Archiv rubriky: Nové knihy a časopisy

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 3, Příloha 2

Vyšla samostatná Příloha č. 2 Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS, která obsahuje výsledky pilotního projektu Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky ČBS. V distribuci od 1.3.2014. Obdrželi pouze účastníci projektu. Doporučená citace: Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds] (2014): Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 5/2013 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 5. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články našich členů věnované flóře severovýchodní části ČR: Tkáčiková J. & Kubešová S.(2013): Přírodní památka Domorazské louky (Moravská brána, Česká republika) – mechorosty, cévnaté rostliny … Celý příspěvek

Červená kniha květeny jižní části Čech

Jihočeské muzeum ve spolupráci s Jihočeskou pobočkou České botanické společnosti vydává v těchto dnech Červenou knihu květeny jižní části Čech. V knize jsou na více než 500 stranách shrnuty nejaktuálnější informace k 830 druhům v jižních Čechách ohrožených rostlin. Na … Celý příspěvek

Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky

Právě vyšla výpravná kniha Chráněné a ohrožené rostliny CHKO Jeseníky od Leo Bureše, předního znalce jesenické flóry. Je to vlastně „Jesenická Červená kniha“, vystavěná na 12. verzi Červeného seznamu rostlin CHKO Jeseníky. Kniha je určena všem zájemcům o problematiku ohrožených … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – vyšlo nové číslo 303

Vyšlo číslo 303 časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém najdete mj. příspěvky Fialová M: Variabilita reprodukčních znaků a přežívání sexuálně a asexuálně vzniklého potomstva polyploidního komplexu česneku planého (Allium oleraceum) a Kolorované kresby rostlin ve sbírce Vlastivědného muzea … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2012 – vyšlo nové číslo 47/2

Vyšlo číslo 47/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti, ve kterém najdete mj. příspěvek V. Kalníkové: Rozšíření invazních neofytů podél vodních toků severovýchodní Moravy a Slezska nebo úvodní část příspěvku J. Prančla o rodu hvězdoš (Callitriche) v ČR. Časopis Zprávy České … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 4/2012 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 4. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst obsáhlý článek věnující se teplomilné flóře Moravské brány: MIČKOVÁ P.: Teplomilná květena Moravské brány na Novojičínsku Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku Práce a studie … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 2

Na výročním setkání obdrželi členové Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 2, které shrnují na 72 stranách činnost pobočky v roce 2012. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 2.2.2013. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 2 za 50 Kč … Celý příspěvek

Acta Carpathica Occidentalis 2012/3 – vyšlo nové číslo

Vyšlo 3. číslo regionálního časopisu Acta Carpathica Occidentalis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnující se botanice: HRONEŠ M., DANČÁK M.& VAŠUT R.J.: Rozšíření vrby švýcarské (Salix helvetica Vill.) v Západních Karpatech KOCIÁN J. & DANČÁK M.: Rozšíření … Celý příspěvek

Vyšlo nové číslo Bryonory – 50/2012

Vyšlo číslo 50 (prosinec 2012) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. Seznam článků najdete zde. V 50. jubilejním čísle najdete mj. tyto zajímavé články: V. Plášek publikoval Klíč pro determinaci zástupců rodů Orthotrichum a Nyholmiella v České republice, Z. Hradílek editoval … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 2012 – vyšlo nové číslo 47/1

Vyšlo číslo 47/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti, ve kterém najdete mj. jubilejní X. díl Dodatků k flóře České republiky i s příspěvky členů Moravskoslezské pobočky.

Acta Carpathica Occidentalis 2011/2 – vyšlo nové číslo

Vyšlo číslo 2 regionálního časopisu Acta Carpathica Occidentalis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnující se botanice: BÁRTOVÁ Eva & VAŠUT Radim J.: Rozšíření vrby lýkovcové (Salix daphnoides Vill.) na východní Moravě a Slezsku ONDROVÁ Vlasta, NOVOTNÝ Ivan, … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2011

Na výročním setkání obdrželi členové Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS za rok 2011, které shrnují na 28 stranách činnost pobočky v minulém roce. Zprávy byly rozdány členům na výročním setkání pobočky. OBSAH Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 1 (2011): Vítězslav Plášek, … Celý příspěvek

Vyšlo nové číslo Bryonory

Vyšlo číslo 48 (prosinec 2011) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. Seznam článků najdete zde.

Knižní novinka – Vegetace ČR – Vodní a mokřadní vegetace

V nakladatelství Academia vyšel 3. díl monografické práce Vegetace ČR – Vodní a mokřadní vegetace. Doporučená prodejní cena je 850 Kč.   Plánovaná čtyřdílná monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje znalosti o typech přirozených i člověkem ovlivněných rostlinných společenstev vyskytujících … Celý příspěvek