Exkurze mokřadními loukami Nízkého Jeseníku mezi Ondrášovem a Domašovem nad Bystřicí – krátký report

V sobotu 12. června 2021 se uskutečnila letošní druhá exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS. I přes poměrně brzký ranní start se na nádraží v Moravském Berouně sešlo včetně vedoucích 11 účastníků ze všech koutů severní a střední Moravy. Mokřadní louky byly místy opravdu velmi mokřadní a Martin Dančák se jako jeden z vedoucích neohroženě vrhal i do míst, kde byla voda nad kolena. Ostatní účastníci ho následovali tam, kam jim obuv dovolila, a pokukovali na něj jen zpovzdálí.

Exkurze vedla od nádraží v Moravském Berouně k nádraží v Domašově nad Bystřicí. Prvním zajímavým nálezem bylo několik plevelů na nově navezeném náspu silnice u Sedmi Dvorů. Překvapivý byl hlavně výskyt ostrolistu poléhavého (Asperugo procumbens). Nejzachovalejší a floristicky nejzajímavější louky jsme procházeli v místech jižně od osady Sedm dvorů. Procházeli jsme jak louky degradované a zarůstající chrasticí, rákosem nebo tužebníkem, tak i místy se suchopýry a řadou ostřic. Viděli jsme řadu vzácnějších vlhkomilných druhů, mezi nimi velké porosty ptačince bahenního (Stellaria palustris) a ostřice dvouřadé (Carex disticha), na několika místech zábělník bahenní (Comarum palustre), bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora), starček bahenní (Senecio paludosus) a starček potoční (Tephroseris crispa). V okolí Petrovického mlýna a pak dále v údolí Bystřice severně od Domašova začaly přibývat horské druhy, jako oměj různobarvý (Aconitum variegatum), kozlík výběžkatý bezolistý (Valeriana excelsa subsp. sambucifolia), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) a zimolez černý (Lonicera nigra).

Počasí nám tentokrát přálo, viděli jsme řadu hezkých druhů rostlin, a tak jedinou drobnou šmouhou na jinak čistém štítu exkurze byla absence závěrečného osvěžení v nějaké z místních náleven. I přesto doufáme, že si všichni užili exkurzi tak, jako její vedoucí, a už teď se těšíme na to, že se příští rok opět vydáme objevovat poklady Nízkého Jeseníku.

text: M. Hroneš, foto: A. Uvírová

Foto 1. Ztraceni v Carex disticha

Foto 2. Zoologická odbočka zmije obecná (Vipera berus)

Foto 3. Obrovský polykormon vrby popelavé (Salix cinerea)

Foto 4. Bazanovec kytkokvětý (Lysimachia thyrsiflora)

Foto 5. Zábělník bahenní (Comarum palustre), hlavní cíl a také klenot celé exkurze

Foto 6. Typický pohled pod nohy v průběhu exkurze hodně vody a pryskyřníky

Foto 7. Mise: vkročit do míst, kam se nikdo jiný nevydal (vedoucí exkurze při lovu lakušníku v Bystřici).

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.