Exkurze a přednášky 2012

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2012

18. 2. 2012 (So) – Výroční schůze pobočky
13. 4. 2012 (Pá) – Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera)
15. 4. 2012 (Ne) – Bryologická exkurze do údolí Černé Ostravice (Moravskoslezské Beskydy)
21. 4. 2012 (So) – Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů
5. – 7. 5. 2012 (So – Po) – Floristický minikurz v Plumlově ve spolupráci s ČSOP Hořepník
18. 5. 2012 (Pá) – Exkurze za poznáním mokřadní vegetace Hané (PR Plané loučky u Olomouce)
26. 5. 2012 (So) – PR Rohová u Moravské Třebové
27. 5. 2012 (Ne) – Luční mokřady Radhošťských Beskyd
17. 6. 2012 (Ne) – Kdo chce vidět, že ještě jsou druhově bohaté louky, jede s námi na Závrší (CHKO Bílé Karpaty)
4. 8. 2012 (So) – Za poznáním pozdě kvetoucích kruštíků Bílých Karpat a Hlucké pahorkatiny
2. 9. 2012 (Ne) – Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku)
15. 9. 2012 (So) – Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku spojená s návštěvou lokality Cystopteris sudetica
27. 10. 2012 (So) – Determinační setkání (rody Cerastium a Alchemilla)


18. 2. 2012 (So): Výroční schůze pobočky

– již proběhlo –

Začátek: 09:00 hod

Kde: Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí

Přednášky:

  • Veronika Kalníková (VÚKOZ, PřF MU Brno): Třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) na řece Ostravici – rozšíření před a po povodni v roce 2010
  • Zuzana Mruzíková (PřF JU České Budějovice): Příspěvek k flóře Osoblažska
  • Marie Sedláčková (Muzeum Nový Jičín), David Hlisnikovský (Frýdek-Místek): Kterak že jsme pokročili s regionálním červeným seznamem?
  • Josef Janeček (Rožnov p. Radh.): Aconitum firmum subsp. moravicum v Beskydech
  • Martin Kočí (Karlovice): Dlouhodobé změny některých rostlinných společenstevsubalpínského stupně Hrubého Jeseníku aneb Řekni, kam ty kytky jdou…

Výzvy, krátká sdělení:

  • Zbyněk Hradílek (PřF UP Olomouc): Hledá se mech….
  • Zdenka Prymusová (Ostravské muzeum), Alena Hájková (Frýdek-Místek): Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhu Valeriana simplicifolia na Moravě
  • Marie Popelářová (Správa CHKO Beskydy): Hledá se Gentianella lutescens

Vybrané prezentace ke zhlédnutí (k prohlížení je nutný Adobe Reader nebo prohlížeč Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007):

Veronika Kalníková (VÚKOZ, PřF MU Brno)
Třtina pobřežní (Calamagrostis pseudophragmites) na řece Ostravici – rozšíření před a po povodni v roce 2010

Zuzana Mruzíková (PřF JU České Budějovice)
Příspěvek k flóře Osoblažska

Josef Janeček
Aconitum firmum subsp. moravicum v Beskydech (ppt, 34,7 MB)

Martin Kočí (Karlovice)
Dlouhodobé změny některých rostlinných společenstev subalpínského stupně Hrubého Jeseníku aneb Řekni, kam ty kytky jdou…

Zdenka Prymusová (Ostravské muzeum), Alena Hájková (Frýdek-Místek)
Aktuální poznatky o výskytu karpatského druhu Valeriana simplicifolia na Moravě

Marie Popelářová (Správa CHKO Beskydy)
Hledá se Gentianella lutescens


*13. 4. 2012 (Pá) – Jarní aspekt suchomilných trávníků na Plumlovsku (po zavátých stopách Václava Spitznera).

– již proběhlo –

AKTUALITA Z EXKURZE
PODROBNÁ ZPRÁVA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Bohumil Trávníček, Martin Dančák

Lokality: Za Hrnčířkou, Brániska, Čubernice.

Atrakce: Carex obtusata (kvetoucí), Pulsatilla grandis, jarní efemery.

Odjezd: Autobusem linkou Olomouc-Boskovice z Olomouce, aut. nádr. 7,50 (přístup Olomouc, Fakult. nem. MHD, 8,00; Prostějov, aut. st. 8,20), výstup Vícov 8,52 h. Návrat do Olomouce mezi 14-16 hod z Plumlova (dle počasí).


15.4.2012 (Ne) – Bryologická exkurze do údolí Černé Ostravice (Moravskoslezské Beskydy)

– již proběhlo –

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Svatava Kubešová (MZM Brno) a Jana Tkáčiková (Muzeum regionu Valašsko) (janatkacikovaseznam.cz)

Lokality: údolí Černé Ostravice – povodí potoka Lučný – osady Vilémovice a Černá – povodí Medvědího potoka

Atrakce: lesní a luční prameniště, lokalita Hookeria lucens

Odjezd: sraz v 10:00 hod před hotelem Pokrok (obec Bílá, okr. Frýdek-Místek). Do údolí Černé Ostravice se budeme přesouvat maximálně obsazenými auty, protože pojedeme do zákazu vjezdu a bude potřeba zajistit povolení k vjezdu. Proto se hlaste nejpozději do 8. 4. 2012 na mail janatkacikovaseznam.cz a napište SPZ auta.


*21. 4. 2012 (So) – Bryologická vycházka aneb za mechorosty do Hostýnských vrchů.

— již proběhlo —

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Zbyněk Hradílek (zbynek.hradilekupol.cz)

Lokality: Tesák – PR Sochova – PR Čerňava – Tesák.

Atrakce: horské květnaté jedlobučiny, svahový suťový les, skály.

Odjezd: Olomouc vlakové nádraží vlakem Olomouc-Přerov v 7,31, výstup Přerov Hl., n. 7,50, přestup na autobus Přerov-Bystřice p. H. 8,00, v Bystřici okamžitý přestup na autobus Rajnochovice-Tesák 8,40, výstup Tesák 9,02. Zpět odpoledne.


5. až 7. 5. 2012 (So až Po) – Floristický minikurz v Plumlově ve spolupráci s ČSOP Hořepník.

– již proběhlo –

AKTUALITA Z MINIFLORISTICKÉHO KURZU
PODROBNÁ ZPRÁVA Z MINIFLORISTICKÉHO KURZU

Bližší informace zde.


*18. 5. 2012 (Pá) – Exkurze za poznáním mokřadní vegetace Hané (PR Plané loučky u Olomouce).

— již proběhlo —

Vedoucí exkurze: Martin Duchoslav (martin.duchoslavupol.cz), Lubomír Kincl

Lokality: PR Plané loučky u Olomouce

Atrakce: rákosiny, mokré louky, olšiny, ostřicové porosty, řada ohrožených druhů cévnatých rostlin.

Odjezd: autobusem MHD č. 18 ze zastávky Olomouc-Tržnice v 8,40 h. (nebo přistoupení na Nám. Hrdinů v 8,43 hod.) směr Skrbeň, výstup zastávka Poděbrady 8,58 hod., sraz na parkovišti koupaliště kolem 9,00-9,10. Zpět dle situace ve 14-16 hod.


*26. 5. 2012 (So) – PR Rohová u Moravské Třebové.

— již proběhlo —

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Pavel Lustyk a Martin Duchoslav (martin.duchoslavupol.cz)

Lokality: PR Rohová u Moravské Třebové

Atrakce: suťové lesy s Cimicifuga europaea. Společná exkurze s Východočeskou pobočkou ČBS.

Sraz: 9.36 na zastávce Koclířov-Hřebeč-tunel

Odjezd a příjezd: – nutno podívat se na aktualizaci jízdního řádu


27. 5. 2012 (Ne) – Luční mokřady Radhošťských Beskyd.

— již proběhlo —

AKTUALITA Z EXKURZE
PODROBNÁ ZPRÁVA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Marie Popelářová (marie.popelarovanature.cz)

Lokality: Hutisko – Solánec, Horní Bečva.

Atrakce: rašelinné, slatinné a eutrofní mokřadní louky kolem Hutiska-Solance, Horní Bečvy, popř. i Velkých Karlovic a druhy Carex hartmanii, Dactylorhiza majalis, D. maculata subsp. transsilvanica, D. fuchsii, Drosera rotundifolia, Gladiolus imbricatus, Juncus squarrosus, Menyanthes trifoliata, Pedicularis sylvatica, Scorzonera humilis, Tephroseris crispa.

Odjezd: Na lokality se budeme přesouvat auty, kvůli koordinaci lidí a aut se proto hlaste prosím min. týden předem! (mail: marie.popelarovanature.cz).
Sraz bude ráno v 8.15 hod před Správou CHKO Beskydy v Rožnově pod Radh., Nádražní 36 (vedle katolického kostela).


* 17. 6. 2012 (Ne) – Kdo chce vidět, že ještě jsou druhově bohaté louky, jede s námi na Závrší (CHKO Bílé Karpaty).

– již proběhlo –

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Jan Mládek (jan.mladekupol.cz)

Lokality: Holý vrch – PP Pod Cigánem (hrozí vidle v zádech) – PR Jalovcová stráň – PR Kaňoury a Hrušovou dolinou dolů k vlaku

Atrakce:  podhorské smilkové trávníky s Gymnadenia conopsea, Traunsteinera globosa ‐ širokolisté suché trávníky s Tephroseris longifolia susbp. moravica, Orchis mascula, Inula hirta ‐ ale také jiné biotopy: bučiny s Circaea alpina ‐ políčka s Ranunculus arvensis, Spergula arvensis ‐ prameniště s Blysmus compressus.

+ domácí slivovice a výborné ovčí sýry ze slovenského Červeného Kameňa

Odjezd: Odjezd vlakem Ex Vsacan Olomouc hl.n. 7,43 do Vsetína, zde přestup s čekáním 45 min. na vlak směr Horní Lídeč v 9,43, zde přestup na vlak do Návojné v 10,10, příjezd Návojná 10:26, zpět: vlakem z Návojné 16,09 (18:34), příjezd Olomouc 18:16 (21:15).

PREZENTACE s mapou trasy


4. 8. 2012 (So) – Za poznáním pozdě kvetoucích kruštíků Bílých Karpat a Hlucké pahorkatiny

— již proběhlo —

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: Petr Batoušek (petr.batousekcentrum.cz)

Lokality: Hradčovice, Nivnice, Uherský Brod, Suchá Loz, Strání, (Valašské Klobouky)

Atrakce: Epipactis albensis, E. moravica, E. tallosii, E. pontica, E. purpurata, E. pseudopurpurata, stihneme-li dojet do Valašských Klobouk pak i Epipactis greuteri.

Odjezd: Na lokality se budeme přesunovat auty, proto kdo můžete, přijeďte autem, nejlépe s již dohodnutou posádkou.

Sraz bude ráno v 8.30 hod. v Uherském Brodě na parkovišti na západní (pravé) straně budovy železniční stanice. U vlakového nádraží je také autobusové nádraží.


2. 9. 2012 (Ne) – Exkurze za termofilní flórou heřmanické sopky (jedné ze dvou posledních termoaktivních hald na Ostravsku)

– již proběhlo –

AKTUALITA Z EXKURZE

Vedoucí exkurze: David Hlisnikovský (david.hlisnikovskyemail.cz)

Lokality: podzimní železniční, rumištní a odvalová flóra Bohumína, Vrbice a heřmanické haldy v různých stadiích sukcese

Atrakce: výhled na Ostravu (bude-li ovšem skrz smog vidět)

Odjezd: Sraz v 8:02 v Bohumíně na nádraží, anebo před 9:00 ve Vrbici (zde: 49°52’46.965″N, 18°19’3.466″E – kde vlaky nestaví, mapa), ukončení akce bude tamtéž, odhadem v 15:00 s ohledem na počasí)

S sebou: pevné obutí podmínkou (nehořlavé výhodou) a dostatek sil na příkrý výplaz

Upozornění: veškerý pohyb na výše uvedených lokalitách bude výhradně na vlastní riziko!


15. 9. 2012 (So) – Bryologická exkurze do údolí Šumného a Hraničního potoka v Hrubém Jeseníku spojená s návštěvou lokality Cystopteris sudetica.

– již proběhlo –

Vedoucí exkurze: Víťa Plášek a Radek Štencl (radek.stenclnature.cz)

Lokality: údolí Šumného a Hraničního potoka

Atrakce: horský potok, místy se štěrkovými náplavy, devětsilovými lemy a s fragmenty olšin, smrčiny, bučiny, skály, lesní prameniště a hlavně Cystopteris sudetica v horské klenové bučině s řadou pramenišť a skalních výchozů.

Odjezd: Sraz v 10:00 na parkovišti u Správy CHKO Jeseníky (Jeseník, zde: 50°12’52.70″N, 17°12’11.76″E, mapa)


27. 10. 2012 (So) – Determinační setkání. Rody Cerastium a Alchemilla.

Kde: Muzeum regionu Valašsko ve Valašském Meziříčí od 9:00 hodin.

Lektor: Martin Dančák (martin.dancakupol.cz)


* Exkurze označené hvězdičkou probíhají ve spolupráci s pracovišti Univerzity Palackého -katedrou botaniky a katedrou ekologie a životního prostředí (Přírodovědecká fakulta) a katedrou biologie (Pedagogická fakulta).