Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska je seriál o zajímavých a regionálně významných vyšších rostlinách, nalezených recentně na území severní Moravy a Slezska. Vychází od roku 2008 v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales (býv. Časopis Slezského zemského muzea v Opavě). V současnosti jsou editory seriálu Martin Dančák a Petr Kocián.

Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem recentního zajímavého nálezu a má jej zdokumentován (nejlépe v podobě herbářové položky, u velmi vzácných a ojedinělých taxonů alespoň formou kvalitní fotografie). Příspěvky jsou řazeny systematicky (mechorosty, cévnaté rostliny) a v jednotlivých kategoriích následně abecedně.

Jak bývá zvykem i v jiných časopisech s podobnými rubrikami, každý autor nálezu může svůj příspěvek posléze citovat.


Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVIII. – VÝZVA

Přijímají se jak nálezy cévnatých rostlin, tak mechorostů z oblasti bývalého Severomoravského kraje i těsně přiléhajících území, a to nejen z aktuální sezóny, nýbrž také starší – bez časového omezení.

Vyzýváme proto všechny, kdo by chtěli své botanické postřehy publikovat, aby nám je zaslali naformátované dle níže přiloženého vzoru a to nejpozději

do 10. 10. 2024

na e-mailovou adresu: ZajimaveBotanickeNalezy@gmail.com.

Vaše příspěvky následně projdou nutnou redakční procedurou spočívající především v posouzení, zda příspěvek splňuje kritéria pro publikování v Zajímavých nálezech (tedy zda přináší nová sdělení) a v nezbytné formální editaci.

Prosíme o dodržení formální struktury příspěvku, řazení dat při zápisu lokality a citace literatury podle VZORU!

Petr Kocián a David Hlisnikovský

VZOR PŘÍSPĚVKU /pdf/


Dosud vyšly:

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska I. (2008)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska II. (2008)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska III. (2009)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IV. (2010)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska V. (2011)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VI. (2012)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VII. (2014)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska VIII. (2014)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. (2015)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. (2016)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XI. (2017)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XII. (2018)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIII. (2020)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XIV. (2020)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XV. (2021)

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska XVI. (2022)

V seznamu je v abecedním pořadí uveden taxon, dále pak díl cyklu, číslo sborníku a stránka.

Seznam taxonů mechorostů uveřejněných v cyklu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska (1–16) (sestavili David Hlisnikovský a Petr Kocián):

Anthoceros agrestis – VIII./63: 264
Bryum weigelii – XV./70:244
Buxbaumia aphylla – IX./64: 220; XI./66: 238
Buxbaumia viridis – VIII./63: 264
Callicladium haldanianum – XI./66: 238
Campylopus introflexus – IX./64: 220; XII./67: 140–141; XIII./69: 30
Dicranella cerviculata – XI./66: 238
Dicranum fulvum – IX./64: 220–221
Dicranum tauricum – VI./61: 255
Diphyscium foliosum – IX./64: 221
Ditrichum pallidum – XII./67: 141
Fissidens pusillus – IX./64: 221
Hookeria lucens – IX./64: 221–222; X./65: 244
Mannia fragrans – IX./64: 222
Orthotrichum lyellii – I./57: 45
Orthotrichum patens – I./57: 46; V./60: 284; VII./63: 69
Orthotrichum striatum – I./57: 46; II./57: 271–272
Pedinophyllum interruptum – IX./64: 222
Porella cordaeana – XIV./69: 232
Ptilium crista-castrensis – IX./64: 222–223; XI./66: 238–239; XVI./71: 256
Riccia cavernosa – VIII./63: 264–265
Riccia rhenana – X./65: 244
Tomentypnum nitens – III./58: 239

Seznam taxonů cévnatých rostlin uveřejněných v cyklu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska (1–11, 15) (sestavili Petr Kocián a David Hlisnikovský):

Abutilon theophrasti – III./58: 239; XV./70: 244–245
Agrostemma githago – V./60: 284
Aira caryophyllea – VI./61: 256; XI./66: 239
Althaea officinalis – V./60: 285
Anchusa officinalis – II./57: 272
Antennaria dioica – III./58: 240
Anthemis cotula – VIII./63: 265
Anthriscus cerefolium var. trichocarpus – IX./64: 223
Asperugo procumbens – XV./70: 245
Berula erecta – I./57: 46
Bolboschoenus yagara – VII./63: 70
Botrychium lunaria – X./65: 245
Bromus carinatus – VI./61: 256–257
Bromus commutatus – IV./59: 273
Bromus japonicus – II./57: 272; VIII./63: 265
Bromus secalinus – XI./66: 239
Buglossoides incrassata subsp. splitgerberi – VII./63: 71
Bunias orientalis – VII./63: 71
Butomus umbellatus – VII./63: 72
Calamagrostis pseudophragmites – II./57: 272
Cardamine dentata – VI./61: 257
Cardamine chelidonia – VIII./63: 265–266
Carex cespitosa – XV./70:245
Carex distans – IV./59: 274
Carex hartmanii – IX./64: 223–224; XV./70: 246
Carex otrubae – IV./59: 274
Carex paniculata – IV./59: 274
Carex pilosa – IX./64: 224
Centaurium pulchellum – II./57: 272; V./60: 285
Cephalanthera damasonium – IV./59: 274
Cerastium brachypetalum – VIII./63: 266
Cerastium semidecandrum – III./58: 240
Ceratophyllum submersum – VI./61: 257–258
Cerinthe minor – XV./70:246
Commelina communis – VI./61: 258
Consolida regalis – IV./59: 275
Crepis foetida subsp. foetida – VIII./63: 267
Cuscuta campestris – V./60: 285
Cynodon dactylon – IX./ 64: 224–225
Cyperus fuscus – IV./59: 275; XI./66: 240
Dactylorhiza sambucina – VIII./63: 267–268; IX./64: 225
Dentaria ×paxiana – XI./66: 240–241
Dianthus carthusianorum subsp. latifolius – IV./59: 275
Digitalis lanata – IX./64: 225
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – III./58: 240
Dipsacus laciniatus – III./58: 241; XI./66: 241–242
Drosera anglica – II./57: 273
Drosera ×obovata – XI./66: 242
Dysphania pumilio – XI./66: 243
Echinops sphaerocephalus – XV./70: 246–247
Elatine triandra – IV./59: 276
Epipactis albensis – V./60: 285; X./65: 245
Epipactis atrorubens – VI./61: 258-259
Epipactis greuteri – XI./66: 243
Epipactis microphylla – XI./66: 243–244
Epipactis pontica – X./65: 245
Equisetum ramosissimum – XI./66: 244
Equisetum ×moorei – VIII./63: 268
Equisetum pratense – V./60: 286; VII./63: 72
Equisetum variegatum – IX./64: 225–226
Erechtites hieraciifolia – I./57: 46
Eriophorum angustifolium – VII./63: 73
Euphorbia exigua – IV./59: 275
Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana – V./60: 286
Filago arvensis – IX./64: 226
Filago minima – I./57: 47; XI./66: 244
Gagea minima – XV./70: 247
Galeopsis angustifolia – I./57: 47
Galium parisiense var. leiocarpum – IX./64: 226–227
Gentiana asclepiadea – VIII./63: 268
Gentiana cruciata – X./65: 246
Gentianopsis ciliata – IV./59: 276
Geranium sibiricum – XV./70: 247
Gladiolus imbricatus – VII./63: 73; XV./70: 247–248
Hieracium bifidum – VII./63: 73; XV./70: 248–250
Hieracium maculatum – IX./64: 227; XV./70: 250
Holosteum umbellatum subsp. viscosissimum – III./58: 241
Hyoscyamus niger – III./58: 242
Hypericum humifusum – VIII./63: 269; XI./66: 245; X./65: 246–247
Chenopodium botrys – IV./59: 274
Chenopodium vulvaria – VIII./63: 266–267
Chondrilla juncea – IX./64: 224
Kickxia elatine – IV./59: 276; VII./63: 74; X./65: 247
Kickxia spuria – IV./59: 277
Koeleria macrantha subsp. macrantha – VIII./63: 269-270
Lappula squarrosa – III./58: 241
Laserpitium prutenicum subsp. prutenicum – VI./61: 259
Lathyrus hirsutus – VIII./63: 270
Lathyrus niger – IV./59: 277
Leersia oryzoides – II./57: 273
Leersia oryzoides – IX./64: 227
Lepidium didymus – IX./64: 227–228
Limosella aquatica – VI./61: 259
Lindernia procumbens – VIII./63: 270–271
Lithospermum officinale – IV./59: 277
Lobularia maritima – XV./70: 250
Lunaria rediviva – VIII./63: 271–272
Lycopsis arvensis – II./57: 273
Malva pusilla – V./60: 286
Mercurialis annua – XV./70: 251
Misopates orontium – VII./63: 74
Moneses uniflora – II./57: 273-274; VIII./63: 272
Muscari comosum – I./57: 47; IV./59: 277
Myosotis discolor – X./65: 247–248
Myosurus minimus – X./65: 248
Najas minor – IV./59: 277
Nicandra physalodes – XV./70: 251
Nuphar lutea – XI./66: 245
Odontites vernus subsp. vernus – I./57: 47; IV./59: 278
Omphalodes scorpioides – VI./61: 260
Ophrys apifera – IX./64: 228
Orchis mascula subsp. signifera – IV./59: 278
Orchis pallens – IV./59: 278; IX./64: 229
Orchis ×loreziana – XV./70: 251–252
Ornithogalum umbellatum – III./58: 241–242
Orobanche minor – VIII./63: 272–273
Papaver argemone – I./57: 47
Parietaria officinalis – IX./64: 229–230
Paulownia tomentosa – IX./64: 230
Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica – VII./63: 75
Petrorhagia prolifera – VII./63: 75
Petrorhagia saxifraga – V./60: 286; IX./64: 230–231
Peucedanum oreoselinum – VI./61: 260–267
Poa remota – IX./64: 231
Polycnemum majus – XV./70: 253–254
Polystichum braunii – XV./70: 254
Potamogeton acutifolius – VII./63: 76
Potamogeton lucens – IV./59: 278
Potamogeton trichoides – VII./63: 76
Potentilla recta – II./57: 274
Pulicaria dysenterica – XI./66: 245–246
Pyrola rotundifolia subsp. rotundifolia – VI./61: 261
Ranunculus arvensis – IV./59: 279; XI./66: 246
Ranunculus lingua – VII./63: 77
Rhinanthus alectorolophus – XV./70: 254–255
Rubus gliviciensis – VIII./63: 273
Rumex aquaticus – I./57: 48
Rumex stenophyllus – VII./63: 77
Salix pentandra – X./65: 248
Salix rosmarinifolia – VII./63: 78
Salvinia natans – VII./63: 78
Saxifraga tridactylites – III./58: 242
Scirpus radicans – IX./64: 231–232
Scleranthus polycarpos – VI./61: 261-262
Scrophularia umbrosa – IX./64: 232
Scrophularia umbrosa subsp. umbrosa – IV./59: 279
Senecio inaequidens – X./65: 248–249
Silaum silaus – XI./66: 246
Silene baccifera – X./65: 249
Solanum decipiens – XV./70: 255
Sorghum cf. halapense – VI./61: 262
Stachys alpina – VIII./63: 274; IX./64: 233
Stachys annua – V./60: 287
Stellaria longifolia – IX./64: 233
Stellaria pallida – X./65: 249
Thelypteris palustris – II./57: 274
Thesium alpinum – VIII./63: 274
Trifolium fragiferum – X./65: 249–250
Trifolium ochroleucon – IV./59: 279
Urtica urens – XI./66: 24–248
Valerianella carinata – VII./63: 79; IX./64: 234
Valerianella rimosa – II./57: 274; V./60: 287
Veratrum album subsp. lobelianum – IV./59: 279
Verbascum blattaria – VII./63: 79; IX./64: 234–235
Verbascum chaixii subsp. austriacum – V./60: 287
Verbena officinalis – IV./59: 279
Veronica agrestis – III./58: 239
Veronica catenata – X./65: 250–251
Veronica maritima – VII./63: 80
Veronica peregrina – VIII./63: 275; XV./70: 255
Veronica triloba – II./57: 274–275
Veronica verna – VIII./63: 275–276
Vicia lathyroides – VIII./63: 276–277
Vicia lutea – X./65: 251
Vicia pannonica subsp. pannonica – XI./66: 248
Xanthium strumarium – IV./59: 280
Zannichellia palustris – VI./61: 262