Bryologická exkurze do PR Smrdutá v Hostýnských vrších – krátký report

V sobotu 28. srpna 2021 se konečně po třech odkladech uskutečnila exkurze Moravskoslezské pobočky ČBS za mechorosty do přírodní rezervace Smrdutá u Chvalčova v Hostýnských vrších. Za příznivého počasí (ani horko, ani zima, ani déšť, ani sníh), ale za méně příznivé zvukové kulisy projíždějících závodních automobilů Barum Czech Rally, prostoupilo 8 účastníků celým jihozápadním úbočím vrchu Smrdutá (749,8 m n. m.).

Strmý svah s četnými pískovcovými skalami a balvanovým mořem je porostlý starým suťovým lesem s hojným jilmem drsným. Množství i rozměry padlých stromů jsou úctyhodné, leč dříve odtud uváděného šikouška zeleného (Buxbaumia viridis) se nám ověřit nepodařilo. Nejčastěji jsme potkávali mechy Grimmia hartmanii, Homalia trichomanoides, Isothecium alopecuroides, Paraleucobryum longifolium, Pterigynandrum filiforme, Taxiphyllum wissgrillii, méně často pak Alleniella complanata, Hedwigia ciliata, Homalothecium sericeum, Nyholmiella obtusifolia, Tortella tortuosa.

Kousek od východní hranice chráněného území jsme nalezli bohatý porost invazního mechu Campylopus introflexus a jen nepatrné množství expanzního druhu Dicranum tauricum. Celkem jsme zaznamenali několik desítek druhů mechorostů i řadu hub různých velikostí plodnic a barev, ale dohledat kapradinu bodlinkatou (Polystichum setiferum) se nám nepodařilo.

text: Z. Hradílek, foto: P. Kocián

Foto 1. Jádrová část přírodní rezervace Smrdutá se starým suťovým lesem s hojným jilmem drsným.

Foto 2. Účastníci exkurze při determinaci mechorostů.

Foto 3. Část rezervace s rozkládajícími se kmeny listnáčů a na ně vázanými druhy mechorostů.

Foto 4. V jiných částech rezervace se nacházejí pískovcové východy s odlišnou garniturou mechorostů.

Foto 5. Na pískovcových balvanech roste mj. Hedwigia ciliata.

Foto 6. Bohatý porost invazního mechu Campylopus introflexus poblíž východní hranice chráněného území.

Foto 7. Na několika místech bučin obklopujících rezervaci Smrdutá roste na spadlých větvích a kmenech buků zajímavý karpatský druh, v současné době se intenzivně šířící na Moravě, choroš Trichaptum biforme.

Foto 8. Po cestě zpět k výchozímu bodu jsme na mýtinách pozorovali původem severoamerický druh Erechtites hieraciifolius.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality, Exkurze a přednášky 2021. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.