Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska je seriál o ohrožených či jinak významných nebo zajímavých taxonech makromycetů, tedy hub s nápadnými a okem dobře postřehnutelnými plodnicemi nebo stromaty o velikosti nejméně 0,2 cm nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2021 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (bývalý Časopis Slezského zemského muzea v Opavě).

Editorem seriálu je Jiří Kocián.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě exsikátové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie).

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – VÝZVA

Milí mykologičtí přátelé a kolegové,

V čísle 70 časopisu Acta Musei Silesiae vyšel první díl nového seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Nyní se připravuje již třetí díl. Vyzývám proto všechny, kdo by chtěli své mykologické postřehy publikovat, aby mi je zaslali ve struktuře dílčího příspěvku z druhého dílu seriálu, a to nejpozději

do 31.1.2023
na e-mailovou adresu: jikocianseznam.cz

Vaše příspěvky následně projdou redakční procedurou (posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech, odborná oponentura a formální editace).

Jiří Kocián (editor)

Dosud vyšly:

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. (2021)

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. (2022)

Seznam:

Seznam taxonů uveřejněných v cyklu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska (I–II). V seznamu je v abecedním pořadí uveden taxon, dále pak díl seriálu, číslo sborníku a stránka.

 • Alloclavaria purpurea – II./71:117–118
 • Amanita ceciliae – I./70:53
 • Boletus satanas – II./71:118
 • Callistosporium luteoolivaceum – I./70:53–54
 • Camaropella lutea – I./70:54–55
 • Clavaria fumosa – I./70:55–56       
 • Cortinarius rubellus – II./71:119
 • Cortinarius uliginosus – II./71:120–121
 • Entoloma sinuatum – II./71:121
 • Gamundia striatula – I./70:56
 • Gerronema xanthophyllum – I./70:57–58
 • Hohenbuehelia mastrucata – II./71:122
 • Hygrocybe laeta – II./71:122–123
 • Ionomidotis irregularis – II./71:123–125
 • Lentinellus ursinus – I./70:58
 • Lepiota oreadiformis – II./71:125–126
 • Phleogena faginea – I./70:59
 • Pycnoporellus fulgens – I./70:60
 • Suillus lakei – I./70:60             
 • Tricholoma matsutake – I./70:60–61
 • Volvariella murinella – II./71:127
 • Volvariella pusilla – II./71:128