O pobočce

Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti je součástí České botanické společnosti.

Česká botanická společnost je dobrovolná výběrová organizace pokračující v činnosti Československé botanické společnosti, která byla založena v roce 1912 pod jménem Česká botanická společnost. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd České republiky. O historii České botanické společnosti si můžete přečíst v časopise Živa.

Moravskoslezská pobočka sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku, především z oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska.

Pobočka pořádá přednáškové cykly, terénní exkurze pro veřejnost, konference a setkání regionálních botaniků, semináře, kurzy a jiné akce.

Pobočka vydává zpravodaj Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS, který vychází jednou ročně.


ČINNOST:

Moravskoslezská pobočka ČBS rozvíjí, podporuje a popularizuje botanickou činnost v oblasti střední, severní a východní Moravy a Slezska. Podporuje spolupráci mezi jednotlivými botanickými pracovišti, amatérskými botaniky i pracovišti ochrany přírody.

Pobočka každoročně pořádá cyklus botanických exkurzí, odborné přednášky a semináře. Podrobnosti najdete v sekci Exkurze a přednášky.

Pobočka zaštiťuje projekt Nálezové databáze MSP ČBS, který má za cíl sdružovat a sbírat údaje o výskytu cévnatých rostlin, tj. kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných rostlin, primárně z území Severomoravského kraje, ale také z ostatních oblastí České republiky. Podrobnější informace najdete na stránkách databáze na www.nalezovka.cz.

V současné době se členové pobočky aktivně věnují tvorbě Digitální knihovny MS ČBS, která zastřešuje několik projektů, mezi nimi i Bibliografie regionální botanické literatury a Digitalizace starých regionálních botanických prací. Podrobnosti najdete v sekci Botanická literatura.


ČLENSTVÍ:

Podmínkou členství v pobočce je pouze zaplacení ročního členského příspěvku, který činí 50,- Kč. Je tedy možné, aby se členem pobočky stal i nečlen ČBS, zájemce o botaniku.

Členský příspěvek slouží na pokrytí základních nákladů pobočky (výroba informačních materiálů, poštovné, běžná režie, provoz a aktualizace webových stránek). Členské příspěvky lze zaplatit na exkurzích či přednáškách. Informace o platbě Vašeho příspěvku Vám podá jednatel pobočky [mspobocka.cbsgmail.com].

Přihláška do pobočky ke stažení zde


VEDENÍ POBOČKY:

Ve volebním období 2019-2021 pracuje výbor  pobočky v tomto složení:

Jana Tkáčiková (předsedkyně): Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Zbyněk Hradílek (místopředseda): Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc a Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Palackého, Purkrabská 2-4, 779 00 Olomouc
Michal Hroneš (jednatel): Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Šlechtitelů 27, 783 71 Olomouc
Václav Dvořák: Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Veronika Kalníková: Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

KONTAKT:

Moravskoslezská pobočka ČBS
Zámecká 3
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
E-mail: mspobocka.cbsgmail.com
Internet: www.ms-cbs.cz