Exkurze a přednášky 2019

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2019.

PROGRAM ke stažení v pdf

Pobočka srdečně zve všechny zájemce na letošní akce.

Podrobnější informace (doprava na exkurze, upřesnění termínů nebo případné změny termínů!) budou uvedeny na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz

———————————————————————————————————————-

16. únor 2019 (So)
Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských se sejdeme v Olomouci – Pedagogická fakulta UP Olomouc, Purkrabská 2 (GPS: 49.5930044N, 17.2536647E).

Začátek v 10 hod. Budova je otevřená od 9 do 17 hod.

Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

16. březen 2019 (So)
Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla

Sejdeme se ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (GPS 49.5964408N, 17.2570300E). Začátek v 10 hod.

Lektor: M. Hroneš (UP Olomouc)

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

13. duben 2019 (So)
Bryologická vycházka do PP Bludný a PR Smrdutá v Hostýnských vrších

Sraz v 9:30 na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p.H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede: od Prašivýho buku – PP Bludný, vodopády Bystřičky – PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), Corydalis intermedia (tu bychom mohli vidět), z mechorostů pak Buxbaumia viridis, Syzygiella autumnalis a desítky dalších druhů.

Vedoucí exkurze: Z. Hradílek a J. Tkáčiková

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

4. květen 2019 (So)
Exkurze za orchidejemi do Kateřinic

Sraz v 10 hod. u obecního úřadu v Kateřinicích (GPS 49.3820772N, 17.8854314E), kde je odstavná plocha pro auta. Navštívíme pěnovcové luční prameniště a mokřadní louku v PR Dubcová. Pokračovat budeme do osady Požařiska. Uvidíme zástupce vstavačovitých (Dactylorhiza majalis, Orchis mascula, O. morio a další).

Vedoucí exkurze: J. Tkáčiková a M. Kamas

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

18. květen 2019 (So)
Bryologicko-lichenologická exkurze na Klepáč na Králickém Sněžníku

Sraz v 9:30 na parkovišti v Horní Lipce (GPS 50.1444389N, 16.7921333E), kam se dá dojet autem, nebo vlakem do Prostřední Lipky a odtud pěšky. V případě zhoršeného počasí se akce ruší, což bude přihlášeným oznámeno (do 15. 5. na mail: magda.zmrhalova@seznam.cz).

Vedoucí exkurze: M. Zmrhalová a J. P. Halda

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

25. květen 2019 (So)
Exkurze do nejvýchodnějšího výběžku Tršické pahorkatiny

Sraz v 8:40 u žst. Osek nad Bečvou. Cílem exkurze bude průzkum nejvýchodnější části Tršické pahorkatiny mezi Veselíčkem a Dolním Újezdem. Z území je uváděna řada teplomilných acidofytů, např. Aira caryophyllea, Allium lusitanicum a Antennaria dioica. Délka exkurze cca 10 km. Návrat směr Olomouc nebo Lipník nad Bečvou možný autobusem z Dolního Újezdu, lze se také vrátit k žst. Osek nad Bečvou.

Vedoucí exkurze: M. Hroneš a M. Dančák
Společná exkurze Katedry botaniky PřF UP v Olomouci a Moravskoslezské pobočky ČBS.

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

8. červen 2019 (So)
Exkurze po zajímavých bezlesých enklávách aneb z bláta do louže kolem Smradlavé

Těšit se můžete na průzkum lučních mokřadů v osadě Salajka, rašelinné a podmáčené biotopy v údolí potoka Smutná a Smradlavá nebo okolí Maxovy nádrže. Prosíme účastníky, aby se do konce května nahlásili (v.kalnikova@seznam.cz) a dali vědět, zda pojedou autem (případné povolení do zákazu vjezdu). Na základě toho bude také upřesněno místo a čas srazu.

Vedoucí exkurze: V. Kalníková a M. Popelářová

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

14. až 16. červen 2019 (Pá-Ne)

Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch

Podrobné informace a přihláška budou zveřejněny v dalších informacích.

Organizují: P. Petřík a M. Mokrejš

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

20. červenec 2019 (So)
Exkurze na Ondřejník

Sraz v 9 hod. na parkovišti na Solárce (GPS 49.5805900N, 18.3191036E), okružní trasa dlouhá asi 10 km povede přes Skalku zpět. Cestou se zaměříme na lesní a mokřadní společenstva Beskyd a Beskydského podhůří, zkusíme ověřit výskyt řady druhů např. Aconitum firmum subsp. moravicum, Montia fontana a Malaxis monophyllos. Díky kůrovci panoramatické výhledy zaručeny.

Vedoucí: Z. Lukeš

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

17. srpen 2019 (So)
Exkurze do údolí potoka Bělidlo u Domašova nad Bystřicí

Sraz v 9:45 u žst. Domašov nad Bystřicí. Exkurze bude směřovat na lokality dvou vzácných druhů starčků Senecio sarracenicus a S. paludosus. Návrat zpět v odpoledních hodinách z Domašova. Délka exkurze cca 12 km.

Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

21. září (So)
Mykologická exkurze v Oderských vrších

Sraz v 10 hod. na parkovišti u žel. st. Klokočov (GPS 49.7377461N, 17.7689561E). Navštívíme PP Na Čermence a protilehlé svahy okolo bývalého břidlicového lomu. Dále se přesuneme auty asi 3 km k PP Vrásový soubor v Klokočůvku a ke Spálovské jeskyni. K nejzajímavějším druhům v minulosti nalezených na těchto lokalitách patří Bertia moriformis, Cantharellus friesii, Inonotus cuticularis, Lentinellus castoreus, Mycena crocata a Ossicaulis lignatilis. Tato oblast Oderských vrchů je málo prozkoumaná, takže lze očekávat zajímavé nálezy. Termín bude upřesněn podle aktuálního růstu hub.

Vedoucí exkurze: J. Lederer

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

5. říjen 2019 (So)
Bryologická exkurze na Starojický kopec

Sraz v 10 hod. na parkovišti Starý Jičín (GPS 49.5781092N, 17.9686800E). Trasa povede po žluté turistické značce na zříceninu hradu. Prozkoumáme zalesněné svahy a areál zříceniny. Jedná se převážně o bazický podklad (vápnité slepence a pískovce).

Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková

již proběhlozpráva zde

———————————————————————————————————————-

7. prosinec 2019 (So)
Setkání nad herbářovými položkami a zhodnocení botanické sezóny 2019

Sejdeme se ve 13 hod. ve Vlastivědném muzeu v Olomouci (GPS 49.5964408N, 17.2570300E). 13:00 až 16:00 Prezentace zajímavých nálezů mechorostů i cévnatých rostlin a určování herbářových položek 16:00 až 17:00 Přednáška Botanika na konci světa, aneb krátký exkurz do flóry Patagonie

Přednáší: Michal Hroneš