Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

Floristický minikurz v Horní Lipové (Rychlebské hory)

Poslední květnový víkend (26.–28. května 2017) proběhne v Horní Lipové na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku třídenní floristický kurz. Je určen všem zájemcům o botaniku, nejsou tedy potřeba žádné speciální znalosti. Konkrétně půjde o poznávání cévnatých rostlin a mechorostů (případně hub) formou exkurzí v terénu. Účast na kurzu je zdarma a k jednotlivým exkurzím se lze připojit (a odpojit) i bez ohlášení.

Na výběr bude celkem 17 tras do bližšího (pohodlně dostupné pěšky) i vzdálenějšího okolí. Rychlebské hory jsou území botanicky poněkud opomíjené, avšak poměrně pestré, zahrnující biotopy od podhorských luk s řadou druhů vstavačovitých, sjezdovky s plavuněmi a opuštěné lomy s hruštičkovitými. Budeme se pohybovat v oblasti výskytu krystalických, místy dolomitických vápenců, fylitů, rul a amfibolitů. Poblíž Horní Lipové navštívíme např. údolí Vápenného potoka, Dlouhou dolinu, PP Louka na Miroslavi a NPP Jeskyně Na Pomezí. Dalšími navštívenými lokalitami budou např. nejvyšší kóta Rychlebských hor Smrk (1127 m), Ramzovské sedlo, Petříkov, údolí Ztraceného potoka, Nýznerovské vodopády, Sokolský hřbet a NPP Na Špičáku.

Výchozí bod bude u Penzionu Kovárna v Horní Lipové (50°13’27.809″N, 17°5’37.184″E). Začínat se bude vždy v 9:30 (kvůli příjezdu spojů) – v případě dřívějšího odjezdu na některé vzdálenější trasy to bude včas oznámeno. Plány tras na každý den a kontakty na vedoucí budou dostupné na webu MS pobočky ČBS a facebooku, pokud by se někdo chtěl připojit později během dne.

Pod hlavičkou Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti kurz organizují Radim Hédl (Botanický ústav AV ČR) a Magda Zmrhalová (Vlastivědné muzeum v Šumperku), které můžete kontaktovat s dotazy.

Radim Hédl  rhe@centrum.cz, 777 292 243

Magda Zmrhalová  magda.zmrhalova@seznam.cz, 725 657 110

Vymezení území

Trasy exkurzí

 1. Vápenné údolí a Vápenný kopec (6 km)
 2. Dlouhá Dolina – Lví Hora – Oblý vrch (9,3 km)
 3. Louky na Miroslavi (3,4 km)
 4. Kopřivný a Smrčník (5 km)
 5. NPP Na Pomezí (5,4 km)
 6. Ztracené údolí – Přední Jílovec (5,5 km)
 7. Ramzová – sjezdovky (6,2 km)
 8. Petříkov (9 km)
 9. Smrk (12,9 km)
 10. údolí Ztraceného potoka (9,6 km)
 11. Stříbrný a Bučinský potok (14,3 km)
 12. údolí Lubiny (7,8 km)
 13. Červený potok (6,9 km)
 14. Křemenáč (10,9 km)
 15. Žulový vrch (6,4 km)
 16. Žulová – Studniční vrch – Pomezí (13,3 km)
 17. Velký a Malý Špičák (2,4 km)

Z Přerova – Předmostí po stopách mamutů do Lhotky – krátký report

V pořadí druhá pobočková exkurze roku 2017 směřovala do území Tršické pahorkatiny severozápadně od Přerova. Území mezi Přerovskou čtvrtí Předmostí a obcemi Čekyně, Lhotka a Žeravice je geologicky poměrně pestré, avšak po floristické stránce nepříliš prozkoumané. I přes, z počátku velmi sychravé počasí, se skupinka 13 účastníků exkurze vydala toto území v sobotu 20. května prozkoumat. Demonstrace nalezených rostlin se ujali Martin Dančák a Michal Hroneš a vydatně jim v tom pomáhali také další účastníci, zejména Zbyněk Hradílek a Bob Trávníček.

Trasa exkurze zpočátku sledovala naučnou stezku Předmostím až do pravěku s odbočkou na PP Na Popovickém kopci, poté mezi poli k lomu Žernava, několika vápencovým výchozům u silnice Přerov-Olomouc a nakonec se stočila směrem ke Lhotce, kde ležel jeden z hlavních cílů exkurze PP Lhotka u Přerova.

K zajímavým nálezům exkurze patřila řada polních plevelů, zejména drobná tráva tužanka tvrdá (Sclerochloa dura). Na okraji pole u lomu Žernava na nás čekalo překvapení v podobě trsu hořce křížatého (Gentiana cruciata). Podařilo se nám také ověřit výskyt jetelu bledožlutého (Trifolium ochroleucon) v PP Na Popovickém kopci. Naopak další rostlinný cíl exkurze, pomněnku různobarvou (Myosotis discolor), jsme i přes pečlivé hledání neobjevili.

——————
text: M. Hroneš
foto: J. Tkáčiková

DĚJE SE JINDE: Mechorosty latimérie mezi rostlinami

Pozvánka na výstavu Mechorosty latimérie mezi rostlinami, která probíhá od 4. 5. do 18. 6. 2017 v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku.

Za jarním aspektem na Skaličku – krátký report

Letos první pobočková exkurze vedla do území ohroženého výstavbou vodního díla Skalička na řece Bečvě. Jarní termín exkurze měl zaručit, že uvidíme v květu většinu jarních geofytů, jak v luzích podél Bečvy, tak na svazích v karpatských ostřicových dubohabřinách. Pestrá skupina zájemců … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Bidens connatus – dvouzubec hnědožlutý. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Acta Musei Beskidensis 8/2016

Vyšlo 8. číslo regionálního časopisu Acta Musei Beskidensis, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst o výsledcích studie Š. Cimalové a A. Gřundělové na téma Revitalizační efekt řeky Bílovky z pohledu vegetace. Časopis Acta Musei Beskidensis je přímým pokračováním sborníku … Celý příspěvek

Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci – Přírodní vědy, 311/2016

Vyšlo číslo 311/2016 časopisu Zprávy Vlastivědného Muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Duchoslav M. & Dančák M. (2016): Flóra a vegetace štěrkopískových náplavů, nátrží a břehů dolního toku řeky Bečvy … Celý příspěvek

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6

Na výročním setkání obdrželi členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 6, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2016. Členové obdrží zdarma. VYŠLO 15.2.2017. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 6 za 50 Kč + … Celý příspěvek

Výroční setkání – pozvánka

Vážení botaničtí přátelé, přijměte prosím pozvánku na 18. 2. 2017 (sobota), kdy se uskuteční tradiční výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. – tradičně se sejdeme v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí (49.4784319N, 17.9683350E), tentokrát však v sálu expozice sklo a gobelíny. … Celý příspěvek

Zprávy České botanické společnosti 51/2 (2016)

Vyšlo číslo 51/2 časopisu Zprávy České botanické společnosti. Tentokrát není žádný článek tématicky zaměřen k regionu severovýchodu ČR. Nové číslo však obsahuje několik zajímavých příspěvků, které se regionu přeci jen dotýkají: L. Ekrt uvádí ve svém článku přehled revidovaných sběrů … Celý příspěvek

PF 2017

Výrazné zlepšení Digitální knihovny na MZK

Digitální knihovna Moravské zemské knihovny v Brně dostala nový „webový kabát“, čímž došlo k výraznému zlepšení v uživatelském využití tam uložených dokumentů. Oproti starému a nebývale nepraktickému rozhraní, lze nyní pohodlně číst elektronické dokumenty. Možná se ptáte, proč je o … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (10.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska.

Desáté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit dvou druhů mechorostů (jedné játrovky a jednoho mechu) a 15 druhů cévnatých rostlin, jejichž autory je osmnáct regionálně působících botaniků.

Všechny díly seriálu najdete na stránce seriálu.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. (2016)

Determinační setkání – rod Epilobium

V sobotu 5. 11. 2016 proběhlo již tradiční podzimní determinační setkání pobočky. Tentokrát jsme se sešli v komorním počtu devíti zájemců včetně lektora Jirky Danihelky nad rodem vrbovka (Epilobium). Díky výborně připravenému materiálu – názorná prezentace, aktualizovaný určovací klíč i … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Mechorosty – čeleď Orthotrichaceae v novém taxonomickém pojetí

Pozvánka na Druhý mechový workshop, který se uskuteční v úterý 8. listopadu 2016 od 16 do 19 hodin v učebně biologie Gymnázia Petra Bezruče, Čs. armády, Místek. Zájemci se seznámí se všemi rody mechů čeledi Orthotrichaceae. Práce s mikroskopem, ukázky … Celý příspěvek

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X. – VÝZVA

Milí botaničtí přátelé a kolegové, Blíží se termín pro zasílání Vašich nálezů do seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska, který vychází v časopise Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales. Přispěvatelem se může stát každý, kdo je autorem … Celý příspěvek

Bryologická exkurze do PP Lúčky-Roveňky ve Vsetínských vrších – krátký report

V sobotu 10. září 2016 proběhla bryologická exkurze ve Vsetínských vrších zaměřená tentokrát na mokřady a prameniště ve dvou maloplošných chráněných územích na katastru obce Růžďka, a to PP Lúčky-Roveňky a PP Růžděcký Vesník. Devět účastníků včetně vedoucích nelitovalo obětovat volnou … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Jak semena putují krajinou

Pozvánka na výstavu Jak semena putují krajinou, která probíhá od 8. září do 6. listopadu 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku.

Nový taxon v Kartách druhů: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Mimulus ringens – kejklířka šklebivá. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Živé houby v muzeu

Pozvánka na výstavu Živé houby v muzeu, která probíhá od 11. do 16. září 2016 v Muzeu Beskyd ve Frýdku- Místku. Doprovodná akce k výstavě: Mykologická vycházka po hukvaldské oboře se koná 17. září.