Botanická literatura

Na této stránce naleznete odkazy na botanické práce a další zdroje vztahující se k regionu severní Moravy a Slezska. Jsou zde uváděny jak starší tak i novější práce, tak i bibliografické seznamy jednotlivých autorů (průběžně doplňované) a přehledy regionálních časopisů s přírodovědnou tématikou. Dále jsou uváděny i odkazy na práce dostupné z různých zdrojů na internetu.

Nejnovější, převážně floristické, práce týkající se regionu působnosti Moravskoslezské pobočky ČBS seřazené podle data vydání najdete také v sekci Publikace členů.

Seriál Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází v časopise Slezského muzea Acta Musei Silesiae najdete na vlastní stránce.


Regionální časopisy s přírodovědným zaměřením


Celostátní časopisy s botanickým zaměřením

Zprávy Československé botanické společnosti (archiv)

Preslia (archiv)

Archiv čísel 1 (1914) – 73 (2001) je dostupný zde.


Bibliografie podle jednotlivých autorů:


Bibliografie podle oblastí: (částečně zpracovaná)

Seznam literatury k území Osoblažska — zpracovala Zuzana Mruzíková

Seznam literatury k území, na kterém probíhal floristický kurz ČBS ve Vsetíně 2008 (včetně diplomových prací) — zpracovala Jana Tkáčiková

Seznam literatury k území CHKO Beskydy (včetně diplomových prací) — zpracovala Jana Tkáčiková

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska — zpracoval Petr Kocián

Diplomové práce (část) — zpracoval Petr Kocián


Pladias – databáze české flóry a vegetace

Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019): Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24, 2019.

Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Wild J., Holubová D., Novotný P., Řezníčková M., Rohn M., Dřevojan P., Grulich V., Klimešová J., Lepš J., Lososová Z., Pergl J., Sádlo J., Šmarda P., Štěpánková P., Tichý L., Axmanová I., Bartušková A., Blažek P., Chrtek J. Jr., Fischer F. M., Guo W.-Y., Herben T., Janovský Z., Konečná M., Kühn I., Moravcová L., Petřík P., Pierce S., Prach K., Prokešová H., Štech M., Těšitel J., Těšitelová T., Večeřa M., Zelený D. & Pyšek P. (2021): Pladias Database of the Czech Flora and Vegetation. – Preslia 93: 1–87.


Rozšíření cévnatých rostlin v České republice

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Grulich V., Řepka R., Prančl J., Ducháček M., Kúr P., Šumberová K. & Brůna J. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 2. – Preslia 88: 229–322.

Kaplan Z., Danihelka J., Lepší M., Lepší P., Ekrt L., Chrtek J. Jr., Kocián J., Prančl J., Kobrlová L., Hroneš M. & Šulc V. (2016): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 3. – Preslia 88: 459–544.

Kaplan Z., Danihelka J., Koutecký P., Šumberová K., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Hroudová Z., Štěpánková J., Dvořák V., Dančák M., Dřevojan P. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. – Preslia 89: 115–201.

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Chrtek J. Jr., Rotreklová O., Ekrt L., Štěpánková J., Taraška V., Trávníček B., Prančl J., Ducháček M., Hroneš M., Kobrlová L., Horák D. & Wild J. (2017): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 5. – Preslia 89: 333–439.

Kaplan Z., Koutecký P., Danihelka J., Šumberová K., Ducháček M., Štěpánková J., Ekrt L., Grulich V., Řepka R., Kubát K., Mráz P., Wild J. & Brůna J. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 6. – Preslia 90: 235–346.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Ducháček M., Ekrt L., Kirschner J., Brabec J., Zázvorka J., Trávníček B., Dřevojan P., Šumberová K., Kocián P., Wild J. & Petřík P. (2018): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 7. – Preslia 90: 425–531.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Zázvorka J., Koutecký P., Ekrt L., Řepka R., Štěpánková J., Jelínek B., Grulich V., Prančl J. & Wild J. (2019): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 8. – Preslia 91: 257–368.

Kaplan Z., Danihelka J., Ekrt L., Štech M., Řepka R., Chrtek J. Jr., Grulich V., Rotreklová O., Dřevojan P., Šumberová K. & Wild J. (2020): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 9. – Preslia 92: 255–340.

Kaplan Z., Danihelka J., Dřevojan P., Řepka R., Koutecký P., Grulich V. & Wild J. (2021): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 10. – Preslia 93: 255–304.

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek J. Jr., Prančl J., Grulich V., Jelínek B., Úradníček L., Řepka R., Šmarda P., Vašut R. J. & Wild J. (2022): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 11. – Preslia 94: 335–427.

Kaplan Z., Danihelka J., Šumberová K., Prančl J., Velebil J., Dřevojan P., Ducháček M., Businský R., Řepka R., Maděra P., Galušková H., Wild J. & Brůna J. (2023): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 12. – Preslia 95: 1–118.

Kaplan Z., Danihelka J., Prančl J., Chrtek J. Jr., Ducháček M., Šumberová K., Nunvářová Kabátová K., Taraška V. & Wild J. (2024): Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 13. – Preslia 96: 1–96.


Fytokartografické syntézy ČSR/ČR

Slavík B. (1986): Fytokartografické syntézy ČSR 1. – Botanický ústav ČSAV, Praha.

Slavík B. (1990): Fytokartografické syntézy ČSR 2. – Botanický ústav ČSAV, Praha.

Slavík B. (1998): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 3. – Academia, Praha.

Štěpánková J. [ed.] (2012): Phytocartographical syntheses of the Czech Republic. Vol. 4. – Academia, Praha.Checklisty, Červené seznamy cévnatých rostlin, katalogy zavlečených rostlin (republikové a regionální):

Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Checklist of vascular plants of the Czech Republic [Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (2012)]. – Preslia 84: 647–811.

Grulich V. (2017): Červený seznam cévnatých rostlin ČR. – Příroda 35: 75–132.

Grulich V. (2012): Red list of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition [Červený seznam cévnatých rostlin České republiky: třetí vydání]. – Preslia 84: 631–645.

Procházka F. (ed.) (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav v roce 2000). – Příroda 18: 1–166.

Sedláčková M. & Plášek V. (eds) (2005): Červený seznam cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje (2005). – Čas. Slez. Muz. Opava (A), 54: 97–120.

Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J. & Danihelka J. (2022): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts. – Preslia 94: 447–577.

Pyšek P., Danihelka J., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Jarošík V., Kaplan Z., Krahulec F., Moravcová L., Pergl J., Štajerová K. & Tichý L. (2012): Catalogue of alien plants of the Czech Republic (2nd edition): checklist update, taxonomic diversity and invasion patterns. – Preslia 84: 155–255.

Pyšek P., Sádlo J. & Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. – Preslia 74: 97–186.

Pergl J., Sádlo J., Petrusek A., Laštůvka Z., Musil J., Perglová I., Šanda R., Šefrová H., Šíma J., Vohralík V. & Pyšek P. (2016): Black, Grey and Watch Lists of alien species in the Czech Republic based on environmental impacts and management strategy. – NeoBiota 28: 1-37.Informační materiály k floristickým kurzům, které proběhly na území působnosti pobočky:

Dančák M., Lustyk P., Pavelka J., Popelářová M., Tkačíková J., Vašut R. J. & Wolfová J. (2008): Floristický kurz České botanické společnosti, Vsetín 2008 – Informační materiál pro účastníky. – Česká botanická společnost, Praha.

Sedláčková M. (1999): Informační materiály pro účastníky floristického kurzu České botanické společnosti v Novém Jičíně 4.-10. července 1999. – Floristická sekce České botanické společnosti, Praha.

Tkáčiková J. & Dančák M. (2014): Informační materiál pro účastníky – Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti Horní Lideč 13. – 15. červen 2014. – Ms. [Depon. in: Muzeum regionu Valašsko, Valašské Meziříčí]Ostatní literatura dostupná na internetu:

Österreichische botanische Zeitschrift

Österreichische botanische Zeitschrift – pouze seznam článků

Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Frueher: Verh.des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien

Fiek E. (1881): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. – J. U. Kern’s Verlag, Breslau. [externí odkaz]

Formánek E. (1887): Květena Moravy a rakouského Slezska – 1. díl. – nákl. spisovatelovým, Brno. [externí odkaz]

Formánek E. (1896): Květena Moravy a rakouského Slezska – 2. díl. – nákl. spisovatelovým, Brno. [externí odkaz]

Grabowski H. (1843): Flora von Ober-Schlesien und dem Gesenke, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse. – A. Gosohorsky, Breslau. [externí odkaz]

Hruby J. (1914): Die Ostsudeten. Eine floristische Skizze. – Verlag der Landesdurchforschungs-Kommission, Brünn. [externí odkaz]

Kolbenheyer K. (1862): Vorarbeiten zu einer Flora von Teschen und Bielitz. (Pflanzengeographische Skizze und Pflanzenenumeration). – Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien 12: 1185-1220. [externí odkaz]

Pavelka J. & Trezner J. [eds] (2001): Příroda Valašska (okres Vsetín). – ČSOP ZO 76/06 Orchidea, Vsetín. – přepracované znění knihy [externí odkaz]

Rohrer R. & Mayer A. (1835): Vorarbeiten zu einer Flora des Mährischen Gouvernements oder systematisches Verzeichniss aller in Mähren und in dem k. k. östr. Antheile Schlesiens wildwachsenden bis jetzt entdeckten phaenerogamen Pflanzen. – R. Rohrer, Brünn. [externí odkaz]

Schube T. (1903): Die Verbreitung der Gefäßpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Anteils. Festgabe, der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur zur Hundertjahrfeier ihres Bestehens. – R. Nischkowsky, Breslau. [externí odkaz]

Schube T. (1904): Flora von Schlesien, preußischen und österreichischen Anteils. – W. G. Korn, Breslau. [externí odkaz]

Schlosser J. C. (1843): Anleitung die im Mährischen Gouvernement wildwachsenden und am häufigsten cultivirten phanerogamen Pflanzen nach der analytischen Methode durch eigene Untersuchungen zu bestimmen. – R. Rohrer, Brünn. [externí odkaz]

Wimmer F. & Grabowski H. (1829): Flora Silesiae: CL. XVI – XXII, Pars secunda. Volume II. – G. T. Korn, Vratislaviae. [externí odkaz]

Wimmer F. (1832): Flora von Schlesien. Handbuch zur Bestimmung und Kenntniss der phanerogamischen Gewächse dieser Provinz, nebst einer gedrängten Einleitung in die Pflanzenkunde. – August Rücker, Berlin. [externí odkaz]

Wimmer F. (1857): Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils oder vom oberen Oder- und Weichsel-Quellen-Gebiet. – F. Hirt’s Verlag, Breslau. [externí odkaz]


Vzpomínky:

Hradílek Z. (2014): RTDr. Ing. Ladislav David – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 71.

Kocián P. (2014): Vladimír „Jim“ Petr – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 3: 72.

Hradílek Z. (2013): RNDr. Josef Duda, CSc. – vzpomínka. – Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS 2: 64–65.

Hradílek Z., Zmrhalová M. & Plášek V. (2012): RNDr. Josef Duda, CSc. (*19. 3. 1925 Komárov – †26. 8. 2012 Opava). – Bryonora 50: 49.