Botanická literatura

Na této stránce naleznete odkazy na botanické práce a další zdroje vztahující se k regionu severní Moravy a Slezska. Jsou zde uváděny jak starší tak i novější práce, tak i bibliografické seznamy jednotlivých autorů (průběžně doplňované) a přehledy regionálních časopisů s přírodovědnou tématikou. Dále jsou uváděny i odkazy na práce dostupné z různých zdrojů na internetu.

Nejnovější, převážně floristické, práce týkající se regionu působnosti Moravskoslezské pobočky ČBS seřazené podle data vydání najdete také v sekci Publikace členů.

Seriál Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází v časopise Slezského muzea Acta Musei Silesiae najdete na vlastní stránce.


Regionální časopisy s přírodovědným zaměřením


Celostátní časopisy s botanickým zaměřením

Zprávy Československé botanické společnosti (archiv)

Preslia (archiv)

Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001) je dostupný zde.

 

 

 

 

 


Bibliografie podle jednotlivých autorů:


Bibliografie podle oblastí: (částečně zpracovaná)

Seznam literatury k území Osoblažska — zpracovala Zuzana Mruzíková

Seznam literatury k území, na kterém probíhal floristický kurz ČBS ve Vsetíně 2008 (včetně diplomových prací) — zpracovala Jana Tkáčiková

Seznam literatury k území CHKO Beskydy (včetně diplomových prací) — zpracovala Jana Tkáčiková

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska — zpracoval Petr Kocián

Diplomové práce (část) — zpracoval Petr Kocián


Rozšíření cévnatých rostlin v České republice

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544.

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201.

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439.

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.


Fytokartografické syntézy ČSR/ČR

Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ČSR 1. – Botanický ústav ČSAV, Praha.

Slavík B. (1990): Fytokartografické syntézy ČSR 2. – Botanický ústav ČSAV, Praha.

Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 3. – Academia, Praha.

Štěpánková J. [ed.] (2012): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 4. – Academia, Praha.Checklisty, Červené seznamy cévnatých rostlin, katalogy zavlečených rostlin (republikové a regionální):

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda 35: 75–132.

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic [Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (2012)]. – Preslia 84: 647–811.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition [Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání]. – Preslia 84: 631–645.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–166.

Sedláčková M. & Plášek V. (eds) (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 97–120.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.

Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. (2016): Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1-37.Informační materiály k floristickým kurzům, které proběhly na území působnosti pobočky:

Dančák M., Lustyk P., Pavelka J., Popelářová M., Tkačíková J., Vašut R. J. & Wolfová J. (2008): Floristický kurz České botanické společnosti, Vsetín 2008 – Informační materiál pro účastníky. – Česká botanická společnost, Praha.

Sedláčková M. (1999): Informační materiály pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně 4.-10. července 1999. – Floristická sekce České botanické společnosti, Praha.

Tkáčiková J. & Dančák M. (2014): Informační materiál pro účastníky – Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti Horní Lideč 13. – 15. červen 2014. – Ms. [Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí]Ostatní literatura dostupná na internetu:

Österreichische botanische Zeitschrift

Österreichische botanische Zeitschrift – pouze seznam článků

Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien

Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. – J. U. Kern’s Verlag, Breslau. [externí odkaz]

Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska – 1. díl. – nákl. spisovatelovým, Brno. [externí odkaz]

Formánek E. (1896): Květena Moravy a rakouského Slezska – 2. díl. – nákl. spisovatelovým, Brno. [externí odkaz]

Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse. – A. Gosohorsky, Breslau. [externí odkaz]

Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. – Verlag der Landesdurchforschungs-Kommission, Brünn. [externí odkaz]

Kolbenheyer K. (1862): Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 12: 1185-1220. [externí odkaz]

Pavelka J. & Trezner J. [eds] (2001): Příroda Valašska (okres Vsetín). – ČSOP ZO 76/06 Orchidea, Vsetín. – přepracované znění knihy [externí odkaz]

Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. östr. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen Pflanzen. – R. Rohrer, Brünn. [externí odkaz]

Schube T. (1903): Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. Festgabe, der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur zur Hundertjahrfeier ihres Bestehens. – R. Nischkowsky, Breslau. [externí odkaz]

Schube T. (1904): Flora von Schlesien, preußischen und österreichischen Anteils. – W. G. Korn, Breslau. [externí odkaz]

Schlosser J. C. (1843): Anleitung die im Mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten cultivirten phanerogamen Pflanzen nach der analytischen Methode durch eigene Untersuchungen zu bestimmen. – R. Rohrer, Brünn. [externí odkaz]

Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae: CL. XVI – XXII, Pars secunda. Volume II. – G. T. Korn, Vratislaviae. [externí odkaz]

Wimmer F. (1832): Flora von Schlesien. Handbuch zur Bestimmung und Kenntniss der phanerogamischen Gewächse dieser Provinz, nebst einer gedrängten Einleitung in die Pflanzenkunde. – August Rücker, Berlin. [externí odkaz]

Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. – F. Hirt’s Verlag, Breslau. [externí odkaz]


Vzpomínky:

Hradílek Z. (2014): RTDr. Ing. Ladislav David – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 71.

Kocián P. (2014): Vladimír „Jim“ Petr – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 72.

Hradílek Z. (2013): RNDr. Josef Duda, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 64–65.

Hradílek Z., Zmrhalová M. & Plášek V. (2012): RNDr. Josef Duda, CSc. (*19. 3. 1925 Komárov – †26. 8. 2012 Opava). – Bryonora 50: 49.