Archiv rubriky: Aktuality

Program na rok 2024

Program činnosti Moravskoslezské pobočky ČBS pro aktuální rok 2024 byl zveřejněn. Moravskoslezská pobočka ČBS zve všechny zájemce na letošní akce.Členové pobočky i hosté jsou srdečně vítáni! Sledujte webové stránky pobočky pro případné doplňky či změny programu!

ZAPLATR – služba nejen členům Moravskoslezské pobočky ČBS

Autoři David Hlisnikovský a Zbyněk Lukeš připravili pro zájemce aplikaci ZAPLATR, což je interaktivní tabulka Microsoft Excel, která slouží ke kontrole aktuálně platné nomenklatury a vyhledání základních kategorií taxonu (kategorie ohrožení, kategorizace zvláště chráněných druhů, původnosti a invazního statutu v ČR). Stránku … Celý příspěvek

Síťová mapa v R, jednoduše copy+paste

Pro ty, kteří potřebují vytvořit síťovou mapu rozšíření nějakého taxonu a nejsou zdatní v GIS, je zde možnost si takovou síťovou mapu vytvořit v prostředí aplikace RStudio, což je vývojové prostředí umožňující komfortní práci v programovacím jazyce R. Programátor Jindra … Celý příspěvek

Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2024 – krátký report

V sobotu 17. února 2024 se uskutečnilo v zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Do Valašského Meziříčí dorazilo na 32 členů pobočky a 9 hostí. Program byl dosti bohatý. Celá akce započala v 10 hodin úvodním slovem předsedkyně Moravskoslezské … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 na 56 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2023. VYŠLY 9.2.2024. Členové obdrží zdarma. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 13 za 100 Kč + poštovné. Informace k zakoupení podá jednatel pobočky. EDITORIALVojtěch TaraškaTřinácté číslo VÝROČNÍ … Celý příspěvek

Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na … Celý příspěvek

Smutná zpráva …

Předposledního dne roku 2023 zemřela ve věku 83 let paní RNDr. Marie Sedláčková, roz. Grofová. Poslední rozloučení proběhlo v pátek dne 5. ledna 2024 v 15 hodin v chrámu Páně sv. Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Konference ČBS na téma Dlouhodobé změny flóry České republiky

Konference České botanické společnosti na téma „Dlouhodobé změny flóry České republiky“ se uskutečnila v Praze na Albertově o víkendu 25. a 26. listopadu 2023. Během dvou konferenčních dnů mohli účastníci vyslechnout mnoho zajímavých přednášek a prohlédnout si i vystavené postery. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Křest knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2

Ve čtvrtek 9. listopadu 2023 v podvečer proběhl v literární kavárně Academia na Václavském náměstí v Praze křest nově vydané knihy Leo Bureše Fenomén Velká kotlina 2. Autora a jeho životní dílo představil doc. L. Hrouda, poté vystoupil samotný autor, … Celý příspěvek

Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella) – krátký report

Poslední oficiální akce Moravskoslezské pobočky ČBS tohoto roku proběhla ve sváteční den 28. 10. 2023. Náplní akce bylo determinační setkání zaměřené na rod chlupáček (Pilosella) a ukázka práce s Nálezovou databází MSP ČBS (ND MSP ČBS). Lektorem determinačního setkání byl … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Trifolium resupinatum – jetel zvrácený. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli s daným … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 13 – výzva

Dovolujeme si připomenout, že se blíží uzávěrka 13. čísla časopisu Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS. V něm můžete uveřejnit své práce z oblasti regionální floristiky, výzvy ke sledování druhů či poznámky k jejich determinaci, informace o významných osobnostech působících v regionu, gratulace a jiné personálie, recenze … Celý příspěvek

Vycházka za mechorosty do PR Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou – krátký report

V sobotu 16. 9. 2023 se uskutečnila letos předposlední pobočková exkurze – bryologická vycházka do přírodní rezervace Suchá Dora u Jakubčovic nad Odrou pod vedením Zbyňka Hradílka. Prvním, ale životně důležitým úspěchem bylo překonání frekventované silnice z Jakubčovic n. O. … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Beskyde, Beskyde, kdo po Tobě 50 let ide

Mykologická exkurze údolím Černé Ostravice – krátký report

V sobotu 9. září 2023 byl krásný letní den, a tak se na srazu mykologické exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS sešlo přes třicet zájemců o houby. Na úvod se podařilo prezentovat asi dvacet druhů, předem nasbíraných v okolí. Pozornost vzbudily především … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska IV. – výzva

V souvislosti s rozbíhající se mykologickou sezónou vyzýváme všechny, kdo v regionu najdou nějaký zajímavý druh houby, aby neváhali svůj nález nahlásit editorovi seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska, Jiřímu Kociánovi (jikocianseznam.cz). Může jít o nález natolik … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 58/1 (2023)

Vyšlo číslo 58/1 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. V novém čísle je však uveřejněn XXI. díl Dodatků k flóře České republiky (Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae) i s některými příspěvky … Celý příspěvek

Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska III.

Nedávno vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (3.) díl seriálu Zajímavé mykologické nálezy ze severní Moravy a Slezska. Třetí pokračování Zajímavých mykologických nálezů ze severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových lokalit šestnácti taxonů, jejichž autory je … Celý příspěvek

Strastiplné vlastivědné putování za květenou Beskyd moravských k připomenutí stého výročí úmrtí pátera Františka Gogely – krátký report

Poslední tohoroční botanická exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS (ještě samozřejmě budou probíhat exkurze, ale to již mykologické a bryologické) se uskutečnila v sobotu 12. srpna 2023 a byla upomínkou stého výročí úmrtí Pátera Františka Gogely, který byl jedním z významných regionálních botaniků přelomu … Celý příspěvek

Floristický minikurz do západní části Hostýnských vrchů – krátký report

Floristický minikurz Moravskoslezské pobočky ČBS v západní části Hostýnských vrchů proběhl v termínu 2. – 4. června 2023. Východiskem nám byla obec Rusava rozkládající se v údolí potoků Rusava a Ráztoka. 47 účastníků se postupně vydalo na 18 exkurzních tras, … Celý příspěvek