“ se uskutečnila v Praze na Albertově o víkendu 25. a 26. listopadu 2023. Během dvou konferenčních dnů mohli účastníci vyslechnout mnoho zajímavých přednášek a prohlédnout si i vystavené postery. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Křest knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 v podvečer proběhl v literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze křest nově vydané knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2. Autora a jeho životní dílo představil doc. L. Hrouda, poté vystoupil samotný autor, … Celý příspěvek

Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella) – krátký report

Poslední oficiální akce Moravskoslezské pobočky ČBS tohoto roku proběhla ve sváteční den 28. 10. 2023. Náplní akce bylo determinační setkání zaměřené na rod chlupáček (Pilosella) a ukázka práce s Nálezovou databází MSP ČBS (ND MSP ČBS). Lektorem determinačního setkání byl … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 – výzva

Dovolujeme si připomenout, že se blíží uzávěrka 13. čísla časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. V něm můžete uveřejnit své práce z oblasti regionální floristiky, výzvy ke sledování druhů či poznámky k jejich determinaci, informace o významných osobnostech působících v regionu, gratulace a jiné personálie, recenze … Celý příspěvek

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou – krátký report

V sobotu 16. 9. 2023 se uskutečnila letos předposlední pobočková exkurze – bryologická vycházka do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou pod vedením Zbyňka Hradílka. Prvním, ale životně důležitým úspěchem bylo překonání frekventované silnice z Jakubčovic n. O. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě 50 let ide