Karty druhů

Jako pomoc pro ostatní jsou připraveny i karty některých determinačně obtížných nebo jinak zajímavých taxonů, kde plánujeme umísťovat detailní fotografie rozlišovacích znaků, aby se i ostatní zájemci mohli s daným taxonem blíže seznámit. Plánujeme, že karty budou mít také rozměr poznávací s cílem poznat rozšíření daných taxonů v regionu.

Abutilon theophrasti – mračňák Theophrastův
Alopecurus myosuroides – psárka polní
Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá
Anthemis cotula – rmen smrdutý
Atriplex micrantha – lebeda různosemenná
Bassia scoparia – bytel metlatý
Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý
Bromus japonicus – sveřep japonský
Centaurea cyanus – chrpa modrá
Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný
Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný
Commelina communis – křížatka obecná
Conyza sumatrensis – turanka sumatránská
Corispermum pallasii – velbloudník tenkokřídlý
Cuscuta campestris – kokotice ladní
Crepis foetida subsp. foetida – škarda smrdutá pravá 
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – rosička krvavá brvitá
Dittrichia graveolens – oman smradlavý
Draba muralis – chudina zední
Draba nemorosa – chudina hajní
Epilobium obscurum – vrbovka tmavá
Erechtites hieraciifolius – starčkovec jestřábníkolistý
Erigeron macrophyllus – turan velkolistý
Erysimum virgatum – trýzel jestřábníkolistý
Euphorbia saratoi – pryšec zapeklitý
Euphorbia taurinensis – pryšec turínský
Equisetum ×moorei – přeslička Mooreova
Galium wirtgenii – svízel Wirtgenův
Geranium aequale – kakost hladký
Geranium molle – kakost měkký
Geranium purpureum – kakost nachový
Geranium rotundifolium – kakost okrouhlolistý
Gypsophila perfoliata – šater prorostlý
Helminthotheca echioides – draslavec hadincovitý
Hieracium bifidum – jestřábník dvouklaný
Hieracium vulgatum – jestřábník obecný
Leontodon saxatilis – máchelka pampeliškovitá
Lepidium didymus – vranožka podvojná
Lepidium latifolium – řeřicha širolistá
Linaria pelisseriana – lnice Pelisserova
Medicago rigidula – tolice přitvrdlá
Microrrhinum litorale – hledíček pobřežní
Mimulus ringens – kejklířka šklebivá
 
Myosotis discolor – pomněnka různobarvá
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní
Papaver argemone – mák polní
Petrorhagia saxifraga – hvozdíček lomikamenovitý
Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý
Ranunculus acris subsp. frieseanus – pryskyřník prudký Friesův
Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká
Reynoutria sachalinensis – křídlatka sachalinská
Sagina apetala – úrazník brvitý
Scleranthus polycarpos – chmerek mnohoplodý
Sedum hispanicum – rozchodník španělský
Sedum pallidum – rozchodník bledý
Sedum sarmentosum – rozchodník šlahounovitý
Senecio inaequidens – starček úzkolistý
Silene dichotoma – silenka rozsochatá
Smyrnium perfoliatum – tromín prorostlý
Stellaria longifolia – ptačinec dlouholistý
 Spergula morisonii – kolenec Morisonův
Spergularia marina – kuřinka solná
Tragus racemosus – bodloplev hroznatý
Trifolium resupinatum – jetel zvrácený
Verbena bonariensis – sporýš klasnatý
Vicia lathyroides – vikev hrachorovitá
Xanthium albinum – řepeň polabská
Xanthium strumarium – řepeň durkoman