Archiv rubriky: Nové knihy a časopisy

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5

Na výročním setkání obdrželi členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2015. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 15. 2. 2016. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 5 … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 64/3/2015

Vyšlo číslo 64/3/2015 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. Kocián P. … Celý příspěvek

Bryonora 56/2015

Vyšlo číslo 56 (prosinec 2015) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. V tomto čísle najdete mj. tento zajímavý článek s údaji z našeho regionu: Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Více a další články na stránce časopisu.

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 309

Vyšlo 309. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hlinická V. & Rydlo J. (2015): Vodní makrofyta v Olomouci a jejím severovýchodním okolí. – Zprávy Vlastivědného … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 7/2015 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 7. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hroneš M.: Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi Juřáková … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2015 – vyšlo nové číslo 50/2

Vyšlo číslo 50/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo je monotématické s příspěvky svázanými s tématem konference ČBS „Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2015 – vyšlo nové číslo 50/1

Vyšlo číslo 50/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XIII. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky členů … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, Příloha 1

Samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4 obsahuje Informační materiály k Floristickému kurzu České botanické společnosti, Litovel 2015, který se konal od 12. do 18. července 2015. Obdrželi účastníci kurzu. Doporučená citace: Dančák M., Dvořák V. & … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, Příloha 2

Vyšla samostatná Příloha č. 2 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, která obsahuje Výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS Horní Lideč (13.–15. června 2014). Zájemci si mohou přílohu zakoupit na akcích pobočky za 50 Kč nebo poštou za 50 Kč … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 3/2014

Vyšlo číslo 3/2014 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII Kocián P.: … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4

Na výročním setkání obdrželi členové Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 4, které shrnují na 52 stranách činnost pobočky v roce 2014. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 2.2.2015. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 4 za 50 Kč … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 307

Vyšlo 307. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články našich členů věnované flóře severovýchodní části ČR: Rozbrojová Z. & Táborská M. (2014): Botanický průzkum Hrabětického lesa. Časopis Zprávy Vlastivědného muzea v … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 6/2014 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 6. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Kocián P.: Nezpozorované a rychlé šíření lebedy různosemenné (Atriplex micrantha) a omanu smradlavého (Dittrichia graveolens) na dálnicích Moravy a … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2014 – vyšlo nové číslo 49/2

Vyšlo číslo 49/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek zaměřen k regionu severovýchodu ČR, ale i tak je možné se začíst do zajímavých příspěvků např. o floristických poznámkách z Brna a okolí nebo o nově zavlečeném druhu … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3, Příloha 1

Vyšla samostatná Příloha č. 1 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS, která obsahuje na 48 stranách výsledky floristického minikurzu Moravskoslezské pobočky ČBS po Osoblažsku (7.–9. června 2013). Zájemci si mohou přílohu zakoupit na akcích pobočky za 50 Kč nebo poštou za 50 … Celý příspěvek

Vyšlo nové číslo Bryonory – 54/2014

Vyšlo číslo 54 (prosinec 2014) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. V tomto čísle najdete mj. tyto zajímavé články: Mechorosty zaznamenané během podzimních 26. bryologicko-lichenologických dní (2013) v Beskydech a Zajímavé bryofloristické nálezy, ve kterých jsou uvedeny také nálezy zajímavých mechorostů … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2014 – vyšlo nové číslo 49/1

Vyšlo číslo 49/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti, ve kterém najdete mj. příspěvek M. Hroneše, V. Nývltové, B. Brandové, J. Ševčíka, M. Dančáka a R.J. Vašuta: Vysokohorské vrby (Salix) sudetských pohoří České republiky – rozšíření a současný stav populací. Pro … Celý příspěvek

Acta Carpathica Occidentalis 4/2013

Vyšlo 4. číslo regionálního časopisu Acta Carpathica Occidentalis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnující se botanice regionu: KALNÍKOVÁ V. & EREMIÁŠOVÁ R.: Rozšíření třtiny pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites (Haller f.) Koeler) na řece Ostravici DVOŘÁK V. & DANČÁK … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 305

Vyšlo 305. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hradílek Z. & Blahut P. (2013): Zajímavé přechodové rašeliniště u Slavkova v Oderských vrších. Časopis Zprávy Vlastivědného … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3

Na výročním setkání obdrželi členové Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3, které shrnují na 72 stranách činnost pobočky v roce 2013. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 1.3.2014. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 3 za 50 Kč … Celý příspěvek