Exkurze a přednášky 2015

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2015

PROGRAM 2015 KE STAŽENÍ

28. 2. 2015 (So)
Výroční schůze pobočky

Sraz v 9:00 hod. v Zámku Kinských (Valašské Meziříčí).

Prezentace vybraných přednášek a výzev

———————————————————————————————————————-

28. 3. 2015 (So)
Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších

Sraz v 10:00 hod. u hotelu Klenov u hráze přehrady Bystřička (GPS 49°25’15.696″N,
18°1’16.117″E). Navštívíme květnatou bučinu v PR Klenov, případně se po modré turistické
značce přesuneme do PP Louky pod Štípou.
Vedoucí: Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková

Bryologická exkurze do PR Klenov ve Vsetínských vrších – krátký report

———————————————————————————————————————-

12. 5. 2015 (Út) – POZOR ZMĚNA TERMÍNU I SRAZU!!!
Společná exkurze MSP ČBS a katedry ekologie PřF UP (očekávaná účast cca 12 studentů) do PR Obřany v Hostýnských vrších

Sraz v cca 9.15 na autobusové zastávce Chvalčov, Valašky (GPS 49°22’21.2″N, 17°44’7.7″E). Trasa povede do suťových lesů a na zříceninu hradu na vrchu Obřany a dle času a možností dále do suťových lesů PR Smrdutá a luk v PP Na Jančích.
Vedoucí: Martin Dančák a Václav Dvořák

———————————————————————————————————————-

18. 5. 2015 (Po)
Společná exkurze MSP ČBS a katedry botaniky PřF UP (očekávaná účast cca 12 studentů) do Hranického krasu

Sraz mezi 8.45–9.00 na železniční stanici Teplice nad Bečvou (GPS 49°31’48.2″N 17°44’54.3″E). Trasa povede přes Hranickou propast v NPR Hůrka u Hranic do PP Nad kostelíčkem.
Vedoucí: Michal Hroneš a Martin Dančák (botanika), Alois Čelechovský (zoologie)

———————————————————————————————————————-

30. 5. 2015 (So)
Botanická vycházka do PP Choryňská stráž

Sraz v 9.00 u mostu Juhyně a Pastevníku. Už podruhé organizuje ČSOP Choryňská stráž ve spolupráci s MSP ČBS a Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku vycházku do PP Choryňská stráž a navrhované NPR Doubrava-Bečva. Těšit se můžete na zajímavé druhy, např. Brachypodium rupestre. Seznámíte se také s připravovanou naučnou stezkou v okolí Choryňské stráže včetně ornitologické pozorovatelny.
Vedoucí: Jana Tkáčiková

———————————————————————————————————————-

13. 6. 2015 (So)
Vidnavské mokřiny

Sraz v 10:00 hod. ve Vidnavě na náměstí před radnicí (GPS 50°22’19.339″N, 17°11’7.173″E). Projdeme vlhké louky v PR Vidnavské mokřiny, zaměříme se na srovnání s vegetační studií J. Vicherka z 50. let 20. století (Vicherek J. 1958: Rostlinná společenstva rašelinných luk u Vidnavy, Přírodovědecký Sborník Ostravského Kraje 19, 185–221). Pokud bude čas, přesuneme se do bývalého kaolínového lomu na JV okraji Vidnavy.
Vedoucí: Radim Hédl

Floristická exkurze na Vidnavské mokřiny – krátký report

———————————————————————————————————————-

27. 6. 2015 (So)
Zábřežské louky

Sraz v 9:00 hod. v Kravařích ve Slezsku před budovou vlakového nádraží (GPS 49°56’5.668″N, 18°0’35.270″E). Cílem bude navštívit PP Koutské a Zábřežské louky
s mokřadní luční a ostřicovou vegetací, která byla podrobně dokumentována v 50. letech 20. století E. Balátovou (dva publikované články). Pokud bude čas a možnosti, přesuneme se na podobnou lokalitu PP Úvalenské louky.
Vedoucí: Radim Hédl

———————————————————————————————————————-

12. – 18. 7. 2015 (Ne – So)
Celostátní floristický kurz v Litovli

Organizuje ústředí ČBS v Praze ve spolupráci s MSP ČBS. Podrobné informace a přihlášku najdete na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz a v březnových informacích ČBS.

Floristický kurz České botanické společnosti – Litovel 2015 (12.–18. 7. 2015) – krátký report

———————————————————————————————————————-

11. 7. 2015 (So)
Exkurze do rašelinného lesa a na rašelinné a slatinné mokřady Moravskoslezských Beskyd (od údolí Černé Ostravice na hřeben Bílého Kříže a k osadě Jančíkovci)

Sraz bude v 8.30 h na začátku údolí Černé Ostravice (GPS 49.4567675N, 18.4707472E) – částečně se budeme přesouvat auty (limitovaným počtem) – proto svou účast hlaste předem.
Vedoucí: Marie Popelářová, Zbyněk Lukeš, Radim Poledník

———————————————————————————————————————-

24. 7. 2015 (Pá) — POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!!
Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd

Sraz v 9.00 hod. v Návsí na autobusovém nádraží (GPS 49°35’19,0″N, 18°45’23,3″E). Vydáme se po stopách regionálního amatérského botanika Zdeňka Kiliána (1897–1988), vynikajícího znalce květeny Slezských Beskyd. Během vycházky si budeme všímat mechorostů i cévnatých rostlin. Navštívíme také unikátní svahové rašeliniště v údolí Kotelnice. Návrat kolem 15:00 hod. Exkurze proběhne ve spolupráci s Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.
Vedoucí: Jana Tkáčiková a David Hlisnikovský

kilian

Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd – krátký report

———————————————————————————————————————-

22. 8. 2015 (So)
Řekou Morávkou

Sraz v 9:30 na parkovišti u Komerční banky u žel. nádraží ve Frýdku-Místku (GPS 49°40’42.265″N, 18°21’14.321″E). Vyrazíme k řece Morávce, navštívíme PP Profil Morávky a nově vzniklou PP Niva Morávky. Z Dobré se autobusem (případně auty) přesuneme do Vyšních Lhot do NPP Skalická Morávka na nejzachovalejší část divočícího toku. Exkurze bude zaměřena na štěrkové náplavy a lužní lesy lemující řeku. S sebou boty do vody!
Vedoucí: Veronika Kalníková

Řekou Morávkou – krátký report

———————————————————————————————————————-

12. 9. 2015 (So)**
Mykologická exkurze v obci Bílá

Sraz v 9.00 hodin v Bílé, v osadě Hlavatá, před kaplí Sv. Cyrila a Metoděje (GPS 49°25’0.486″N, 18°22’15.305″E), nedaleko křížení silnic I/56 a I/18. Cílem bude navštívit
lokality výskytu zajímavých hub nejhořejšího toku Bílé Ostravice. Pokud zbyde čas, přesuneme se do středu obce Bílá k Arcibiskupskému zámečku (GPS 49°26’16.992″N,
18°26’43.206″E) a projdeme dolní část údolí Velké Smradlavy, kde proběhlo v roce 2009 celostátní setkání českých a slovenských mykologů.
Vedoucí: Jiří Lederer

mykoexkurze

———————————————————————————————————————-

21. 11. 2015 (So)
Determinační setkání – rod Persicaria

Začátek v 10.00 hodin v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vstup zdarma. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni. Na revizi je možné přinést i položky rodů: rožec (Cerastium), rozrazil (Veronica), violka (Viola) a vrbovka (Epilobium).
Lektor: Jiří Danihelka

deter2015
———————————————————————————————————————-

* Termín předběžný – sledujte webové stránky pobočky!
** Růst hub je vždy sázka do loterie.