Archiv autora: msp

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 – výzva

Dovolujeme si připomenout, že se blíží uzávěrka 13. čísla časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. V něm můžete uveřejnit své práce z oblasti regionální floristiky, výzvy ke sledování druhů či poznámky k jejich determinaci, informace o významných osobnostech působících v regionu, gratulace a jiné personálie, recenze … Celý příspěvek

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou – krátký report

V sobotu 16. 9. 2023 se uskutečnila letos předposlední pobočková exkurze – bryologická vycházka do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou pod vedením Zbyňka Hradílka. Prvním, ale životně důležitým úspěchem bylo překonání frekventované silnice z Jakubčovic n. O. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě 50 let ide

Mykologická exkurze údolím Černé Ostravice – krátký report

V sobotu 9. září 2023 byl krásný letní den, a tak se na srazu mykologické exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS sešlo přes třicet zájemců o houby. Na úvod se podařilo prezentovat asi dvacet druhů, předem nasbíraných v okolí. Pozornost vzbudily především … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska IV. – výzva

V souvislosti s rozbíhající se mykologickou sezónou vyzýváme všechny, kdo v regionu najdou nějaký zajímavý druh houby, aby neváhali svůj nález nahlásit editorovi seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska, Jiřímu Kociánovi (jikocianseznam.cz). Může jít o nález natolik … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 58/1 (2023)

Vyšlo číslo 58/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XXI. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III.

Nedávno vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (3.) díl seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Třetí pokračování Zajímavých mykologických nálezů ze severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových lokalit šestnácti taxonů, jejichž autory je … Celý příspěvek

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely – krátký report

Poslední tohoroční botanická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (ještě samozřejmě budou probíhat exkurze, ale to již mykologické a bryologické) se uskutečnila v sobotu 12. srpna 2023 a byla upomínkou stého výročí úmrtí Pátera Františka Gogely, který byl jedním z významných regionálních botaniků přelomu … Celý příspěvek

Floristický minikurz do západní části Hostýnských vrchů – krátký report

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS v západní části Hostýnských vrchů proběhl v termínu 2. – 4. června 2023. Východiskem nám byla obec Rusava rozkládající se v údolí potoků Rusava a Ráztoka. 47 účastníků se postupně vydalo na 18 exkurzních tras, … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Příběh Mattioliho herbáře – výstava

Exkurze z Hané až na Makču Pikču – krátký report

Příjemné jarní počasí zlákalo k účasti na čtvrté letošní exkurzi Moravskoslezské pobočky ČBS hojný počet účastníků. Cílem byla drobná výspa prvohorních vápenců na západním okraji Nízkého Jeseníku, nacházející se mezi obcemi Paseka a Sovinec. Místní lesy slibovaly výskyt několika druhů … Celý příspěvek

Za pozdně jarní květenou lesa Ochozy u Bystřice pod Hostýnem – krátký report

V pořadí třetí letošní exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS proběhla 13.5. 2023 v příjemném počasí v prostředí rozlehlého lesa Ochozy. Celkově se sešlo 10 účastníků, kteří víceméně vytrvali až do konce exkurze. Jejím cílem bylo prozkoumání střední a severní části lesa v pozdně jarním období … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Fotografický atlas rostlin České republiky

Schyluje se k vydání dlouho připravovaného Fotografického atlasu rostlin ČR. Autoři však potřebují podpořit a otevřeli veřejnou sbírku. Pokud byste rádi přispěli, pak navštivte tyto stránky. Aktuální informace k projektu najdete na jejich facebookových stránkách projektu. 

Exkurze do žulovských luhů a hájů – krátký report

První exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS v letošním roce směřovala do jarních luhů a hájů v okolí Žulové na Jesenicku. Výchozím bodem byla vlaková zastávka Kobylá nad Vidnavkou. České dráhy naštěstí počítaly s hojnou účastí a na trať mimořádně vyslaly moderní soupravu s dostatečným počtem … Celý příspěvek

Rostlina roku 2023

Hlavní výbor České botanické společnosti vyhlásil rostlinou roku 2023 kociánek dvoudomý (Antennaria dioica). Více zde.

Program na rok 2023

Program činnosti Moravskoslezské pobočky ČBS pro aktuální rok 2023 byl zveřejněn. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! Sledujte webové stránky pobočky pro případné doplňky či změny programu!

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 12 na 72 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2022. VYŠLY 17.2.2023. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 12 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. EDITORIALJiří KociánDvanácté číslo VÝROČNÍ … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Conyza sumatrensis – turanka sumatránská

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Conyza sumatrensis – turanka sumatránská. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 12/2022

Koncem roku 2022 vyšlo 12. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete přečíst zajímavé přírodovědné příspěvky z regionu severovýchodu ČR. Časopis Acta Musei Beskidensis má od čísla 11 zcela nový, svěží kabát, a také vnitřní sazba prošla velmi pozitivní změnou. Příjemně … Celý příspěvek

OSOBNOSTI: Weber Ferdinand

Pokračujeme v představení významných regionálních botaniků, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska. V roce 2023 si připomínáme 120. výročí narození moravského botanika Ferdinanda Webera. Při této příležitosti jsme připravili botanikův medailonek do rubriky Osobnosti. Jaká byla cesta Ferdinanda Webera … Celý příspěvek