Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska je seriál o ohrožených či jinak významných nebo zajímavých taxonech makromycetů, tedy hub s nápadnými a okem dobře postřehnutelnými plodnicemi nebo stromaty o velikosti nejméně 0,2 cm nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2021 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (bývalý Časopis Slezského zemského muzea v Opavě).

Editorem seriálu je Jiří Kocián.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě exsikátové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie).

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. – VÝZVA

Milí mykologičtí přátelé a kolegové,

V čísle 70 časopisu Acta Musei Silesiae vyšel první díl nového seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Nyní se připravuje již druhý díl. Vyzývám proto všechny, kdo by chtěli své mykologické postřehy publikovat, aby mi je zaslali ve struktuře dílčího příspěvku z prvního dílu seriálu, a to nejpozději

do 31.1.2023
na e-mailovou adresu: jikocianseznam.cz

Vaše příspěvky následně projdou redakční procedurou (posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech, odborná oponentura a formální editace).

Jiří Kocián (editor)

Dosud vyšly:

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. (2021)

Seznam:

Seznam taxonů uveřejněných v cyklu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska (I). V seznamu je v abecedním pořadí uveden taxon, dále pak díl seriálu, číslo sborníku a stránka.

 • Amanita ceciliae – I./70:53
 • Callistosporium luteoolivaceum – I./70:53–54
 • Camaropella lutea – I./70:54–55
 • Clavaria fumosa – I./70:55–56        
 • Gamundia striatula – I./70:56
 • Gerronema xanthophyllum – I./70:57–58
 • Lentinellus ursinus – I./70:58
 • Phleogena faginea – I./70:59
 • Pycnoporellus fulgens – I./70:60
 • Suillus lakei – I./70:60
 • Tricholoma matsutake – I./70:60–61