Erigeron macrophyllus – turan velkolistý

karty druhů —  Asteraceae – hvězdnicovité

KATEGORIE:druh vyžadující pozornost – C4a / téměř ohrožený druh – NT

NÁLEZY:ND MSP ČBS

MAPA:mapa na pladias.cz
 
POZNÁMKA:rozšíření na severovýchodě ČR: vzácně, soustředěnější výskyt zejména v Karpatech (Beskydy, Hostýnské vrchy, Vsetínské vrchy) širším obvodu Hrubého a méně i Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů;

rozšíření v ČR: velmi nerovnoměrné, takřka výhradně ve středních polohách západních a jižních Čech, západní a východní Moravy a Slezska;

biotopy: primárně na zazemněných sutích, skalách, štěrkových náplavech, lesních světlinách a v lemech, sekundárně železniční náspy, příkopy, výsypky, vyschlá odkaliště, lomy, a jiná skeletnatá a narušovaná stanoviště s mělkými, propustnými a na živinami chudými půdami bazických i kyselých podloží;

znaky: dvouleté nebo krátce vytrvalé byliny, lodyhy až 120 cm vysoké, často červeně naběhlé, v dolní části pýřité, v horní olysalé, v době květu již bez přízemní listové růžice, jinak hustě olistěné, s průměrně 20–45 listy a postupně zkracujícími se internodii; listy přisedlé, vyjma nejspodnějších celokrajné, lysé, po obvodu krátce pýřité; zákrovy válcovité a kromě přisedlých žlázek lysé, jazykovité květy drobné, růžově fialové, stopky úborů lysé nebo na bázi roztroušeně brvité; úborů 15–55(–110); kvete od poloviny VII–IX;

LITERATURA:Šída O. (2004): Erigeron L. – turan. – In: Slavík B. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 7: 140–153, Academia, Praha.

Šída O. (2019): Erigeron L. – turan. – In: Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. jun., Kirschner J., Kubát K., Štech M. & Štěpánek J. [eds], Klíč ke Květeně České republiky. Ed. 2: 983–986, Academia, Praha.

Foceno při Dolní Líštné (23.8.2021) a v NPP Skalická Morávka (6.9.2019 a 29.8.2021).

Kartu zpracoval: David Hlisnikovský
(poslední aktualizace 26.9.2021)