Determinační setkání – jednoděložné geofyty – Gagea, Muscari, Ornithogalum, Scilla – krátký report

Přesně měsíc po výroční schůzi, v sobotu 16. března, měli členové pobočky i zájemci z řad veřejnosti opět příležitost sejít se na již tradiční akci – determinačním setkání, které se tentokrát konalo v olomouckém Vlastivědném muzeu. Michal Hroneš z katedry botaniky PřF UP navázal na podzimní setkání věnované rodu Allium a ukázal, že cibule není jen česnek.  Zaměřil se totiž na taxonomicky problematické rody jarních geofytů, konkrétně Ornithogallum, Scilla, Muscari a Gagea.

Jejich určování je komplikované nejen kvůli nedostatku spolehlivých determinačních znaků, ale také pro mnohé nesrovnalosti v určovacích klíčích a nomenklatorické problémy. V některých případech navíc situaci komplikuje pěstování cizokrajných druhů a jejich občasné zplaňování. Ve své názorné prezentaci proto Michal Hroneš všechny tyto problémy dopodrobna rozebral a osvětlil. Určovací znaky pak demonstroval nejen na fotografiích, ale také přímo na živých rostlinách pocházejících z kultury. Díky tomu měli účastníci možnost „nakoukat“ i znaky na cibulích, které jsou třeba u snědků vůbec nejspolehlivější. Samozřejmostí byla také závěrečná revize položek donesených samotnými účastníky.

Snad i proto, že se jednalo o téma nadmíru aktuální (vždyť jarní geofyty právě rozkvétají), přilákala akce více než patnáct účastníků z řad členů i nečlenů pobočky. Závěrem Michal Hroneš účastníky požádal, aby mu zasílali veškeré problematické rostliny, ať už ve formě herbářových položek (pokud možno i s cibulí), nebo nejlépe živých exemplářů.

Text: V. Taraška

Foto: V. Taraška, P. Kocián

Foto 1. Determinační setkání vedl M. Hroneš z katedry botaniky Univerzity Palackého v Olomouci ….

Foto 2. … tentokrát na téma taxonomicky problematických rodů jarních geofytů, konkrétně Ornithogallum, Scilla, Muscari a Gagea.

Foto 3. Praktická demonstrace přímo na živých rostlinách pocházejících z kultury.

Foto 4. Znaky na cibulích jsou například u snědků vůbec nejspolehlivější.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2019. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.