ZAPLATR

ZAPLATR je služba nejen členům Moravskoslezské pobočky ČBS. 

Jedná se o on-line stránku umístěnou v rozhraní webové aplikace Pladias, která slouží ke kontrole aktuální nomenklatury cévnatých rostlin a lišejníků (vbrzku snad i mechorostů) v této aplikaci uplatněné. Služba vyhledává základní kategorie ohrožení, zákonné ochrany, původnosti a invazního statutu v ČR a akceptuje frekventovanější vědecká synonyma i české názvosloví.

https://pladias.cz/zaplatr/

Levé pole slouží k zápisu jednotlivých taxonů (lze i ve  zkrácené podobě), pravým polem se hromadně importují druhové soupisy na řádku odděleny čárkou nebo pod sebou.

autorem je Petr Novotný; připomínky lez zasílat na emailovou adresu david.hlisnikovsky@email.cz