Odkazy

Botanické společnosti

Časopisy

Flóry

Digitální knihovny

Databáze

Bibliografie

Herbáře

Seznamy cévnatých rostlin

Seznamy mechorostů

Mapové podklady

Portály

Univerzity

Muzea

Botanické zahrady

Ochrana přírody

Ostatní

Bryologie

Lichenologie