Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska je seriál o ohrožených či jinak významných nebo zajímavých taxonech makromycetů, tedy hub s nápadnými a okem dobře postřehnutelnými plodnicemi nebo stromaty o velikosti nejméně 0,2 cm nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2021 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (bývalý Časopis Slezského zemského muzea v Opavě).

Editorem seriálu je Jiří Kocián.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě exsikátové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie).

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska IV. – VÝZVA

Milí mykologičtí přátelé a kolegové,

V čísle 70 časopisu Acta Musei Silesiae vyšel první díl nového seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Nyní se připravuje již čtvrtý díl. Vyzývám proto všechny, kdo by chtěli své mykologické postřehy publikovat, aby mi je zaslali ve struktuře dílčího příspěvku z třetího dílu seriálu, a to nejpozději

do 31.1.2024
na e-mailovou adresu: jikocianseznam.cz

Vaše příspěvky následně projdou redakční procedurou (posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech, odborná oponentura a formální editace).

Jiří Kocián (editor)

Dosud vyšly:

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska I. (2021)

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska II. (2022)

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III. (2023)

Seznam:

Seznam taxonů uveřejněných v cyklu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska (I–III). V seznamu je v abecedním pořadí uveden taxon, dále pak díl seriálu, číslo sborníku a stránka.

Aleuria cestrica – III./72:72–74
Alloclavaria purpurea – II./71:117–118
Amanita ceciliae – I./70:53, III./72:74–75
Amanita franchetii – III./72:76–77
Amanita solitaria – III./72:77
Amanita strobiliformis – III./72:77–79
Boletus fechtneri – III./72:79–82
Boletus legaliae – III./72:82–83
Boletus satanas – II./71:118, III./72:84
Callistosporium luteoolivaceum – I./70:53–54
Camaropella lutea – I./70:54–55
Clavaria fumosa – I./70:55–56       
Cortinarius rubellus – II./71:119
Cortinarius uliginosus – II./71:120–121
Entoloma sinuatum – II./71:121
Gamundia striatula – I./70:56
Gerronema xanthophyllum – I./70:57–58
Gyrodon lividus – III./72:84
Gyroporus castaneus – III./72:85
Hemileccinum depilatum – III./72:86
Hohenbuehelia mastrucata – II./71:122
Hygrocybe flavipes – III./72:86–87
Hygrocybe laeta – II./71:122–123, III./72:87
Hygrocybe russocoriacea – III./72:88–89
Ionomidotis irregularis – II./71:123–125
Leccinum holopus – III./72:89–90
Lentinellus ursinus – I./70:58
Lepiota oreadiformis – II./71:125–126
Neobarya parasitica – III./72:90–91
Phleogena faginea – I./70:59
Pycnoporellus fulgens – I./70:60
Suillus lakei – I./70:60             
Tricholoma matsutake – I./70:60–61
Volvariella murinella – II./71:127
Volvariella pusilla – II./71:128