Výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS v roce 2024 – krátký report

V sobotu 17. února 2024 se uskutečnilo v zámku Kinských výroční setkání Moravskoslezské pobočky ČBS. Do Valašského Meziříčí dorazilo na 32 členů pobočky a 9 hostí. Program byl dosti bohatý.

Celá akce započala v 10 hodin úvodním slovem předsedkyně Moravskoslezské pobočky ČBS Veroniky Kalníkové se vzpomínkou na minulý rok zesnulou naší čestnou členku paní RNDr. Marii Sedláčkovou.

Jednatel pobočky Michal Hroneš seznámil přítomné s Finanční zprávou za rok 2023.

Výbor pak představil své rozhodnutí jmenovat dva přítomné čestnými členy Moravskoslezské pobočky ČBS, Ing. Milana Veličku a Petra Kociána.

Milan Velička je významným dendrologem, který zasvětil svůj pracovní život Krajskému arboretu v Novém Dvoře u Opavy (Arboretum Nový Dvůr). Je předním znalcem rodu Rhododendron a od počátku 80. let až do konce 90. let 20. století vykonával funkci jednatele tehdejší Severomoravské pobočky ČBS.

Petr Kocián je jednou z čelních osobností obnovené Moravskoslezské pobočky ČBS, v níž se významně podílí na mnoha spolkových aktivitách, mj. editaci a sazbě Zpráv Moravskoslezské pobočky ČBS, tvorbě webových stránek, pro pobočku zřídil databázi Bibliodat, spravuje Nálezovou databázi Moravskoslezské pobočky ČBS, rediguje seriál Zajímavé botanické nálezy a mnoho dalšího.

V prvním dopoledním bloku nazvaném Ze života pobočky představil Jiří Kocián společně s Davidem Hlisnikovským Výsledky loňské ankety členů o pobočkové činnosti. Členstvo dostalo příležitost formovat a korigovat společenské dění a výbor získal tolik cennou zpětnou vazbu k jednotlivým projektům a činnostem pobočky.

Následně Renata Sobotíková spolu s Petrou Mičkovou pak pozvaly všechny zájemce na tohoroční Floristický pobočkový minikurz, který se uskuteční v červnu na Frenštátsku.

Po krátké přestávce pokračoval blok Výsledky regionální floristiky, ve kterém představil Josef Plaček své Zajímavé bryologické nálezy za období 2020–2023 a Vojtěch Taraška pro změnu Botanické reminiscence z toulek po Jesenicku.

Následoval oběd, který je vždy i platformou pro diskuse o různorodých tématech. Po obědě pokračoval blok Výsledky regionální floristiky dvěma botanickými příspěvky: Marie Popelářová představila Kriticky ohrožené druhy rostlin v CHKO Beskydy a Zbyněk Lukeš pak již 8. díl Zajímavých nálezů Metylovic a okolí.

Po kratičké přestávce započal poslední blok nazvaný Doba digitální, ve kterém Jana Tkáčiková sdělila postřehy z právě probíhající Digitalizace muzejních herbářů a co to přinese badatelům, Petr Kocián pak seznámil v příspěvku Síťová mapa v R, jednoduše copy+paste s jednoduchou možností tvorby síťových map v programu R (podrobněji zde) a David Hlisnikovský uvedl ZAPLATR – službu nejen členům pobočky (podrobněji zde). Tímto byl naplněn program výročního setkání a postupně se účastníci kolem čtvrté odpolední rozjeli do svých domovů.

Doufejme, že i samotní přítomní členové byli spokojeni a odjížděli obohaceni o osobní setkání, a také o nové informace, které během setkání zazněly.

Závěrem se sluší poděkovat celému výboru v čele s předsedkyní Veronikou Kalníkovou za perfektní přípravu setkání, přednášejícím za zajímavé příspěvky a v neposlední řadě také Muzeu regionu Valašsko za tradiční vřelé přijetí v prostorách zámku Kinských.

Text a foto: Petr Kocián a David Hlisnikovský

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2024. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.