Exkurze a přednášky 2021

Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.
Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni!


ZMĚNA PROGRAMU V DŮSLEDKU VLÁDNÍCH PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ VYHRAZENA.

——————————————————————————————————————–

15. května 2021 (So) – ONLINEjiž proběhlo

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti proběhne ONLINE 15. května 2021.

Začátek v 10:00 hod.

Z důvodu pokračujících protiepidemických opatření proběhne výroční setkání online v programu Zoom (https://zoom.us/), tedy ve stejném programu jako podzimní determinační setkání věnované rašeliníkům.

Podrobný program setkání (včetně odkazu pro připojení a návodu na připojení online) bude předem rozeslán. Zúčastnit se online je velmi snadné, potřebujete jen notebook, počítač nebo chytrý telefon či tablet. Součástí setkání budou také online volby, opět obdržíte podrobné informace v dalších mailech.

Omlouváme se za pokračující změny v letošním programu, ať už přesuny exkurzí nebo setkání pouze ve virtuální podobě. Vzhledem k nejisté situaci ale nechceme výroční setkání a volby nadále odkládat

——————————————————————————————————————–

22. května 2021 (So)
Exkurze na Hradisko – již proběhlo

Exkurze se bude konat v Rožnově pod Radhoštěm, kde se v 9.30 hod. sejdeme na parkovišti u Rožnovské Bečvy u výchozího bodu naučné stezky (GPS 49.4578011N, 18.1276994E). Okružní trasa povede ke zřícenině hradu Hradisko, navštívíme přilehlé dubohabřiny, květnaté bučiny a mezofilní louky, staré ovocné sady a aleje, jejichž obnovou se již několik let zabývají místní spolky. Součástí exkurze bude i výklad o zdejších geologických zajímavostech. Konec je plánován zhruba na 15.00 hod.

Vedoucí exkurze: V. Kalníková, F. Šulgan a A. Valasová.
Exkurze proběhne ve spolupráci s RP SCHKO Beskydy.

——————————————————————————————————————–

12. června 2021 (So)
Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí – již proběhlokrátký report

Exkurze povede ze žst. Moravský Beroun podél toku Bystřice do Domašova nad Bystřicí. V průběhu exkurze budeme procházet vlhké až mokřadní louky a porosty vysokých ostřic s výskytem Comarum palustre, Lysimachia thyrsiflora a Senecio paludosus a dalších zajímavých druhů. Je třeba se připravit na náročnější, mokrý a místy až zatopený terén. Délka exkurze cca 8 km. Sraz v 8.30 hod. před železniční stanicí Moravský Beroun (GPS 49.7846350N, 17.4324264E). Zpět z Domašova nad Bystřicí jezdí odpolední vlak ve směrech Olomouc a Moravský Beroun (Bruntál).

Vedoucí exkurze: M. Dančák a M. Hroneš
Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.

——————————————————————————————————————–

18. až 20. června 2021 (Pá-Ne) s možným příjezdem ve čtvrtek večer
Floristický minikurz Jakartovice 2021
již proběhlo krátký report


Podrobné informace a přihláška byly zveřejněny v březnových informacích pro členy.

Organizují: Š. Cimalová a D. Hlisnikovský.

——————————————————————————————————————–

24. července 2021 (So)
Bryologická exkurze za rašeliníky do osady Hutě ve Starých Hamrech – již proběhlo

Sraz v 9:30 hod. na parkovišti „Na Myjárně – Velký potok“ (GPS 49.4752506N, 18.4237614E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Frýdku-Místku nebo z Bílé – zastávka Staré Hamry, Velký potok. Trasa povede po podmáčených kosených loukách v okolí osady Hutě a prozkoumáme i podmáčené lesy mezi osadou Hutě a přehradou Šance. Z území je historicky uváděno množství rostlin vázaných na rašeliniště i řada vzácných mechorostů, většina ale nenávratně zmizela pod hladinou vybudované přehrady.

Vedoucí exkurze: S. Kubešová a J. Tkáčiková
Exkurze proběhne ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

——————————————————————————————————————–

28. srpna 2021 (So)
Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších – již proběhlokrátký report

Sraz v 9.30 hod. na místě „U Prašivýho buku“ (GPS 49.3679722N, 17.7443056E), zde je možnost odstavit auta. Nebo příjezd autobusem z Bystřice p.H. – zastávka Valašky (Na Valaškách). Trasa povede od Prašivýho buku – kolem PP Bludný a vodopádů Bystřičky do PR Smrdutá – přes Ostrý Grúň zpět k Prašivýmu buku. Uvidíme suťový les s množstvím tlejícího dřeva a vlhkých pískovcových skal, bohatými na mechorosty. Z území je historicky uváděný Cystopteris sudetica (ten ale neuvidíme), z mechorostů pak Buxbaumia viridis, Alleniella complanata, Seligeria donniana, Syzygiella autumnalis a desítky dalších druhů.

Vedoucí exkurze: Z. Hradílek

——————————————————————————————————————–


4. září 2021 (So)
Mykologická exkurze ze Skalice-Záhoří do Frýdku-Místku podél PP Profil Morávky
– již proběhlo — krátký report

Exkurze začne ve Skalici-Záhoří v lokalitě vápnitých hornin a pak podél řeky Morávky s lužními lesy až do Frýdku-Místku. Záhoří je známo výskytem teplomilných a vápnomilných druhů z nichž nejvýznačnějšími jsou hřib satan (Rubroboletus satanas) a závojenka olovová (Entoloma sinuatum).
Sraz v 9.00 hod. na zastávce autobusu Skalice-Záhoří (GPS 49.6445556N, 18.4273333E), ukončení ve Frý-dku-Místku u žel. stanice asi v 15.00 hod. Termín exkurze bude potvrzen cca 10-14 dní předem nebo může být posunut podle aktuálního růstu hub. Řidičům se doporučuje ponechat vozy na parkovišti před nebo za nádražím a použít městský autobus 308 (směr Skalice) nebo 318 (směr Visalaje).

Vedoucí exkurze: J. Lederer
Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

——————————————————————————————————————–

11. září 2021 (So)
Determinační setkání – rod kostřava (Festuca) – již proběhlo krátký report

Sejdeme se v 9.00 hod. (POZOR ZMĚNA ČASU!)na katedře botaniky PřF UP v Olomouci v kampusu na ul. Šlechtitelů (Šlechtitelů 27, 49.5750803N, 17.2820508E). Položky k determinaci/revizi s sebou.

Lektor: P. Šmarda (Ústav botaniky a zoologie, PřF MU, Brno)
Setkání je pořádáno ve spolupráci s katedrou botaniky PřF UP v Olomouci.

——————————————————————————————————————–

18. září 2021 (So)
Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech 12. června 2021 (So) – již proběhlokrátký report

Trasa povede ze Samčanky údolím Červíku a dále přes Lojkaščanku a Medvědí zpět údolím Velkého potoka na Samčanku. Oblast je známa výskytem horských druhů hub vázaných na smrčiny a bučiny. Byly zde nale-zeny zajímavé druhy jako např. sluka svrasklá (Cortinarius caperatus), krásnopórka hřebenitá (Albatrellus cristatus), lošákovec palčivý (Hydnellum peckii), rudoušek uťatý (Rhodocybe gemmina) nebo některé hvězdovky (Geastrum).
Sraz v 9.00 hod. na parkovišti ve Starých Hamrech – Samčance (GPS 49.4674722N, 18.4326667E) a zde bude také exkurze ukončena asi v 15.00 hod.

Vedoucí exkurze: J. Lederer
Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku.

——————————————————————————————————————–