Karty druhů

Jako pomoc pro ostatní jsou připraveny i karty některých determinačně obtížných nebo jinak zajímavých taxonů, kde plánujeme umísťovat detailní fotografie rozlišovacích znaků, aby se i ostatní zájemci mohli s daným taxonem blíže seznámit. Plánujeme, že karty budou mít také rozměr poznávací s cílem poznat rozšíření daných taxonů v regionu.


Abutilon theophrasti – mračňák Theophrastův


Alopecurus myosuroides – psárka polní


Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá


Anthemis cotula – rmen smrdutý


Atriplex micrantha – lebeda různosemenná


Bassia scoparia – bytel metlatý


Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý


Bromus japonicus – sveřep japonský


Centaurea cyanus – chrpa modrá


Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný


Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný


Commelina communis – křížatka obecná


Corispermum pallasii – velbloudník tenkokřídlý


Cuscuta campestris – kokotice ladní


Crepis foetida subsp. foetida – škarda smrdutá pravá


Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – rosička krvavá brvitá


Dittrichia graveolens – oman smradlavý


Draba muralis – chudina zední


Epilobium obscurum – vrbovka tmavá


Erechtites hieraciifolius – starčkovec jestřábníkolistý


Erysimum virgatum – trýzel jestřábníkolistý


Euphorbia taurinensis – pryšec turínský


Equisetum ×moorei – přeslička Mooreova


Galium parisiense – svízel pařížský


Galium wirtgenii – svízel Wirtgenův


Geranium aequale – kakost hladký


Geranium molle – kakost měkký


Geranium purpureum – kakost nachový


Geranium rotundifolium – kakost okrouhlolistý


Helminthotheca echioides – draslavec hadincovitý


Hieracium bifidum – jestřábník dvouklaný


Hieracium vulgatum – jestřábník obecný


Leontodon saxatilis – máchelka pampeliškovitá


Lepidium didymus – vranožka podvojná


Linaria pelisseriana – lnice Pelisserova


Medicago rigidula – tolice přitvrdlá


Microrrhinum litorale – hledíček pobřežní


Mimulus ringens – kejklířka šklebivá


Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní


Papaver argemone – mák polní


Petrorhagia saxifraga – hvozdíček lomikamenovitý


Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý


Ranunculus acris subsp. frieseanus – pryskyřník prudký Friesův


Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká


Sedum hispanicum – rozchodník španělský


Sedum sarmentosum – rozchodník šlahounovitý


Senecio inaequidens – starček úzkolistý


Silene dichotoma – silenka rozsochatá


Smyrnium perfoliatum – tromín prorostlý


Stellaria longifolia – ptačinec dlouholistý


Spergula morisonii – kolenec Morisonův


Spergularia marina – kuřinka solná


Vicia lathyroides – vikev hrachorovitá


Xanthium albinum – řepeň polabská


Xanthium strumarium – řepeň durkoman
     
     

Komentáře nejsou povoleny.