Karty druhů

Jako pomoc pro ostatní jsou připraveny i karty některých determinačně obtížných nebo jinak zajímavých taxonů, kde plánujeme umísťovat detailní fotografie rozlišovacích znaků, aby se i ostatní zájemci mohli s daným taxonem blíže seznámit. Plánujeme, že karty budou mít také rozměr poznávací s cílem poznat rozšíření daných taxonů v regionu.

Abutilon theophrasti – mračňák Theophrastův Alopecurus myosuroides – psárka polní Ambrosia artemisiifolia – ambrozie peřenolistá
Anthemis cotula – rmen smrdutý Atriplex micrantha – lebeda různosemenná Bassia scoparia – bytel metlatý
Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý Bromus japonicus – sveřep japonský Centaurea cyanus – chrpa modrá
Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný Cerastium semidecandrum – rožec pětimužný Commelina communis – křížatka obecná
Corispermum pallasii – velbloudník tenkokřídlý Cuscuta campestris – kokotice ladní Crepis foetida subsp. foetida – škarda smrdutá pravá 
Digitaria sanguinalis subsp. pectiniformis – rosička krvavá brvitá Dittrichia graveolens – oman smradlavý Draba muralis – chudina zední
Epilobium obscurum – vrbovka tmavá Erechtites hieraciifolius – starčkovec jestřábníkolistý Erysimum virgatum – trýzel jestřábníkolistý
Euphorbia taurinensis – pryšec turínský Equisetum ×moorei – přeslička Mooreova Galium wirtgenii – svízel Wirtgenův
Geranium aequale – kakost hladký Geranium molle – kakost měkký Geranium purpureum – kakost nachový
Geranium rotundifolium – kakost okrouhlolistý Helminthotheca echioides – draslavec hadincovitý Hieracium bifidum – jestřábník dvouklaný
Hieracium vulgatum – jestřábník obecný Leontodon saxatilis – máchelka pampeliškovitá Lepidium didymus – vranožka podvojná
Linaria pelisseriana – lnice Pelisserova Medicago rigidula – tolice přitvrdlá Microrrhinum litorale – hledíček pobřežní
Mimulus-ringens – kejklířka šklebivá Myosotis discolor – pomněnka různobarvá
Oenothera glazioviana – pupalka rudokališní Papaver argemone – mák polní
Petrorhagia saxifraga – hvozdíček lomikamenovitý Phedimus stoloniferus – rozchodník výběžkatý Ranunculus acris subsp. frieseanus – pryskyřník prudký Friesův
Reynoutria ×bohemica – křídlatka česká Sedum hispanicum – rozchodník španělský Sedum pallidum – rozchodník bledý
Sedum sarmentosum – rozchodník šlahounovitý Senecio inaequidens – starček úzkolistý Silene dichotoma – silenka rozsochatá
Smyrnium perfoliatum – tromín prorostlý Stellaria longifolia – ptačinec dlouholistý Spergula morisonii – kolenec Morisonův
Spergularia marina – kuřinka solná Vicia lathyroides – vikev hrachorovitá Xanthium albinum – řepeň polabská
Xanthium strumarium – řepeň durkoman