Determinační setkání – rod chlupáček (Pilosella) – krátký report

Poslední oficiální akce Moravskoslezské pobočky ČBS tohoto roku proběhla ve sváteční den 28. 10. 2023. Náplní akce bylo determinační setkání zaměřené na rod chlupáček (Pilosella) a ukázka práce s Nálezovou databází MSP ČBS (ND MSP ČBS). Lektorem determinačního setkání byl Jindřich Chrtek z Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích. S ND MSP ČBS nás seznámili její správce Petr Kocián a hlavní zadavatel dat David Hlisnikovský. Setkání se celkem účastnilo třináct, převážně mladších členů pobočky.

Jindra Chrtek nám nejprve představil evoluční pozadí rodu, které je hlavní příčinou velkého množství druhů a taxonomických komplikací. Následně nás seznámil s hlavními morfologickými znaky, důležitými pro určování a základními druhy chlupáčků v ČR. Poté následoval přehled tzv. vedlejších druhů, které vznikají křížením druhů hlavních a následně i druhů hlavních a vedlejších. Výklad byl doplněn obrazovou prezentací a herbářovými položkami.

Po ukončení první části byla přítomným představena práce v ND MSP ČBS. Vybraným zájemcům o zadávání dat pak byl přímo na místě zřízen přístup do databáze a upraveno základní nastavení. Zdá se, že tento přístup již přináší ovoce a noví zapisovatelé již plní databázi svými nálezy.

text: M. Hroneš, foto: M. Hroneš (foto 1, 3, 4) a D. Hlisnikovský (foto 2)

Foto 1. Lektor a účastníci determinačního setkání.

Foto 2. Lektor Jindra Chrtek právě vysvětluje chlupáčky s vidličnatou lodyhou.

Foto 3. Jeden ze základních druhů chlupáček myší ouško (Pilosella lactucella).

Foto 4. Správce ND MSP ČBS vysvětluje zájemkyni o zapisování práci v databázi.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2023. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.