Adventivy severní Moravy a Slezska

Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska

 • „volný“ seriál o adventivech v Acta Musei Beskidensis (AMB)
 • zájmová oblast: Severomoravský kraj
 • shrnutí znalostí o daném druhu na území severovýchodu ČR
 • autor textu – kdokoliv
 • redaktoři seriálu – David Hlisnikovský a Petr Kocián

Taxony zpracované:

 • Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 1. Euphorbia taurinensis. – Acta Musei Beskidensis 6: 49–59. [pdf]
 • Kocián P. & Hlisnikovský D. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 2. Geranium purpureum. – Acta Musei Beskidensis 6: 61–68. [pdf]
 • Hlisnikovský D. & Kocián P. (2014): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska. 3. Geranium rotundifolium. – Acta Musei Beskidensis 6: 69–76. [pdf]
 • Hroneš M. (2015): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 4. Buglossoides arvensis a B. incrassata subsp. splitgerberi. – Acta Musei Beskidensis 7: 23–37. [pdf]
 • Hlisnikovský D. & Kocián P. (2021): Poznámky k adventivní flóře severní Moravy a Slezska 5. Microrrhinum litorale. – Acta Musei Beskidensis 11: 53–66. [pdf]

Taxony v přípravě:

 • Abutilon theophrasti Medik. – výzva
 • Erechtites hieraciifolius (L.) Raf. ex DC. – výzva
 • Ambrosia artemisiifolia L. – výzva
 • Sedum pallidum M. Bieb. – výzva
 • Bunias orientalis L. – výzva
 • Centaurea cyanus L. – výzva