Zpráva z výročního setkání Moravskoslezské pobočky ČBS

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnilo již tradiční výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Z důvodu rekonstrukce zámku Kinských ve Valašském Meziříčí proběhlo letošní setkání na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za hojného počtu přítomných i přednášejících.

První blok přednášek byl věnován historickému vývoji flóry a vegetace regionu. Hlavní příspěvek Přehled současného výzkumu pozdně-glaciální a holocenní historie vegetace severní Moravy připravili Petra a Michal Hájkovi a poutavě jej přednesl Michal Hájek. Poté následovaly dva kratší archeobryologické příspěvky. Následující blok Ochrana přírody byl neméně zajímavý a týkal se podpory populací přesličky různobarvé na Olomoucku, který přednesl Jan Vrbický. S problematikou výskytu kleče a jejího odstraňování na vrcholu Keprníku v Hrubém Jeseníku nás seznámil Miroslav Zeidler a dosavadní zkušenosti s letněním rybníků v Poodří a vlivem letnění na společenstva rostlin přednesl až po obědě Jan Lukavský.

V odpoledním floristickém bloku rozvířil debatu příspěvek Petra Kociána Novinky v publikacích za rok 2018, který poukázal na tristní termíny dostupnosti nových čísel regionálních časopisů. A od Jirky Kociána zaznělo vtipné glosování stavu Nálezové databáze Moravskoslezské pobočky, kde se situace od loňska co se aktivity vkládání dat nezměnila. Již tradiční a zajímavý přehled vzácných rostlin okolí Metylovic předvedl Zbyněk Lukeš.

Poděkování patří nejen přednášejícím, ale také všem zúčastněným, kteří vážili o volném víkendovém dni cestu do Olomouce. Budeme se těšit na setkání a bohatou diskuzi opět příští rok!

PROGRAM SETKÁNÍ (pdf)

Text: Jana Tkáčiková a Zbyněk Hradílek

Foto: J. Tkáčiková

Foto 1. Michal Hájek – Přehled současného výzkumu pozdně-glaciální a holocenní historie vegetace severní Moravy a Slezska

Foto 2. účastníci setkání

Foto 3. Zbyněk Hradílek – Pravěké mechy v neolitické studni u Uničova

Foto 4. Jan Vrbický – Jednorázová opatření k podpoře přesličky různobarvé  u Moravičan a Tovačova

Foto 5. Miroslav Zeidler – Lze obnovit (sub)alpínská společenstva lokálním odkácením nepůvodní kleče v Hrubém Jeseníku?

Foto 6. Účastníci setkání při volbě výboru

Foto 7. Jan Lukavský – Letnění rybníků v CHKO Poodří na příkladu Velký Váček

Foto 8. Zbyněk Lukeš – Zajímavé nálezy v okolí Metylovic v Beskydech a na Osoblažsku v roce 2018

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.