Vítejte

Vítáme Vás na internetových stránkách Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti. Moravskoslezská pobočka ČBS je součástí České botanické společnosti. Pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Na těchto stránkách najdete veškeré informace o naší činnosti, pozvánky na akce pořádané pobočkou, zdroje regionálních floristických dat a mnoho dalšího. Stránky jsou průběžně aktualizovány.

DĚJE SE JINDE: Křest publikace

Pozvánka na křest 20. sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí věnovanému nepublikovanému dílu Jana Bubely. Křest proběhne 9. června 2016 v 17.00 v K Klubu ve Vsetíně. Srdečně jste zváni.

Nový taxon v Kartách druhů: Draba muralis – chudina zední

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Draba muralis – chudina zední. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do okolí Hlinska pod Hostýnem a Holešova – krátký report

V pátek 20. 5. 2016 se uskutečnila druhá společná exkurze MSP ČBS a PřF UP v roce 2016. Šest účastníků se hrdinně vydalo do floristicky nehostinné zemědělské krajiny severního Holešovska. Oblast mezi Holešovem, Prusinovicemi a Hlinskem v Čechách leží na … Celý příspěvek

Nový taxon v Kartách druhů: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný

V Kartách druhů byl přidán nový taxon: Cerastium brachypetalum – rožec krátkoplátečný. Podrobněji na kartě taxonu. Karty druhů, které obsahují i detailní fotografie rozlišovacích znaků, jsou připravovány k některým determinačně obtížným nebo jinak zajímavým taxonům, aby se i ostatní mohli … Celý příspěvek

Floristická exkurze do Grygovských kopců a Tršické pahorkatiny – krátký report

V pátek 13. 5. 2016 se uskutečnila společná exkurze MSP ČBS a PřF UP do floristicky velmi pestré oblasti Grygovských kopců a západního okraje Tršické pahorkatiny. Exkurze se zúčastnilo 21 zájemců z řad členů pobočky a studentů. Těžké dešťové mraky hrozily již … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Bubelovy rukopisy vydány

V těchto dnech se dostává do prodeje Sborník Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí (číslo 20). Sborník obsahuje dosud nepublikované rukopisy vsetínského botanika Jana Bubely (1855-1889). Již 20. číslo Sborníku Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí je zaměřeno přírodovědně, přesněji botanicky. Celý … Celý příspěvek

Floristická exkurze po vápencových ostrůvcích mezi Ostružnou a Brannou – krátký report

Za poměrně teplého, slunečného počasí se první květnovou sobotu uskutečnila floristická exkurze po jižní části vápencového pásma na pomezí Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku. Devět účastníků a jeden pes si takto osvěžili své znalosti jarní, kapradinové a mechové květeny v oblasti … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 65/1/2016

Vyšlo číslo 65/1/2016 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Beczała, Tomasz / Chmura, Damian / Jonderko, Tomasz (2016): A new locality of orchid Orchis purpurea Huds. in Cieszyn Foothills … Celý příspěvek

Exkurze do lužního lesa u Olomouce – krátký report

V sobotu 16. dubna 2016 se za slunečného počasí a hojné účasti milovníků přírody uskutečnila botanická exkurze do lužních lesů v Litovelském Pomoraví u Olomouce. Účastníci si mohli vychutnat obdivuhodný jarní aspekt litovelských luhů a blíže se seznámit s NPR Ramena řeky Moravy … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací

Pozvánka na výstavu Cesty koření a užitkových rostlin do center vyspělých civilizací, která probíhá od 24. března do 30. června 2016 v Ostravském muzeu. Z anotace výstavy: Odpradávna se člověk učil využívat rostliny ze svého okolí k obživě, k oblékání, … Celý příspěvek

DĚJE SE JINDE: Výsledky projektu „Síťové mapování cévnatých rostlin v okrese Vsetín“ za rok 2015

V roce 2013 byl spuštěn projekt zaměřený na floristický průzkum území vsetínského okresu mimo CHKO Beskydy (www.mapovanivs.cz), který pokračoval v roce 2015 již třetí „sezónou“. V roce 2015 bylo v devíti mapovacích čtvercích zaznamenáno celkem 2077 údajů o výskytu cévnatých … Celý příspěvek

Floristický minikurz v Moravské Třebové

2.–5. června 2016 (Čt – Ne) – Floristický minikurz v Moravské Třebové

Organizuje Východočeská pobočka ČBS. Jako hosté jsou přizváni také kolegové z Jihomoravské a Moravskoslezské pobočky ČBS. Pouze přihlášeným zájemcům do 31. 3. 2016 budou zaslány podrobnější informace. Kontaktní osoba: Pavel Lustyk. Přihlášky zasílejte: pavel-lustyk(na)seznam.cz

Ubytování: domov mládeže Integrované střední školy Moravská Třebová, Brněnská 1405, 571 01 Moravská Třebová (49°45’18,1″N, 16°39’36,7″E). Cena noclehu na je 200,- Kč na osobu za noc. Pokoje jsou třílůžkové. Sociální zařízení je společné pro 6 pokojů. K dispozici je ložní prádlo. Cena snídaně je 50,- Kč.

6. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

BOTANICKÝ ÚSTAV AV ČR za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí a ve spolupráci s AOPK ČR Vás zve na 6. ročník Tematické setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny který se uskuteční ve dnech … Celý příspěvek

Přednášky a exkurze pořádané pobočkou v roce 2016

Byl zveřejněn plán přednášek a exkurzí pořádaných Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti v roce 2016. Pobočka srdečně zve všechny zájemce na letošní akce.

Podrobnější informace jsou uvedeny na webových stránkách pobočky www.ms-cbs.cz v sekci Exkurze a přednášky. Sledujte vždy podrobně před exkurzí naše stránky pro případné upřesnění nebo možné změny termínů!

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5

Na výročním setkání obdrželi členové pobočky Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS č. 5, které na 64 stranách shrnují činnost pobočky v roce 2015. Členové obdrží zdarma. V distribuci od 15. 2. 2016. Ostatní zájemci mohou zakoupit Zprávy MSP ČBS č. 5 … Celý příspěvek

Rod kuřinka (Spergularia) – výzva ke sledování

Stalo se již každoročním pravidlem, že ve Zprávách Moravskoslezské pobočky ČBS vycházejí výzvy ke sledování doplněné o praktické poznámky k určení a o přehledné fotografie determinačních znaků. Nejinak tomu bylo i letošním pátém čísle, které přineslo příspěvek Rod kuřinka (Spergularia) … Celý příspěvek

Acta Musei Silesiae 64/3/2015

Vyšlo číslo 64/3/2015 časopisu Acta Musei Silesiae, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. [eds]: Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. Kocián P. … Celý příspěvek

Bryonora 56/2015

Vyšlo číslo 56 (prosinec 2015) zpravodaje bryologicko-lichenologické sekce ČBS Bryonora. V tomto čísle najdete mj. tento zajímavý článek s údaji z našeho regionu: Teloschistaceae Velké kotliny a Petrových kamenů v Hrubém Jeseníku. Více a další články na stránce časopisu.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX.

Právě vyšel v časopisu Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales další (9.) díl seriálu Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska. Všechny díly seriálu najdete na stránce seriálu. Deváté pokračování Zajímavých nálezů z regionu severní Moravy a Slezska přináší nálezy nových (případně ověřených) lokalit devíti druhů mechorostů (dvou játrovek a sedmi mechů) a pětadvaceti druhů cévnatých rostlin, jejichž autory je patnáct regionálně působících botaniků.

Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska IX. (2015)

Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci – číslo 309

Vyšlo 309. číslo regionálního časopisu Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, ve kterém si můžete mimo jiné přečíst články věnované flóře severovýchodní části ČR: Hlinická V. & Rydlo J. (2015): Vodní makrofyta v Olomouci a jejím severovýchodním okolí. – Zprávy Vlastivědného … Celý příspěvek