Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska je seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2008 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (býv. Časopis Slezského zemského muzea v Opavě). V současnosti jsou editory seriálu Martin Dančák a Petr Kocián.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě herbářové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie). Příspěvky jsou řazeny systematicky (mechorosty, cévnaté rostliny) a v jednotlivých kategoriích následně abecedně.

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.


Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové,

V čísle 8 Zajímavých nálezů došlo k určitým změnám obsahové i formální stránky Zajímavých nálezů. Asi nejdůležitější z nich je přesun anglických textů od jednotlivých údajů do souhrnu. S tím také souvisí to, že od jednotlivých přispěvatelů budeme požadovat ke každému údaji krátké shrnutí v jazyce anglickém. Víme, že ne každý angličtinu ovládá, ale zařazení anglického textu je jednou z podmínek, za kterých můžeme Zajímavé nálezy i nadále publikovat v renomovaném časopise Acta Musei Silesiae. Editoři stěží mohou texty překládat do angličtiny sami, protože obsahově nejpřiléhavější souhrn může vytvořit právě jen autor údaje, jenž nejlépe ví, které informace je potřeba zdůraznit. Prosíme vás proto, abyste nám vyšli vstříc a anglický souhrn (nikoli doslovný překlad) pečlivě zpracovali. Pokud víte, že sami angličtinu nezvládnete, poproste o pomoc zkušenějšího kolegu. Pomůžete nám tím udržet Zajímavé nálezy atraktivní a zároveň dostupné i zahraničním zájemcům. Věříme, že tato drobná „oběť“ nikoho od publikování v Zajímavých nálezech neodradí.

Přijímají se nadále jak nálezy cévnatých rostlin, tak mechorostů z oblasti Severomoravského kraje i těsně přiléhajících území, a to nejen z aktuální sezóny, nýbrž také starší – bez časového omezení.

Vyzýváme proto všechny, kdo by chtěli své botanické postřehy publikovat, aby nám je zaslali naformátované dle níže přiloženého vzoru a to nejpozději

do 5. 10. 2022

na e-mailovou adresu: martin.dancak@upol.cz.

Vaše příspěvky následně projdou nutnou redakční procedurou spočívající především v posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech (tedy zda přináší nová sdělení) a v nezbytné formální editaci.

Prosíme o dodržení formální struktury příspěvku, řazení dat při zápisu lokality a citace literatury podle VZORU!

Martin Dančák a Petr Kocián

VZOR PŘÍSPĚVKU /pdf/


Dosud vyšly:

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I. (2008)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II. (2008)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III. (2009)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV. (2010)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V. (2011)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. (2012)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. (2014)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII. (2014)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. (2015)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. (2016)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. (2017)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. (2018)
Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII. (2020) Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV. (2020) Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. (2021)

V seznamu je v abecedním pořadí uveden taxon, dále pak díl cyklu, číslo sborníku a stránka.

Seznam taxonů mechorostů uveřejněných v cyklu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska (1–15) (sestavili David Hlisnikovský a Petr Kocián):

Anthoceros agrestis – VIII./63: 264
Bryum weigelii – XV./70:244
Buxbaumia aphylla – IX./64: 220; XI./66: 238
Buxbaumia viridis – VIII./63: 264
Callicladium haldanianum – XI./66: 238
Campylopus introflexus – IX./64: 220; XII./67: 140–141; XIII./69: 30
Dicranella cerviculata – XI./66: 238
Dicranum fulvum – IX./64: 220–221
Dicranum tauricum – VI./61: 255
Diphyscium foliosum – IX./64: 221
Ditrichum pallidum – XII./67: 141
Fissidens pusillus – IX./64: 221
Hookeria lucens – IX./64: 221–222; X./65: 244
Mannia fragrans – IX./64: 222
Orthotrichum lyellii – I./57: 45
Orthotrichum patens – I./57: 46; V./60: 284; VII./63: 69
Orthotrichum striatum – I./57: 46; II./57: 271–272
Pedinophyllum interruptum – IX./64: 222
Porella cordaeana – XIV./69: 232
Ptilium crista-castrensis – IX./64: 222–223; XI./66: 238–239
Riccia cavernosa – VIII./63: 264–265
Riccia rhenana – X./65: 244
Tomentypnum nitens – III./58: 239

Seznam taxonů cévnatých rostlin uveřejněných v cyklu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska (1–11, 15) (sestavili Petr Kocián a David Hlisnikovský):

Abutilon theophrasti – III./58: 239; XV./70: 244–245
Agrostemma githago – V./60: 284
Aira caryophyllea – VI./61: 256; XI./66: 239
Althaea officinalis – V./60: 285
Anchusa officinalis – II./57: 272
Antennaria dioica – III./58: 240
Anthemis cotula – VIII./63: 265
Anthriscus cerefolium var. trichocarpus – IX./64: 223
Asperugo procumbens – XV./70: 245
Berula erecta – I./57: 46
Bolboschoenus yagara – VII./63: 70
Botrychium lunaria – X./65: 245
Bromus carinatus – VI./61: 256–257
Bromus commutatus – IV./59: 273
Bromus japonicus – II./57: 272; VIII./63: 265
Bromus secalinus – XI./66: 239
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi – VII./63: 71
Bunias orientalis – VII./63: 71
Butomus umbellatus – VII./63: 72
Calamagrostis pseudophragmites – II./57: 272
Cardamine dentata – VI./61: 257
Cardamine chelidonia – VIII./63: 265–266
Carex cespitosa – XV./70:245
Carex distans – IV./59: 274
Carex hartmanii – IX./64: 223–224; XV./70: 246
Carex otrubae – IV./59: 274
Carex paniculata – IV./59: 274
Carex pilosa – IX./64: 224
Centaurium pulchellum – II./57: 272; V./60: 285
Cephalanthera damasonium – IV./59: 274
Cerastium brachypetalum – VIII./63: 266
Cerastium semidecandrum – III./58: 240
Ceratophyllum submersum – VI./61: 257–258
Cerinthe minor – XV./70:246
Commelina communis – VI./61: 258
Consolida regalis – IV./59: 275
Crepis foetida subsp. foetida – VIII./63: 267
Cuscuta campestris – V./60: 285
Cynodon dactylon – IX./ 64: 224–225
Cyperus fuscus – IV./59: 275; XI./66: 240
Dactylorhiza sambucina – VIII./63: 267–268; IX./64: 225
Dentaria ×paxiana – XI./66: 240–241
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius – IV./59: 275
Digitalis lanata – IX./64: 225
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – III./58: 240
Dipsacus laciniatus – III./58: 241; XI./66: 241–242
Drosera anglica – II./57: 273
Drosera ×obovata – XI./66: 242
Dysphania pumilio – XI./66: 243
Echinops sphaerocephalus – XV./70: 246–247
Elatine triandra – IV./59: 276
Epipactis albensis – V./60: 285; X./65: 245
Epipactis atrorubens – VI./61: 258-259
Epipactis greuteri – XI./66: 243
Epipactis microphylla – XI./66: 243–244
Epipactis pontica – X./65: 245
Equisetum ramosissimum – XI./66: 244
Equisetum ×moorei – VIII./63: 268
Equisetum pratense – V./60: 286; VII./63: 72
Equisetum variegatum – IX./64: 225–226
Erechtites hieraciifolia – I./57: 46
Eriophorum angustifolium – VII./63: 73
Euphorbia exigua – IV./59: 275
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana – V./60: 286
Filago arvensis – IX./64: 226
Filago minima – I./57: 47; XI./66: 244
Gagea minima – XV./70: 247
Galeopsis angustifolia – I./57: 47
Galium parisiense var. leiocarpum – IX./64: 226–227
Gentiana asclepiadea – VIII./63: 268
Gentiana cruciata – X./65: 246
Gentianopsis ciliata – IV./59: 276
Geranium sibiricum – XV./70: 247
Gladiolus imbricatus – VII./63: 73; XV./70: 247–248
Hieracium bifidum – VII./63: 73; XV./70: 248–250
Hieracium maculatum – IX./64: 227; XV./70: 250
Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum – III./58: 241
Hyoscyamus niger – III./58: 242
Hypericum humifusum – VIII./63: 269; XI./66: 245; X./65: 246–247
Chenopodium botrys – IV./59: 274
Chenopodium vulvaria – VIII./63: 266–267
Chondrilla juncea – IX./64: 224
Kickxia elatine – IV./59: 276; VII./63: 74; X./65: 247
Kickxia spuria – IV./59: 277
Koeleria macrantha subsp. macrantha – VIII./63: 269-270
Lappula squarrosa – III./58: 241
Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum – VI./61: 259
Lathyrus hirsutus – VIII./63: 270
Lathyrus niger – IV./59: 277
Leersia oryzoides – II./57: 273
Leersia oryzoides – IX./64: 227
Lepidium didymus – IX./64: 227–228
Limosella aquatica – VI./61: 259
Lindernia procumbens – VIII./63: 270–271
Lithospermum officinale – IV./59: 277
Lobularia maritima – XV./70: 250
Lunaria rediviva – VIII./63: 271–272
Lycopsis arvensis – II./57: 273
Malva pusilla – V./60: 286
Mercurialis annua – XV./70: 251
Misopates orontium – VII./63: 74
Moneses uniflora – II./57: 273-274; VIII./63: 272
Muscari comosum – I./57: 47; IV./59: 277
Myosotis discolor – X./65: 247–248
Myosurus minimus – X./65: 248
Najas minor – IV./59: 277
Nicandra physalodes – XV./70: 251
Nuphar lutea – XI./66: 245
Odontites vernus subsp. vernus – I./57: 47; IV./59: 278
Omphalodes scorpioides – VI./61: 260
Ophrys apifera – IX./64: 228
Orchis mascula subsp. signifera – IV./59: 278
Orchis pallens – IV./59: 278; IX./64: 229
Orchis ×loreziana – XV./70: 251–252
Ornithogalum umbellatum – III./58: 241–242
Orobanche minor – VIII./63: 272–273
Papaver argemone – I./57: 47
Parietaria officinalis – IX./64: 229–230
Paulownia tomentosa – IX./64: 230
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica – VII./63: 75
Petrorhagia prolifera – VII./63: 75
Petrorhagia saxifraga – V./60: 286; IX./64: 230–231
Peucedanum oreoselinum – VI./61: 260–267
Poa remota – IX./64: 231
Polycnemum majus – XV./70: 253–254
Polystichum braunii – XV./70: 254
Potamogeton acutifolius – VII./63: 76
Potamogeton lucens – IV./59: 278
Potamogeton trichoides – VII./63: 76
Potentilla recta – II./57: 274
Pulicaria dysenterica – XI./66: 245–246
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia – VI./61: 261
Ranunculus arvensis – IV./59: 279; XI./66: 246
Ranunculus lingua – VII./63: 77
Rhinanthus alectorolophus – XV./70: 254–255
Rubus gliviciensis – VIII./63: 273
Rumex aquaticus – I./57: 48
Rumex stenophyllus – VII./63: 77
Salix pentandra – X./65: 248
Salix rosmarinifolia – VII./63: 78
Salvinia natans – VII./63: 78
Saxifraga tridactylites – III./58: 242
Scirpus radicans – IX./64: 231–232
Scleranthus polycarpos – VI./61: 261-262
Scrophularia umbrosa – IX./64: 232
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa – IV./59: 279
Senecio inaequidens – X./65: 248–249
Silaum silaus – XI./66: 246
Silene baccifera – X./65: 249
Solanum decipiens – XV./70: 255
Sorghum cf. halapense – VI./61: 262
Stachys alpina – VIII./63: 274; IX./64: 233
Stachys annua – V./60: 287
Stellaria longifolia – IX./64: 233
Stellaria pallida – X./65: 249
Thelypteris palustris – II./57: 274
Thesium alpinum – VIII./63: 274
Trifolium fragiferum – X./65: 249–250
Trifolium ochroleucon – IV./59: 279
Urtica urens – XI./66: 24–248
Valerianella carinata – VII./63: 79; IX./64: 234
Valerianella rimosa – II./57: 274; V./60: 287
Veratrum album subsp. lobelianum – IV./59: 279
Verbascum blattaria – VII./63: 79; IX./64: 234–235
Verbascum chaixii subsp. austriacum – V./60: 287
Verbena officinalis – IV./59: 279
Veronica agrestis – III./58: 239
Veronica catenata – X./65: 250–251
Veronica maritima – VII./63: 80
Veronica peregrina – VIII./63: 275; XV./70: 255
Veronica triloba – II./57: 274–275
Veronica verna – VIII./63: 275–276
Vicia lathyroides – VIII./63: 276–277
Vicia lutea – X./65: 251
Vicia pannonica subsp. pannonica – XI./66: 248
Xanthium strumarium – IV./59: 280
Zannichellia palustris – VI./61: 262