Mykologická exkurze okolím Samčanky v Beskydech – krátký report

Poslední tohoroční exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS pořádaná ve spolupráci s Muzeem Beskyd se uskutečnila v sobotu 18. září a byla zaměřena na mykologii. Zamířila do blízkého okolí Samčanky v Beskydech, vedení exkurze se ujal odborník na slovo vzatý ing. Jiří Lederer. Na parkoviště Samčanka, kde byla exkurze zahájena, se dostavilo na 40 zájemců dychtivých poznat krásy zajímavé skupiny živých organismů – houby (Fungi), která má daleko blíže k živočichům než k rostlinám, k nimž byly houby dříve řazeny.

Zamířili jsme do oblasti, která je známa výskytem horských druhů hub vázaných na podmáčené smrčiny a kulturní smrčiny. Jsou odsud uváděny zajímavé druhy hub jako např. sluka svrasklá (Cortinarius caperatus), krásnopórka hřebenitá (Albatrellus cristatus), lošákovec palčivý (Hydnellum peckii), rudoušek uťatý (Rhodocybe gemmina) nebo některé hvězdovky (Geastrum spp.). Během exkurze však byly prezentovány zejména běžnější druhy smrčin jako ryzec plstnatý (Lactifluus vellereus), ryzec smrkový (Lactarius deterrimus), holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca), lištička pomerančová (Hygrophoropsis aurantiaca), liška nálevkovitá (Craterellus tubaeformis), muchomůrka růžovka (Amanita rubescens), hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens) a šafránka ozdobná (Tricholomopsis decora). Vedoucí exkurze trpělivě vysvětloval rozdíly mezi různými druhy a přidal vždy informaci o jedlosti či nejedlosti daného druhu, což zajímalo většinu účastníků exkurze.

Během putování smrčinami v okolí Samčanky jsme také pečlivě sbírali nalezené houby pro účely připravované výstavy živých hub v Muzeu Beskyd, která bude probíhat od 19. do 23. září ve výstavní síni frýdecko-místeckého muzea.

A protože mezi účastníky byli také odborníci na rostliny, lišejníky, mechorosty a hlenky, tak se zájemci dozvěděli i zajímavosti o těchto organismech.

Po pěti hodinách dorazili účastníci do výchozího parkoviště obtěžkáni mnoha kilogramy nasbíraných hub, z nichž některé skončí na talíři a větší část bude ke zhlédnutí na avizované výstavě Živé houby v muzeu, na kterou jsou všichni zájemci zváni. Připomínáme, že výstava bude probíhat od 19. do 23. září ve výstavní síni frýdecko-místeckého muzea.

Text: Petr Kocián, Foto: Petr Kocián, Jiří Kocián, David Hlisnikovský

Foto 1. Začátek mykologické exkurze.

Foto 2. Připravené košíky na sběr hub.

Foto 3. Při vstupu do lesa však byla nejprve záhy nalezena plastová láhev…

Foto 4. … ale pak již následovaly houby, zde hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens).

Foto 5. Krásnorůžek lepkavý (Calocera viscosa).

Foto 6. Košíky se začaly plnit.

Foto 7. Účastníci v akci.

Foto 8. Podhoubí strmělky mlženky (Clitocybe nebularis).

Foto 9. Ryzec smrkový (Lactarius deterrimus).

Foto 10. Ryzec plstnatý (Lactifluus vellereus) …

… byl nalézán v hojných počtech.

Foto 11. Obrovitá kuřátka (Ramaria sp.).

Foto 12. Na kůře odumřelé větve rostl lišejník terčovka otrubičnatá (Pseudevernia furfuracea).

Foto 13. Zástupce hlenek – vlasatka klamná (Trichia decipiens) …

Foto 14. …. byla objektem zájmu fotoaparátů.

Foto 15. Krásná helmovka růžová (Mycena rosella).

Foto 16. Závěrem – již na mýtině – nás nezklamal přítomností starčkovec jestřábníkolistý (Erechtites hieraciifolius).

Foto 17. Podél cesty jsme spatřili také ostružiník dřípený (Rubus laciniatus).

Foto 18. Exkurze se vydařila, pro účely výstavy byly nasbírány ukázkové houby, takže zájemci mohou zavítat na výstavu živých hub, která bude probíhat od 19. do 23. září ve výstavní síni frýdecko-místeckého muzea.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.