Osobnosti

Na tomto místě bychom chtěli představit významné regionální botaniky, kteří působili v oblasti severní Moravy a Slezska.

Dosud byly zpracovány tyto biografie:

Deyl Čestmír Gogela František Krist Vladimír
Kolbenheyer Karl Laus Heinrich Opravil Emanuel
Otruba Josef Říčan Gustav Adolf Sapetza Josef (Sapeca Joseph)
Spitzner Václav Veselý Jaroslav Weeber Gustav