Archiv rubriky: Nové knihy a časopisy

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 319/2020

Vyšlo číslo 319/2020 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Michal Hroneš & Alena Uvírová: Rozšíření rodu snědek (Ornithogalum L., Asparagaceae) v Olomouci Vojtěch Taraška & Ondřej Popelka: … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 55/1 (2020)

Vyšlo číslo 55/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XVIII. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 53/1 (2018)

Vyšlo číslo 53/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XVI. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 313/2017

Vyšlo číslo 313/2017 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Duchoslav M. & Hradílek Z.: Květena a vegetace vápencového vrchu Třesín u Litovle. Dvořák V. & Hlinická V.: … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 52/2 (2017)

Vyšlo číslo 52/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo však obsahuje několik zajímavých příspěvků, které se regionu přeci jen dotýkají: D. Horák a spol. prezentují výsledky mapování křivatce Gagea … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 9/2017

Vyšlo 9. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst příspěvek J. Kociána o nové lokalitě pavučince anýzového na Novojičínsku. Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 8/2016

Vyšlo 8. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst o výsledcích studie Š. Cimalové a A. Gřundělové na téma Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 311/2016

Vyšlo číslo 311/2016 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6

Na výročním setkání obdrželi členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2016. Členové obdrží zdarma. VYŠLO 15.2.2017. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 6 za 50 Kč + … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 51/2 (2016)

Vyšlo číslo 51/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo však obsahuje několik zajímavých příspěvků, které se regionu přeci jen dotýkají: L. Ekrt uvádí ve svém článku přehled revidovaných sběrů … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 65/1/2016

Vyšlo číslo 65/1/2016 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Beczała, Tomasz / Chmura, Damian / Jonderko, Tomasz (2016): A new locality of orchid Orchis purpurea Huds. in Cieszyn Foothills … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5

Na výročním setkání obdrželi členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2015. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 15. 2. 2016. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 5 … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 64/3/2015

Vyšlo číslo 64/3/2015 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. Kocián P. … Celý příspěvek

Bryonora 56/2015

Vyšlo číslo 56 (prosinec 2015) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. V tomto čísle najdete mj. tento zajímavý článek s údaji z našeho regionu: Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Více a další články na stránce časopisu.

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 309

Vyšlo 309. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hlinická V. & Rydlo J. (2015): Vodní makrofyta v Olomouci a jejím severovýchodním okolí. – Zprávy Vlastivědného … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 7/2015 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 7. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hroneš M.: Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi Juřáková … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2015 – vyšlo nové číslo 50/2

Vyšlo číslo 50/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo je monotématické s příspěvky svázanými s tématem konference ČBS „Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2015 – vyšlo nové číslo 50/1

Vyšlo číslo 50/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XIII. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky členů … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, Příloha 1

Samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4 obsahuje Informační materiály k Floristickému kurzu České botanické společnosti, Litovel 2015, který se konal od 12. do 18. července 2015. Obdrželi účastníci kurzu. Doporučená citace: Dančák M., Dvořák V. & … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, Příloha 2

Vyšla samostatná Příloha č. 2 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, která obsahuje Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). Zájemci si mohou přílohu zakoupit na akcích pobočky za 50 Kč nebo poštou za 50 Kč … Celý příspěvek